Ana Sayfa »

 

Mühendislik Fakültesi Öğretim Kadrosu

02-001-C+_nail_akarNail Akar
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Bilkent Üniversitesi

Haberleşme ağları, performans analizi, kuyruk kuramı, internet mimarisi.

Doktorasını 1994’te Bilkent Üniversitesi’nde tamamlayan Nail Akar, bilgisayar ve telekomünikasyon ağları, internet mimarisi, ağ tasarım ve yönetimi, multimedya haberleşme ve performans analizi gibi konularda araştırmalar yapmaktadır. Makaleleri IEEE Journal on Selected Areas in Communications, IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking, IEEE Transactions on Communications, Performance Evaluation ve Computer Networks gibi dergilerde yayımlanan Dr. Akar, Avrupa Birliği’nin çeşitli projelerinde araştırmacı olarak görev yapmıştır. Missouri Üniversitesi’nde öğretim üyeliği de yapmış olan Dr. Akar, Mikroişlemciler, Stokastik Süreçler, Olasılık, Haberleşme Ağlarının Analizi ile İnternet Mimarisi ve Protokolleri derslerini vermektedir.

42-001-A+Adnan_Akay2Adnan Akay
Makine Mühendisliği Bölümü
Doktora: North Carolina State Üniversitesi

Ses, gürültü, titreşim ve sürtünme, moleküler boyutta enerji transferleri.

Bilkent Üniversitesi Akademik İşler Rektör Yardımcısı (Provost) ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Adnan Akay, doktorasını 1976’da North Carolina State Üniversitesi’nden almıştır. National Institute of Environmental Health Sciences’daki akademik çalışmalarından sonra Wayne State Üniversitesi’nde 14 yıl öğretim üyeliği yapmıştır. 1992 – 2005 yılları arasında Carnegie Mellon Üniversitesi’nin Makine Mühendisliği bölüm başkanlığını yürütmüştür. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce National Science Foundation’da daire direktörlüğü yapmış olan Dr. Akay, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon ve Roma “La Sapienza” Üniversitesi gibi kurumlarda ortak araştırmalarına devam etmektedir. Makalelerinin yoğunlaştığı sürtünme, gürültü kontrolü ve ses alanlarındaki çalışmalarıyla ödüller kazanmış olan Dr. Akay, çeşitli bilimsel dergilere ve kuruluşlara danışmanlık da yapmaktadır. American Society of Mechanical Engineers ve Acoustical Society of America gibi birçok bilimsel topluluğa üye olan Dr. Akay’ın özel ilgi alanı beyin, sinir sistemi ve öğrenmenin fizyolojik temelleri hakkındaki yayınlardır.

17-001-J+_varol_akmanVarol Akman
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doktora: Rensselaer Polytechnic Institute

Yapay zeka.

Doktorasını 1985’te Rensselaer Polytechnic Institute’dan alan Varol Akman, araştırmalarını yapay zeka ve internetin toplumsal etkileri konularında sürdürmektedir. Makaleleri Artificial Intelligence, AI Magazine, Artificial Intelligence Review, AI Communications ve Computational Intelligence gibi dergilerde yayımlanmıştır. Dr. Akman, Yapay Zeka, Doğal Dil İşleme ve İnternetin Düşündürdükleri derslerini vermektedir. First Monday dergisinin editörler kurulu üyesi olan Dr. Akman, Journal of Pragmatics, Minds and Machines, Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence, Journal of Logic, Language and Information, Foundations of Science ve Language and Communication dergilerinin özel sayılarında editör olarak görev almıştır.

01-002-C+_selim_aksoySelim Aksoy
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doktora: Washington Üniversitesi

Bilgisayarla görme, örüntü tanıma, makine öğrenmesi yöntemleri, uzaktan algılama ve tıbbi görüntü analizi uygulamaları.

Bilgisayar Biliminin Temel Yapıları, Görüntü Analizi ve Örüntü Tanıma derslerini veren Selim Aksoy, doktorasını 2001’de Washington Üniversitesi’nden almıştır. Dr. Aksoy, makalelerinin yayımlandığı IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing ve Pattern Recognition Letters gibi dergilerde editörlük de yapmıştır. Bilgisayarla görü, görüntü işleme, örüntü tanıma, makine öğrenmesi ve veri madenciliği Dr. Aksoy’un araştırma konularıdır. TÜBİTAK Kariyer Ödülü, TÜBA-GEBİP Ödülü, Bilim Akademisi BAGEP Ödülü, Mustafa Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü ve Avrupa Birliği Marie Curie Ödülü sahibi olan Dr. Aksoy, TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almaktadır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce ABD’de Insightful Corporation adlı şirkette NASA, ABD Kara Kuvvetleri ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev yapmış olan Dr. Aksoy, Uluslararası Örüntü Tanıma Derneği Uzaktan Algılama Teknik Komitesi’nin başkanlığını yürütmüştür (2006 – 2010). Bilkent Üniversitesi RETINA Bilgisayarla Görü ve Öğrenme Grubu yöneticisidir. Özel ilgi alanları müzik, futbol ve basketboldur.

03-002-A+Selim-AkturkSelim Aktürk
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doktora: Lehigh Üniversitesi

Çizelgeleme, üretim yönetim sistemleri, hava yolu aksaklık yönetimi.

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı M. Selim Aktürk, doktorasını 1990’da Lehigh Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Araştırmalarını üretim sistemleri, havayolu aksaklık yönetimi, ileri üretim teknolojileri ve çizelgeleme konularında sürdüren Dr.Aktürk, UC Berkeley, McGill ve Carnegie Mellon üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmıştır. Dr.Aktürk’ün makaleleri Operations Research, IIE Transactions, INFORMS Journal of Computing, European Journal of Operational Research, International Journal of Production Research, Operations Research Letters, Transportation Science, Naval Research Logistics ve Journal of Scheduling gibi dergilerde yayımlanmıştır. Dr.Aktürk, Endüstri Mühendisliği dergisinin editörlüğünü de yapmıştır. Verdiği dersler arasında Üretim Bilgi Sistemleri, İleri İmalat Teknolojileri, Çizelgeleme ve Üretim Sistemleri Tasarımı bulunmaktadır.

Can Alkan
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doktora: Case Western Reserve Üniversitesi

Tümleşik algoritmalar, yeni nesil dizileme, biyoenformatik algoritmaları, genomik varyasyon keşfi.

Biyoenformatik ve tümleşik algoritmalar konularında çalışmalar yapan Can Alkan, doktorasını 2005’te Case Western Reserve Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bir süre Simon Fraser Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalışan Dr. Alkan, doktora sonrası araştırmalarını Howard Hughes Medical Institute desteği ile Washington Üniversitesi’nde yapmıştır. 1000 Genom Projesi, Neandertal, Denisova ve benzeri uluslararası genom projelerinde araştırmacı olarak çalışan Dr. Alkan’ın makaleleri Nature, Science, Nature Genetics ve Bioinformatics gibi dergilerde yayınlanmıştır. International Society for Computataional Biology üyesi, Bilim Akademisi BAGEP, Avrupa Birliği Marie Curie Kariyer Geliştirme, EMBO Yerleşim Desteği ve TÜBİTAK Teşvik ödülleri sahibidir. TÜSEB Biyoteknoloji Enstitüsü Genom Projesi Bilim Kurulu üyeliği ve BMC Bioinformatics dergisinin editörlüğünün yanı sıra RECOMB, RECOMB-Seq, ISMB gibi konferansların program komitelerinde, RECOMB-Seq konferansının yürütme komitesinde görev yapmaktadır. Biyoinformatik Algoritmaları, Otomata Teorisi ve Biçimsel Diller, Hesaplamalı Biyolojideki İleri Konular ve Nesneye Yönelik Yazılım Mühendisliği derslerini vermektedir.

03-034-A+cagin-ararat.TIFÇağın Ararat
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doktora: Princeton Üniversitesi

Finans matematiği, risk ölçüleri, çok değişkenli risk, sistemlerde risk, dışbükey analiz, küme eniyilemesi, Aumann tümlevleri.

Çağın Ararat doktorasını 2015’te Princeton Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Finans matematiği, risk ölçümleri, çok varlıklı finans piyasalarında risk, sistemlerde risk, tam olmayan öncelik bağıntıları; dışbükey analiz, küme eniyilemesi, rassal kümeler, Aumann tümlevleri konularında araştırmalar yapmaktadır. Popüler müzik ve Klasik Türk Müziği, Dr. Ararat’ın hobileridir.

 

Shervin Rahimzadeh Arashloo
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doktora: Surrey Üniversitesi

Biyometri, anomali sezimi, nesne tespiti, imge çakıştırma, histopatolojik imge analizi, bilgisayarla görme, örüntü tanıma.

Shervin Rahimzadeh Arashloo doktorasını 2010’da Surrey Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Çalışmalarını biyometri ve sunum saldırısı tespiti, gözetim, anomali sezimi, nesne tespiti /tanıma, imge çakıştırma, statik/dinamik sahne tanımı için doku ve dinamik doku analizi, EKG ve EEG sinyali teşhisi, beyin-bilgisayar-arayüzleri, grafik işlemci ünitelerde optimizasyon algoritmalarının paralelleştirilmesi, kanser tespiti için histopatolojik imge analizi ve elektronik sağlık kayıtlarına dayalı ön tanı gibi farklı uygulamalara sahip bilgisayarla görme, imge analizi ve örüntü tanımanın teorik yönleri üzerine sürdürmektedir. Pattern Analysis and Machine Intelligence, Pattern Recognition Letters, Information Forensics and Security, Multimedia, Machine Vision and Applications, IEEE Access ve Visual Communication and Image Representation gibi dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Unconstrained-Pose 2D Face Recognition adlı kitabın yazarı olan Dr. Arashloo’nun 3 buluşu patentlenmiştir. Sayısal Görüntü İşleme, Sinyaller ve Sistemler, Elektronik Devreler, Sayısal Analiz derslerini vermektedir. Dr. Arashloo, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Surrey, Tarbiat Modares ve Urmia üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmıştır.

 

Erdal Arıkan
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Massachusetts Institute of Technology

Enformasyon ve kodlama kuramı, haberleşme mühendisliği.

Doktorasını 1986’da Massachusetts Institute of Technology’den alan Erdal Arıkan, Haberleşme ve Olasılık derslerini vermektedir. Kutupsal kodlama adı verilen yöntemin geliştiricisi olarak 2010 IEEE Information Theory Society Paper Award ve 2013 IEEE Baker Paper Prize ödüllerini kazanmıştır. Bilişim kuramı ve iletişim dizgeleri konularında araştırmalar yapan Dr. Arıkan, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Illinois Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevinde bulunmuştur.  

02-007-C_orhan_arikanOrhan Arıkan
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Illinois Üniversitesi

Sayısal sinyal işleme, uzaktan algılama, radar sinyal işleme, sıkıştırılmış algılama.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Orhan Arıkan, doktorasını 1990’da Illinois Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Dr. Arıkan’ın araştırmaları sayısal sinyal işleme genel alanı içindeki sinyal analizi, iletişim uygulamaları, uzaktan algılama ve radar sistemleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Schlumberger-Doll Araştırma kuruluşunda araştırmacı olarak çalışan Dr. Arıkan, TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibidir. Dr. Arıkan’ın 6 uluslararası patenti bulunmaktadır.

Bilkent-abdullah-atalar-rectorAbdullah Atalar
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Stanford Üniversitesi

Mikrodalga elektronik, tümleşik devre tasarımı, mikromekanik sensörler.

Bilkent Üniversitesi Rektörü Abdullah Atalar, doktorasını 1978’de Stanford Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Almanya ve Japonya’daki çeşitli araştırma laboratuvarlarında ve ileri teknoloji şirketlerinde araştırmalar yürütmüş olan Dr. Atalar, mikrodalga elektronik ve MEMS teknolojisiyle üretilen sensör ve çevirgeçler hakkında çalışmalar yapmaktadır. Mikrosensörler ve entegre devre simülasyonu üzerine yazdığı çok sayıda bilimsel makaleyle tanınan Dr. Atalar’a, akustik ve atomik kuvvet mikroskopisi teknolojileri alanına yaptığı katkılardan dolayı IEEE Fellow unvanı verilmiştir. TÜBİTAK Bilim Ödülü ve Hüsamettin Tuğaç Ödülü sahibi olan Dr. Atalar, Türkiye Bilimler Akademisi üyesidir. Dr. Atalar, 1996 – 2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Akademik İşler Rektör Yardımcısı (Provost) olarak görev yapmıştır.

02-009-F+_ergin_atalarErgin Atalar
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Bilkent Üniversitesi

Manyetik rezonans görüntüleme.

Doktorasını 1991’de Bilkent Üniversitesi’nden alan Ergin Atalar, Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyesi olmadan önce Johns Hopkins Üniversitesi’nin Radyoloji, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinde öğretim üyeliği yapmıştır. Manyetik rezonans görüntüleme üzerine çalışmaları bulunan Dr. Atalar, TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi, Bilim Akademisi, Akademia Europaea ve Bilim Akademisi üyesidir. Çalışmalarını kurucusu olduğu Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma ve Aysel Sabuncu Beyin Araştırmaları merkezlerinde sürdürmektedir.

01-042-A+Erman AydayErman Ayday
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doktora: Georgia Institute of Technology

Veri gizliliği, güven sistemleri, uygulamalı kriptoloji, büyük veri analizi, ağ ve veri güvenliği.

Doktorasını 2011’de Georgia Institute of Technology’den alan Erman Ayday’ın makaleleri IEEE Computer Magazine, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing ve ACM Transactions on Sensor Networks gibi dergilerde yayımlanmıştır. Dr. Ayday güvenlik ve gizlilik teknoloijileri, büyük veri işleme ve büyük veriden istatistiksel çıkarım yapma, kriptoloji ve kablosuz ağ güvenliği, smart grid, gecikme toleranslı ve M2M ağlarda siber güvenlik konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Programlamaya Giriş II ve Veri Güvenliği derslerini veren Dr. Ayday,  uluslararası dört patent sahibidir. Koşu ve doğa yürüyüşü, futbol ve basketbol Dr. Ayday’ın hobileridir.

01-004-A+cevdet-aykanatCevdet Aykanat
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doktora: Ohio State Üniversitesi

Paralel hesaplama, paralel çizge analizi, yüksek başarımlı hesaplama ve veri analitiği, paralel tensör ayrışımı.

Bilkent Üniversitesi Provost Yardımcısı Cevdet Aykanat, doktorasını Fulbright bursiyeri olarak 1988’de Ohio State Üniversitesi’nden almıştır. Araştırmaları paralel hesaplama, yüksek başarımlı hesaplama ve veri analizi üzerinedir. TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve Mustafa Parlar Vakfı Bilim Ödülü sahibi, Avrupa Birliği INTAS Bilim Adamları Konseyi ve International Federation for Information Processing üyesidir. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems dergisinin editörler kurulundadır. Paralel Hesaplama ve Algoritmalar derslerini vermektedir. İntel’de süper bilgisayar mimarileri çalışmaları yürütmüş olan Dr. Aykanat, Avrupa Birliği destekli 5 projede koordinatörlük yapmaktadır. Makaleleri Information Systems, ACM Transactions on Parallel Computing, Parallel Computing, SIAM Journal on Scientific Computing, Data Mining and Knowledge Discovery, Journal of Parallel and Distributed Computing, SIAM Review, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on Computers, Information Processing and Management, Computer Networks, Molecular BioSystems, ACM Transactions on the Web, ACM Transactions on Parallel Computing, ACM Transactions in Mathematical Software, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, IEEE Transactions on Computers-Aided Design of Integrated Circuits ve IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering dergilerinde yayımlanmıştır. Rock, klasik müzik, tarih ve sinema, Dr. Aykanat’ın hobileridir.

ORHAN-AYTUR_08_1bwOrhan Aytür
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Northwestern Üniversitesi

Fotonik, lazerler, doğrusal olmayan optik, kuantum elektroniği, optik algılayıcılar.

Bilkent Üniversitesi Öğrenci İşleri Rektör Yardımcısı Orhan Aytür, doktorasını 1991’de Northwestern Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Optik ve fotonik, lazerler, doğrusal olmayan optik, kuvantum elektroniği, optoelektronik ve optik sensörler, Dr. Aytür’ün araştırma konularıdır. Makaleleri IEEE Journal of Quantum Electronics, Optics Letters, Journal of the Optical Society of America ve Physical Review Letters gibi dergilerde yayımlanmıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce New Mexico Üniversitesi ve Fibertek şirketinde lazerlerle ilgili araştırmalar yapan Dr. Aytür, TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve Mustafa Parlar Vakfı Teşvik Ödülü sahibidir. Optik parametrik osilatörler ve optik sensörler üzerine çeşitli projelerin yürütücülüğünü yapmıştır. 2007 – 2010 yılları arasında üniversitenin Provost Yardımcısı olarak görev almıştır. Dr. Aytür, tüplü dalış ve sualtı fotoğrafçılığıyla uğraşmaktadır.

02-11-A+Billur-BarshanBillur Barshan
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Yale Üniversitesi

Sensör sinyal işleme, veri tümleşimi, giyilebilir sensörler, akıllı sistemler, ataletsel sensörler, robotbilim.

Doktorasını 1991’de Yale Üniversitesi’nden alan Billur Barshan, robotlar için algılama sistemleri, giyilebilir sensörler, sinyal işleme, veri tümleşimi gibi konularda araştırmalar yapmaktadır. Robotbilime Giriş, Olasılığa Giriş, Rastgele Süreçler, Sinyaller ve Sistemler derslerini veren Dr. Barshan’ın makaleleri IEEE Transactions on Robotics and Automation, International Journal of Robotics Research, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Pattern Recognition ve Neural Networks gibi dergilerde yayımlanmıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Oxford Üniversitesi Robotik Araştırma Grubu’nda araştırmacı olarak çalışan Dr. Barshan, TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve Mustafa Parlar Vakfı Teşvik Ödülü sahibidir.

43-010-A+Luca_BiancofioreLuca Biancofiore
Makine Mühendisliği Bölümü
Doktora: Nice Üniversitesi

Hidrodinamik kararsızlık, sayısal modelleme, türbülans, iki fazlı akışlar ve karmaşık akışlar.

Makaleleri Physics of Fluids, Fluid Dynamics Research ve Journal of Fluid Mechanics gibi dergilerde yayımlanan Luca Biancofiore, doktorasını 2011’de Nice Üniversitesi’nden almıştır. Çeşitli bilimsel dergilerde hakemlik yapan Dr. Biancofiore, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Imperial College London ve Royal Institute of Technology gibi kurumlarda araştırmalar yürütmüştür. Tiyatro, sinema ve doğa yürüyüşü özel ilgi alanlarıdır.

01-006-A+fazli-canFazlı Can
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Bilgi erişimi, veri madenciliği.

Bilgi erişim sistemleri ve veri madenciliği konularında araştırmalar yapan Fazlı Can, doktorasını 1985’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Intel Arizona’da araştırmacı ve Miami Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkçe haber portalı projesini yöneten Dr. Can’ın bilimsel makaleleri Information Processing and Management, Computers and the Humanities, Journal of the American Society for Information Science and Technology, The Computer Journal, ACM Transactions on Information Systems ve ACM Transactions on Database Systems gibi dergilerde yayımlanmıştır. Miami Üniversitesi 1998 Sigma Xi Yılın Araştırmacısı Ödülü ve Arizona State Üniversitesi Industrial Fellowship Ödülü sahibi olan Dr. Can, Bilkent Bilgi Erişim Grubu’nun kurucularındandır.

42-002-Melih-CakmakcA+Melih Çakmakcı
Makine Mühendisliği Bölümü
Doktora: Michigan Üniversitesi

Araç ve imalat kontrol sistemleri, tasarım ve dinamik modelleme, çoklu girdili ve çoklu çıktılı sistemlerin kontrolü.

Dinamik sistemlerin modellenmesi, analizi ve kontrolü, denetici kontrol sistemleri, akıllı mekatronik parçalar, imalat sistemlerinin modellenmesi ve kontrol problemleri, otomotiv kontrol sistemleri, optimum enerji yönetim algoritmaları, ağ donanımlı kontrol sistemlerinin analiz ve tasarımı konularında çalışmalar yürüten Melih Çakmakcı, doktorasını aldığı Michigan Üniversitesi’nde araştırmalarda da bulunmuştur. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Ford Bilimsel Araştırma Merkezi’nde kıdemli araştırma mühendisi olarak çalışmıştır. Yeniden yapılandırılabilir imalat sistemlerinin tasarımı, modüler hibrid güç ileticiler, hidrojen yakıtlı motorlar, yakıt pilli ve hibrid araç üretimi hakkında araştırma-gelişme projelerinde yer almış olan Dr. Çakmakcı’nın ilgili çalışmaları National Science Foundation, Michigan Üniversitesi, ABD ile Almanya enerji bakanlıkları ve Ford, Daimler, Ballard gibi kuruluşlarca desteklenmiştir. Belgeseller ve yakın tarihe ilişkin kitaplar, Dr. Çakmakcı’nın özel ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

02-012-D+_enis_cetinEnis Çetin
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Pennsylvania Üniversitesi

Sensör sinyal işleme, veri tümleşimi, giyilebilir sensörler, ses işleme, görüntü işleme, video işleme.

Sinyal, görüntü ve ses işleme konularında araştırmalar yapan Enis Çetin, doktorasını 1987’de Pennsylvania Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Sinyaller ve Sistemler ile Sayısal İşaret İşleme derslerini veren Dr. Çetin, Toronto ve Minnesota üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmıştır. TÜBA-GEBİP Ödülü ve TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibidir. Dr. Çetin’e sinyal işleme alanındaki katkılarından dolayı IEEE Fellow unvanı verilmiştir. Dr. Çetin’in sayısal ses iletişimi konusunda yaptığı çalışmalar GSM standardında kullanılmaktadır. 1999-2003 yılları arasında IEEE Transactions on Image Processing dergisinin editörlüğünü yapmış, halen IEEE Signal Processing Magazine dergisinde editörlük, Signal, Image and Video Processing dergisindeyse baş editörlük yapmaktadır. Dr. Çetin, Honeywell-Visioprime ve ON CAM-Grandeye şirketlerinin geniş açılı kamera ürünlerinin tasarımlarında danışman olarak çalışmıştır.

Barbaros Çetin
Makine Mühendisliği Bölümü
Doktora: Vanderbilt Üniversitesi

Mikroakışkanlar dinamiği, mikrokanallarda biyoparçacık manipülasyonu, mikro ölçekte ısı transferi.

Doktorasını 2009’da Vanderbilt Üniversitesi’nden alan Barbaros Çetin, biyomedikal uygulamalara yönelik olarak çip-üstü-laboratuvar cihazlarında elektro-kinetik taşınım ve parçacık manipülasyonu, uzay, havacılık ve savunma sanayi uygulamalarına yönelik olarak oluklu ısı borularının modellenmesi ve deneysel karakterizasyonu, mikroakışkan sistemler ve çip üstü laboratuvar cihazlarının tasarımı, üretimi ve geliştirilmesi, mikrokanallarda biyoparçacık hareketinin ve mikrokanallarda ısı transferinin modellenmesi konularında araştırmalarını sürdürmektedir. Makaleleri Nature, Biomicrofluidics, Microfluidics and Nanofluidics, Electrophoresis, International Journal of Heat and Mass Transfer ve International Journal of Thermal Sciences gibi dergilerde yayımlanan Dr. Çetin’in araştırmaları TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme ve TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma projelerinde yürütücülük yapmaktadır. Dr. Çetin, TÜBA-GEBİP ve Mustafa Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü sahibidir. Yüzme ve basketbol özel ilgi alanlarıdır.

Abdullah_Ercüment_Çiçek_CS1Ercüment Çiçek
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doktora: Case Western Reserve Üniversitesi

Bilgisayarlı biyoloji, biyoenformatik, makine öğrenmesi, biyolojik ağlar.

Biyoenformatik, bilgisayarlı biyoloji, biyolojik ağlar, makine öğrenmesi ve sistem biyolojisi konularında araştırmalar yapan Ercüment Çiçek, doktorasını 2013’te Case Western Reserve Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Makaleleri Nature Neuroscience, Bioinformatics, Nature ve PLOS Computational Biology gibi dergilerde yayımlanmıştır. Dr. Çiçek, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Carnegie Mellon Üniversitesi, Texas Üniversitesi ve Cold Spring Harbor Laboratuvarı gibi kurumlarda araştırmacı olarak görev yapmıştır. Ayrıca Carnegie Mellon Üniversitesi’nde “adjunct” öğretim üyesidir. TÜBİTAK Kariyer Ödülü, Simons Foundation Araştırmacı Ödülü ve TÜBA-GEBİP Ödülü sahibidir.

02-033-A+tolga_cukurTolga Çukur
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Stanford Üniversitesi

Biyomedikal görüntüleme, manyetik rezonans görüntüleme, hesaplamalı ve bilişsel sinir bilimi, istatistiksel sinyal işleme.

Biyomedikal görüntüleme, manyetik rezonans görüntüleme, MR anjiyo, bilişsel ve duyusal sinirbilim, sayısal ve istatiksel modelleme, sinyal ve görüntü işleme konularında araştırmalar yapan Tolga Çukur, doktorasını 2009’da Stanford Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Makaleleri IEEE Transactions on Medical Imaging, Nature Neuroscience, Journal of Neuroscience ve Magnetic Resonance in Medicine gibi dergilerde yayımlanan Dr. Çukur, beş uluslararası patente sahiptir. ABD’deki National Institutes of Health ve National Science Foundation tarafından yürütülen projelerde görev almış olan Dr. Çukur, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Berkeley’deki California Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalar da yapmıştır. TÜBA-GEBİP, BAGEP ve IEEE Türkiye Araştırma Teşvik Ödülü sahibidir. Klasik müzik ve klasik piyano, Dr. Çukur’un hobileridir.

18-012_A+lori-russell-dagLori Russell Dağ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Bilgisayar bilimi eğitimi, programlama dilleri, nesne yönelimli programlama.

Bilgisayar bilimi eğitimi ve nesne yönelimli programlama konularında araştırmalar yapan Lori Russell Dağ, yüksek lisans eğitimini 2006’da Atılım Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Mount Sinai Hastanesi’nde sistem analizcisi olarak görev yapan Dağ, Bilgisayar Hesaplama ve Programlamaya Giriş derslerini vermektedir.

01-009-H+_david_davenportDavid Davenport
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doktora: Birmingham Üniversitesi

Yapay zeka, bilişim, bilgi organizasyonu, bilgisayar ve eğitim.

Doktorasını 1980’de Birmingham Üniversitesi’nde tamamlayan David Davenport, akıl felsefesi ve hesaplama, mobil ve masaüstü bilgi, kalite ve organizasyonu, internette etik sorunları ve bilgisayar destekli eğitim konuları üzerine araştırmalar yapmaktadır. Makaleleri Communications of the ACM ve Minds and Machines’da yer alan Dr. Davenport, Algoritmalar ve Programlama dersini vermektedir.

01-034-Aynur-DayanikA+Aynur Dayanık
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doktora: Rutgers Üniversitesi

Makine öğrenmesi, veri madenciliği, bilgi erişimi

Makaleleri Artificial Intelligence gibi dergilerde yayımlanan Aynur Dayanık, doktorasını 2006’da Rutgers Üniversitesi’nden almıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Inform Technologies, DIMACS, IBM Watson Araştırma Merkezi ve Google gibi kuruluşlarda çalışmış olan Dr. Dayanık, makine öğrenmesi, veri madenciliği, bilgi erişimi, yapay us konularında araştırmalarına devam etmektedir. Kitap okumak, yürüyüş yapmak ve sinema özel ilgi alanları arasındadır.

03-023-A+Savas-Dayanik SBSavaş Dayanık
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doktora: Columbia Üniversitesi

Rassal süreçler, olasılık, istatistik ve bu alanların uygulamaları.

Uygulamalı olasılık, rassal süreçler ve modelleme, rassal kontrollerde eniyileme, Markov karar süreçleri, dinamik programlama, işletme operasyonları yönetimi, finans ve istatistik uygulamaları konularında çalışmalar yapan Savaş Dayanık, doktorasını Columbia Üniversitesi’nden 2002’de almıştır. Bilimsel makaleleri Advances in Applied Probability, Stochastics, SIAM Journal of Control and Optimization, Mathematics of Operations Research ve Annals of Applied Probability gibi dergilerde yayımlanmıştır. IMS Tweedie Yeni Araştırmacı Ödülü sahibidir. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Princeton Üniversitesi’nde çalışan Dr. Dayanık, ABD Ulusal Bilim Vakfı ve ABD Hava Kuvvetleri Bilimsel Araştırma Ofisi gibi resmi kuruluşlarda çeşitli araştırma projelerinde bulunmuştur. Dr. Dayanık’ın hobileri arasında kitap okumak, yürüyüş yapmak ve sinema vardır.

01-010-A+_tugrul_dayarTuğrul Dayar
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doktora: North Carolina State Üniversitesi

Başarım modellemesi ve çözümlemesi, bilimsel hesaplama, biyoenformatik, bilgisayar ağları.

Doktorasını 1994’te North Carolina State Üniversitesi’nden alan Tuğrul Dayar’ın araştırma konuları arasında bilimsel hesaplama, bilgisayar ağları, biyoenformatik, başarım modellemesi ve çözümlemesi vardır. Upsilon Pi Epsilon Uluslararası Bilgisayar ve Enformatik Bilimleri Şeref Cemiyeti üyeliği bulunan Dr. Dayar, Alexander von Humboldt Vakfı ve TÜBİTAK- CNRS projelerinde görev almıştır. Makaleleri SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, Advances in Applied Probability, SIAM Journal on Scientific Computing ve Computing gibi dergilerde yayımlanmıştır. Dr. Dayar’ın bir kitabı Springer tarafından basılmıştır. TÜBA-GEBİP Ödülü ve TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibi olan Dr. Dayar, Bilgisayar Ağları, Bilgisayar Biliminin Temel Yapıları ve Sayısal Yöntemler derslerini vermektedir.

01-030-A+cigdem_gunduz_demirÇiğdem Gündüz Demir
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doktora: Rensselaer Polytechnic Institute

 Medikal görüntü analizi, makine öğrenmesi, bilgisayarlı görme.

Makine Öğrenmesi dersini veren Çiğdem Gündüz Demir, doktorasını 2005’te Rensselaer Polytechnic Institute’dan almıştır. Dr. Gündüz Demir, araştırmalarını medikal görüntü analizi ve biyoenformatik konularında sürdürmektedir. Tıp alanındaki uygulamalar için bilgisayarla görme ve makine öğrenmesi konularında araştırmalar yapan Dr. Gündüz Demir’in makaleleri Bioinformatics, Pattern Recognition, IEEE Transactions on Medical Imaging ve Medical Image Analysis gibi dergilerde yayımlanmıştır. TÜBİTAK Kariyer Ödülü ve TÜBA-GEBİP Ödülü sahibidir.

Hilmi Volkan Demir
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Stanford Üniversitesi

Işık yayan diyotlar, yarı iletken nanokristaller, enerji transferi, optoelektronik, nanofotonik, biyoimplantlar.

Doktorasını 2004’te Stanford Üniversitesi’nden alan Hilmi Volkan Demir, yarıiletken nanokristal optoelektroniği ve implant edilebilir elektronik konuları üzerine araştırmalar yapmaktadır. Dr. Demir’in bilimsel yazıları Advanced Materials, Nano Letters, Advanced Functional Materials, Applied Physics Letters, Optics Express, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, ACS Nano ve IEEE Transactions on Electron Devices gibi dergilerde yayımlanmıştır. Springer kitapçık serisinin ve Optics Express dergisinin editörlerindendir. Dr. Demir’in araştırma alanlarıyla ilgili otuzdan fazla buluşu patentlenmiş ya da farklı aşamalarda patentlenme sürecindedir; bu patentlerin on iki tanesi lisanslanmış ve dört şirket oluşumu sağlamıştır. TÜBA asosiye üyesi olan Dr. Demir, Nanyang Araştırma Mükemmeliyet Ödülü, NRF Yürütücülük Ödülü, TÜBİTAK Teşvik Ödülü, Avrupa Genç Bilim İnsanı Ödülü, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü ve Avrupa Birliği Marie Curie Fellowship Ödülü sahibidir. Dr. Demir, Ulusal Nanoteknoloji Merkezi direktörü, Bilkent Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstititüsü müdürüdür.

 

Hamdi Dibeklioğlu
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doktora: Amsterdam Üniversitesi

İnsan davranışlarının bilgisayarla analizi ve yorumlanması, duyuşsal bilişim, örüntü tanıma ve bilgisayarla görme.

Doktorasını 2014’te Amsterdam Üniversitesi’nde tamamlayan Hamdi Dibeklioğlu, insan davranışlarının bilgisayarda analizi ve yorumlanması, duyuşsal bilişim, örüntü tanıma ve bilgisayarla görme alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Makaleleri IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, IEEE Transactions on Image Processing ve IEEE Transactions on Multimedia gibi dergilerde yayımlanmıştır. Dr. Dibeklioğlu’nun hobileri arasında seyahat etmek, fotoğrafçılık ve doğa yürüyüşü bulunmaktadır.

 

01-011-A+_ugur_dogrusozUğur Doğrusöz
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doktora: Rensselaer Polytechnic Institute

Bilgi görselleştirme, biyoenformatik ve çizge algoritmaları.

Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Tom Sawyer Software şirketinde araştırma direktörü olarak görev yapan Uğur Doğrusöz, doktorasını 1995’te Rensselaer Polytechnic Institute’da tamamlamıştır. Nesneye Yönelik Yazılım Mühendisliği, Algoritmalar ve Veri Yapıları derslerini veren Dr. Doğrusöz, bilgi görselleştirme, biyoenformatik ve birleşimsel optimizasyon konularında araştırmalar yapmaktadır. TÜBİTAK Kariyer Ödülü sahibi olan Dr. Doğrusöz’ün makaleleri Bioinformatics, Nature Biotechnology ve IEEE Computer Graphics and Applications gibi dergilerde yer almıştır. Halen, Systems Biology Graphical Notation dergisinin editörlüğü yapan Dr. Doğrusöz, geçmişte Bilkent Üniversitesi Biyoenformatik Merkezi’nin kurucu üyeliği ve direktörlüğünü yapmıştır. Özel ilgi alanları arasında futbol ve kayak bulunmaktadır.

Tolga Mete Duman
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Northeastern Üniversitesi

Kablosuz haberleşme, haberleşme kuramı kanal kodlama, sualtı akustik haberleşme, çok girişli ve çok çıkışlı sistemler.

Kablosuz haberleşme, kodlama/kipleme, bilişim kuramı, bilgi depolama sistemleri ve sualtı haberleşme sistemleri için kodlama alanlarında araştırmalar yapan Tolga Mete Duman, doktorasını 1998’de Northeastern Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Dr. Duman’ın makaleleri IEEE Transactions on Communications, IEEE Transactions on Wireless Communications, IEEE Transactions on Information Theory ve IEEE Journal of Oceanic Engineering gibi dergilerde yayımlanmıştır. Ayrıca Coding for MIMO Communication Systems adlı kitabın yazarıdır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Arizona State Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Dr. Duman ABD National Science Foundation Kariyer Ödülü ve IEEE 3. Milenyum Madalyası sahibidir. 2011’de kodlama alanına yaptığı üstün katkılardan dolayı Dr. Duman’a IEEE Fellow unvanı verilmiştir. IEEE Transactions on Wireless Communications dergisinin editörlüğünü yapan Dr. Duman, halen Elsevier Physical Communication dergisinin baş editörlüğünü ve IEEE Transactions on Communications dergisinin kodlama dalında alan editörlüğünü yapmaktadır.  

43-008-A+Yegan-ErdemYegan Erdem
Makine Mühendisliği Bölümü
Doktora: California Üniversitesi, Berkeley

Mikroakışkan sistemlerde nanoparçacık üretimi ve fonksiyonelleştirilmesi, nanomateryallerin yüzeylere yerleştirilmesi.

Mikroakışkan sistemler, mikrokanallarda kontrollü nanoparçacık sentezi, nanomalzemelerin yüzeye entegre edilmesi konularında araştırmalar yapan Yegan Erdem, doktorasını 2013’te Berkeley’deki California Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Dr. Erdem mikroelektromekanik sistemler ve akışkanların yüzey enerjileri konularında da araştırmalar yürütmektedir. Makaleleri Advanced Materials, Small, IEEE Microelectromechanical Systems, Lab on a Chip ve Applied Physics Letters gibi dergilerde yayınlanmıştır. Dr. Erdem, Bilimler Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödülü sahibidir. İlgi alanları edebiyat, kış sporları, amigurumi ve müziktir.

03-021-A+nesim-erkipNesim Erkip
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doktora: Stanford Üniversitesi

Envanter kuramı, tedarik zincirleri, rassal modelleme.

Doktorasını 1984’te Stanford Üniversitesi’nden alan Nesim Erkip, çok seviyeli stok sistemleri, tedarik zinciri yönetiminde analitik modeller ile belirsizlik durumunda stok ve üretim planlama konularında araştırmalar yapmaktadır. Mustafa Parlar Vakfı Teşvik Ödülü sahibi olan Dr. Erkip’in makaleleri Operations Research, Production Operations Management, Omega, Transportation Science, IIE Transactions, MSOM, Management Science ve European Journal of Operational Research gibi dergilerde yayımlanmıştır. Stokastik Modeller ve Tedarik Zinciri Yönetimi derslerini veren Dr. Erkip, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Cornell Üniversitesi, Berkeley’deki California Üniversitesi ve Eindhoven Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış, Stanford ve New York üniversitelerinde araştırmacı olarak bulunmuştur.

02-013-E+_vakur_erturkVakur B. Ertürk
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Ohio State Üniversitesi

Elektromanyetik alanlar, hesaplamalı elektromanyetik ve sensörler, dalga yayılımı, antenler, mikrodalga tekniği.

URSİ Genç Bilim Adamı Ödülü, Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü ve TÜBİTAK Kariyer Ödülü sahibi olan Vakur B. Ertürk, teorik ve nümerik elektromanyetik, yüzeye uyumlu anten ve anten dizilerinin tasarım ve analizi, sensörler, gelişigüzel engebeli yüzeylerdeki saçınım ve propagasyon problemleri, periyodik yapıların incelenmesi ve metamalzemeler gibi konularda araştırmalar yapmaktadır. Doktorasını 2000’de Ohio State Üniversitesi’nden alan Dr. Ertürk, Mikrodalgalar,  Antenler ve Dalga Yayılımı, Elektromanyetik, Doğrusal Cebir ve Diferansiyel Denklemler derslerini vermektedir. Makaleleri IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on Antennas and Propagation ve IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing gibi dergilerde yayımlanan Dr. Ertürk’ün özel ilgi alanları arasında tenis bulunmaktadır.

01-040-A+BugraGedikBuğra Gedik
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doktora: Georgia Institute of Technology

Büyük veri, dağıtık sistemler, veri tabanları.

Buğra Gedik, doktorasını 2006’da Georgia Institute of Technology’den almıştır. Büyük ölçekli dağıtık veri katarları ve gerçek zamanlı veri işleme üzerinde yoğunlaşan araştırma ve yayınları, ölçeklenebilirlik, yük dağıtımı, paralel işleme, hataya dayanıklılık, performans profilleme ve sistem eniyileme içeriklidir. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce IBM T. J.Watson Araştırma Merkezi’nde araştırmacı olarak çalışmış, ABD Savunma Bakanlığı destekli System S gerçek zamanlı dağıtık veri işleme projesinde baş yazılım mimarı olarak görev almıştır. SPADE ve SPL programlama dillerinin eş-mucididir. Bilim Akademisi BAGEP, Bilim Kahramanları Derneği Genç Bilim İnsanı ve IBM Öğretim Üyesi ödülleri sahibi olan Dr. Gedik’in makaleleri IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on Computers, IEEE Transactions on Mobile Computing, ACM Transactions on Programming Systems and Languages, ACM Computing Surveys ve VLDB gibi dergilerde yayımlanmıştır. IEEE Transactions on Services Computing dergisinde editörlük yapmaktadır. 30’un üzerinde patent başvurusu olan Dr. Gedik’in özel ilgi alanları sinema, şiir ve spordur.

02-027-A+sinan-geziciSinan Gezici
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Princeton Üniversitesi

İstatistiksel sinyal işleme, telsiz haberleşme, konum kestirimi.

Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Mitsubishi Elektrik Araştırma Laboratuvarları’nda araştırmalar yapan Sinan Gezici, doktorasını 2006’da Princeton Üniversitesi’nden almıştır. İstatistiksel sinyal işleme, kablosuz haberleşme ve ultra-geniş-bantlı sinyaller üzerine çalışmalarını sürdüren Dr. Gezici’nin makaleleri IEEE Transactions on Signal Processing, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, IEEE Communications Letters ve IEEE Transactions on Wireless Communications gibi dergilerde yayımlanmıştır. Dr. Gezici, haberleşme ve radar sistemleri üzerine on dört patent sahibi ve Ultra-Wideband Positioning Systems: Theoretical Limits, Ranging Algorithms and Protocols adlı kitabın yazarıdır. Dr. Gezici, IEEE Transactions on Communications, IEEE Wireless Communications Letters ve Journal of Communications and Networks dergilerinde editörlük yapmaktadır.

03-008-B+_kagan_gokbayrakKağan Gökbayrak
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doktora: Boston Üniversitesi

Ayrık olaylı ve melez sistemler, kablosuz haberleşme ağları, düzlemde yer seçimi problemleri, Markov karar süreçleri.

Rassal Süreçler ve Modeller, Kuyruk Sistemleri, Benzetim, Mühendislik Ekonomisi ve Üretim Sistemleri Tasarımı derslerini veren Kağan Gökbayrak, doktorasını 2001’de Boston Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Dr. Gökbayrak’ın çalışmaları ayrık olaylı ve melez sistem eniyilemesi, çokgen bağlantılı kablosuz haberleşme ağı eniyilemesi, sezici ağlar, makine öğrenimi, envanter ve kuyruk sistemlerinde benzetim ve sarsım analizi üzerinedir. Makaleleri Journal of Optimization Theory and Applications, IEEE Transactions on Automatic Control, Computers and Operations Research, European Journal of Operational Research ve Discrete Event Dynamic Systems gibi dergilerde yayımlanan Dr. Gökbayrak, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Genuity Inc. firmasında şebeke planlama mühendisi olarak çalışmış, Massachusetts Institute of Technology’de araştırmacı olarak bulunmuş ve Boston Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Dr. Gökbayrak’ın özel ilgi alanları yüzme, futbol ve sinemadır.

01-013-D+_ugur_gudukbayUğur Güdükbay
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doktora: Bilkent Üniversitesi

Bilgisayar grafiği, bilgisayarla görü, çoğul ortam veri tabanları, hesaplamalı geometri.

Bilgisayar grafikleri, multimedya veri tabanları, algoritmik geometri ve elektronik sanatlar konularında araştırmalar yapan Uğur Güdükbay, üniversitenin Yaz Okulu direktörüdür. Doktorasını 1994’te Bilkent Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Pennsylvania Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalışmıştır. Algoritmalar ve Programlama, Bilgisayar Grafiği, Bilgisayarlar ve Veri Organizasyonu ile Hesaplamalı Geometri derslerini veren Dr. Güdükbay, Avrupa Birliği tarafından desteklenen hesaplama, öğrenme, anlambilim kullanarak multimedya anlama (MUSCLE), üç boyutlu televizyon (3DTV) ve TÜBİTAK tarafından desteklenen bilgisayar grafikleri kullanarak şehir görüntüleme sisteminin oluşturulması projelerinde görev almıştır. Dr. Güdükbay’ın makaleleri IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, IEEE Transactions on Image Processing, IEEE Transactions on Circuits and Video Technology, IEEE Multimedia, VLDB Journal, Information Sciences, Graphical Models, ACM Journal on Computing and Cultural Heritage, Computers and Graphics, Leonardo ve Visual Computer gibi dergilerde yayımlanmıştır.

03-009-D+_ulku_gurlerÜlkü Gürler
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doktora: Pennsylvania Üniversitesi

Rassal envanter, parametrik olmayan ve Bayesyen istatistik,  karbon salınımını gözeten modeller, optimal su yönetimi.

İşletme Fakültesi Dekanı Ülkü Gürler, stokastik envanter modelleri, tedarik zincirleri, Bayes tahmin yöntemlerinin envanterde kullanımı, parametresiz kestirim ile sansür ve kesintiye uğramış gözlemlerin analizi gibi konularda çalışmalar yapmaktadır. Doktorasını 1990’da Pennsylvania Üniversitesi’nden almıştır. Makaleleri Biometrika, Journal of American Statistical Association, Statistics and Probability Letters, Operations Research, IIE Transactions, Naval Research Logistics ve European Journal of Operational Research gibi dergilerde yayımlanan Dr. Gürler, California ve Louvain Katolik üniversitelerinde ziyaretçi öğretim üyesi ve araştırmacı olarak bulunmuştur. Yoga yapmak, yüzmek ve doğa yürüyüşleri Dr. Gürler’in özel ilgi alanları arasındadır.

01-014-A+halilaltay_guvenirHalil Altay Güvenir
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doktora: Case Western Reserve Üniversitesi

Veri madenciliği, makine öğrenmesi, yapay zeka.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Halil Altay Güvenir, doktorasını 1987’de Case Western Reserve Üniversitesi’nden almıştır. Makaleleri Artificial Intelligence, Machine Learning, IEEE Transactions on Data and Knowledge Engineering, IEEE Intelligent Systems, Artificial Intelligence in Medicine, Applied Intelligence, Knowledge-Based Systems, Medical and Biological Engineering and Computing, Computers in Biology and Medicine, Europace ve Information Systems gibi dergilerde yayımlanmıştır. Yapay zeka, makine öğrenmesi ve veri madenciliği konularında araştırmalar yapan Dr. Güvenir, Avrupa Birliği, Microsoft (ABD, İngiltere), Avea ve TÜBİTAK’ın desteklediği çeşitli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. Bilkent Üniversitesi – TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu’nun direktörlüğünü yürütmektedir. TÜBİTAK Hüsamettin Tuğaç Araştırma Vakfı birincilik ödülü sahibi olan Dr. Güvenir, Programlama Dilleri dersini vermektedir. Dr. Güvenir’in ilgi alanları arasında yelkencilik ve su sporları bulunmaktadır.

42-007-A+Selim-HanayMehmet Selim Hanay
Makine Mühendisliği Bölümü
Doktora: California Institute of Technology

Nanoteknoloji, nanomekanik algılayıcılar, nano elektromekanik sistemler, nanomekanik bilgi işleme.

Doktorasını 2011’de California Institute of Technology’de tamamlayan Mehmet Selim Hanay, nano boyutta makineler, nano elektromekanik sistemler, mekanik bilgi işleme, nano boyutta kütle algılayıcıları ve elektronik hücre görüntüleme üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Dr. Hanay’ın makaleleri Nature Nanotechnology, Lab on a Chip ve Nature Communications gibi dergilerde yayımlanmıştır. 31. Uluslararası Kimya Olimpiyatları Altın Madalya sahibi Dr. Hanay. TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme ve Avrupa Birliği Kariyer Entegrasyon Fonu projelerinde yürütücülük yapmaktadır. Dr. Hanay iki uluslararası patente sahiptir. ABD Ulusal Sağlık Kurumu ve ABD Ulusal Bilim Kurumu tarafından desteklenen projelerde görev yapmış olan Dr. Hanay, TÜBA-GEBİP ve Bilim Akademisi BAGEP ödülleri sahibidir. Ayrıca Avrupa Birliği fonlarından ERC Starting Grant desteğini almıştır. Kış sporları, DIY elektronik ve mekanik projeleri özel ilgi alanlarıdır.

02-016-B+_ziya_iderZiya İder
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Northwestern Üniversitesi

Manyetik rezonans görüntülemede faz ve elektriksel empedans görüntüleme, beyin-bilgisayar etkileşimi sistemleri ve modellemesi.

Doktorasını 1979 yılında Northwestern Üniversitesi’nden alan Y. Ziya İder’in ilgi alanları fizyolojik sinyallerin alınması, işlenmesi, modellenmesi ve medikal görüntülemedir. Bir çok mühendislik ve bilimsel araştırma projelerinde yer almış ve yönetmiş olan Dr. İder halen EEG tabanlı beyin- bilgisayar arayüzleri ve manyetik rezonans elektriksel özellik tomografisi konularında araştırma ve yayınlar yapmaktadır. Dr. İder, dünyanın ilk PC tabanlı elektrokardiyografi cihazını geliştiren şirketin kurulması ve yönetilmesinde, Türkiye’nin ilk MR görüntüleme sisteminin tasarlanması ve üretilmesinde, Türkiye’nin ilk klinik mühendisliği merkezinin kurulması ve yönetilmesinde aktif rol almıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Dr. İder, Mustafa Parlar Vakfı Teşvik Ödülü sahibidir.

Ömer İlday
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Cornell Üniversitesi

Doğrusal olmayan ve dengeden uzak sistemler, kendiliğinden organizasyon ve kurulum, ultra hızlı lazerler ve fotonik.

Doktorasını 2003’te Cornell Üniversitesi’nden alan Ömer İlday, dengeden uzak ve doğrusal olmayan sistemler, ultrahızlı lazerler, lazer kontrollü kendiliğinden organize sistemler, karmaşık lazer-malzeme etkileşimleri ve biyomedikal uygulamaları üzerine araştırmalar yapmaktadır. Nature, Nature Photonics, Nature Communications, Physical Review Letters, Optica gibi dergilerde makaleleri yayımlanan Dr. İlday’ın keşfettiği similariton ve soliton-similariton lazerleri dünya genelinde çok sayıda araştırma laboratuvarı tarafından kullanılmaktadır. Dr. İlday, Optics Letters, Optics Express ve Optical Technology dergilerinde editörlük yapmıştır. TÜBA-GEBİP, TÜBİTAK Teşvik, TÜBİTAK Bilim,Türk Fizik Derneği Engin Arık Bilim İnsanı, Cornell Üniversitesi Findlay, MIT RLE Fellowship ve Marie Curie Fellowship ödülleri sahibi ve Bilim Akademisi üyesidir. Bilimsel çalışmalarındaki üstün başarısından dolayı Avrupa Araştırma Konseyi’nden ERC- CoG desteği almaya hak kazanmıştır. Dr. İlday, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Massachusetts Institute of Technology’de araştırmacı olarak görev yapmıştır. Kişisel ilgi alanları arasında bilim kurgu, Lego ve caz müziği yer almaktadır.

03-027-A+OzlemCavusÖzlem Çavuş İyigün
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doktora: Rutgers Üniversitesi

Rassal programlama modelleri, tam sayılı rassal eniyileme, riskten kaçınan rassal eniyileme, Markov karar süreçleri.

Doktorasını 2012’de Rutgers Üniversitesi’nden alan Özlem Çavuş İyigün, stokastik eniyileme ve Markov karar süreçleri konularında araştırmalar yapmaktadır. Simülasyon, Stokastik Modeller ve Niceliksel Risk Yönetimi, Stokastik ve Riske Duyarlı Eniyileme derslerini veren Dr. İyigün’ün makaleleri Operations Research, European Journal of Operational Research ve SIAM Journal on Control and Optimization dergilerinde yayımlanmıştır. Hobileri arasında yüzme ve sinema vardır.

ali_javiliAli Javili
Makine Mühendisliği Bölümü
Doktora: Erlangen-Nuremberg Üniversitesi

Malzemelerin sürekli ortam mekaniği çerçevesinde hesaplamalı benzetimi

Malzemelerin sürekli ortam mekaniği çerçevesinde hesaplamalı benzetimi konusunda çalışan Ali Javili, doktorasını 2012’de Erlangen-Nuremberg Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Makaleleri Journal of the Mechanics and Physics of Solids ve International Journal of Solids and Structures gibi dergilerde yayımlanmıştır. Surface Effects in Solid Mechanics adlı kitabın yazarlarından biri olan Dr. Javili, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Stanford ve Dortmund üniversitelerinde görev yapmıştır. Dr. Javili, kaligrafi sanatı, yüzme, bisiklet ve bilardoya meraklıdır.

 

Emre Karakoç
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doktora: Simon Fraser Üniversitesi

Hesaplamalı biyoloji ve tümleşik algoritmalarla makine öğrenmesi tekniklerinin biyolojik problemlere uygulanması.

Doktorasını 2007’de Simon Fraser Üniversitesi’nde tamamlayan Emre Karakoç, hesaplamalı biyoloji ve tümleşik algoritmalarla makine öğrenmesi tekniklerinin biyolojik problemlere uygulanması konuları üzerine araştırmalar yapmaktadır. Makaleleri Nature Methods, Nature Genetics ve Nature gibi dergilerde yayımlanmıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Washington ve Medipol üniversitelerinde görev yapmıştır.

 

Ezhan Karaşan
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Rutgers Üniversitesi

Yeni nesil kablosuz haberleşme ağları, optik haberleşme ağları, haberleşmede enerji verimliliğini gözeten yeşil ağlar.

Mühendislik Fakültesi Dekanı ile Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü olan Ezhan Karaşan, doktorasını 1995’te Rutgers Üniversitesi’nden almıştır. TÜBİTAK Kariyer Ödülü, TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve Mustafa Parlar Vakfı Teşvik Ödülü sahibidir. Dr. Karaşan’ın yüksek kapasiteli optik haberleşme ağları için katmanlı anahtar yapıları patenti bulunmaktadır. TÜBİTAK, Aselsan-TASMUS, Avrupa Birliği BONE, e-Photon/One ve Newcom projelerinde görev alan Dr. Karaşan’ın makaleleri IEEE Transactions on Mobile Computing, Electronics Letters, IEEE Journal on Selected Areas in Communication, IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology ve IEEE/ACM Transactions on Networking gibi dergilerde yayımlanmıştır. Bilgisayar, optik, kablosuz ve sensör ağları konularında araştırmalar yapan Dr. Karaşan, Bilgisayar Ağları, Haberleşme, Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları, Haberleşme Ağları Analizi derslerini vermektedir. Dr. Karaşan, aynı zamanda Journal of Optical Switching and Networking dergisinin editörler kurulu üyesidir. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Bell ve AT&T Araştırma Laboratuvarları’nda araştırmalar yapmıştır.

03-005-B+_oya_karasanOya Ekin Karaşan
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doktora: Rutgers Üniversitesi

Tam sayılı eniyileme, yer seçimi problemleri, ağ tasarımı, haberleşme ağları ve enerji uygulamaları.

Modelleme ve Optimizasyon, Mühendislik Yönetim Prensipleri ve Optimizasyon Yöntemleri derslerini veren Oya Karaşan, TÜBA-GEBİP Ödülü sahibidir. Doktorasını 1997’de Rutgers Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Karaşan’ın araştırma alanları tam sayılı programlama, ağ tasarımı problemleri, Boolean fonksiyonları teorisi ve sağlam çözümlü optimizasyon problemleri üzerinedir. AT&T Bell Araştırma Laboratuvarları’nda da çalışmış olan Dr. Karaşan’ın makaleleri Discrete Applied Mathematics, Operations Research, Transportation Research B, Networks ve Theoretical Computer Science gibi dergilerde yayımlanmıştır.

03-022-A+Yigit-KarpatYiğit Karpat
Endüstri Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü
Doktora: Rutgers Üniversitesi

İleri üretim teknolojileri, mikro nano ölçek işleme, katmanlı üretim teknikleri, minyatür makineler, süreç modelleme.

Üretim tekniklerinin modellenmesi ve optimizasyonu konuları üzerine çalışmalar yapan Yiğit Karpat, doktorasını 2007’de Rutgers Üniversitesi’nden almıştır. Makaleleri International Journal of Machine Tools and Manufacturing, ASME Journal of Manufacturing Science ve International Journal of Advanced Manufacturing Technology gibi dergilerde yayımlanan Dr. Karpat, TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı ödülü sahibidir. Mikro ölçekte parçaların üretilmesi ve havacılık endüstrisinde kullanılan malzemelerin işlenmesi konularında araştırmalarını sürdürmektedir. Sinema ve sporla ilgilenmektedir.

03-031-OzlemKarsuÖzlem Karsu
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doktora: London School of Economics and Political Science

Çok ölçütlü karar verme, çok amaçlı eniyileme, yöneylem araştırmasında eşitlikçi yaklaşımlar.

Makaleleri European Journal of Operational Research, Naval Research Logistics, International Journal of Production Research ve Computers and OR ve Omega: International Journal of Management Science dergilerinde yayımlanan Özlem Karsu, doktorasını 2014’te London School of Economics and Political Science’da tamamlamıştır. Çok kriterli karar verme, matematiksel modelleme ve yöneylem araştırmasında eşitlikçi yaklaşımlar, Dr. Karsu’nun araştırma alanlarıdır. Bir kitap bölümü bulunan Dr. Karsu, halk danslarıyla ilgilenmektedir.

03-029-A+Selin_KocamanAyşe Selin Kocaman
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doktora: Columbia Üniversitesi

Enerji altyapı sistemleri optimizasyonu, yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir kalkınma problemleri.

Enerji altyapı modellemesi, elektrik iletim/dağıtım ağları optimizasyonu, melez enerji sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları ve sürdürülebilir kalkınma konularında araştırmalar yapan Ayşe Selin Kocaman, doktorasını 2014’te Columbia Üniversitesi’nden almıştır. Makaleleri Applied Energy, Renewable Energy ve Energy Policy gibi dergilerde yayımlanan Dr. Kocaman, gelişmekte olan ülkelerde enerji erişimini artırmak için Dünya Bankası destekli projelerde görev almıştır. Seyahat etmek ve sinema, Dr. Kocaman’ın hobileridir.

01-017-A+ibrahim_korpeogluİbrahim Körpeoğlu
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doktora: Maryland Üniversitesi

Bilgisayar ağları, bilgisayar sistemleri, bulut bilişim, kablosuz ağlar, dağıtık sistemler.

Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce IBM Thomas J. Watson Araştırma Merkezi’nde ve Ericsson’da çalışan İbrahim Körpeoğlu, doktorasını 2000’de Maryland Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Dr. Körpeoğlu’nun araştırma alanları arasında bilgisayar ağları, veri iletişimi ve bilgisayar sistemleri vardır. Kablosuz ağlar konusunda TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve Intel tarafından desteklenen bazı projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. Dr. Körpeoğlu, TÜBİTAK Kariyer Ödülü ve IBM Faculty Award ödülü sahibidir. Makaleleri IEEE Communications, IEEE Wireless Communications, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, IEEE Transactions on Data and Knowledge Engineering ve Computer Networks gibi dergilerde yayımlanmıştır. Dr. Körpeoğlu, Bilgisayar Ağları, Mobil ve Kablosuz İletişim Ağları, İşletim Sistemleri ve Bulut Bilişim derslerini vermektedir.

02-018-C+_hayrettin_koymenHayrettin Köymen
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Birmingham Üniversitesi

Sensörler, akustik, ultrasonik, elektronik, mikro elektromekanik sistemler, akustik ve ultrasonik algılama ve görüntüleme.

Doktorasını 1979’da Birmingham Üniversitesi’nde tamamlayan Hayrettin Köymen, elektronik mühendisliği ve oşinografi alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarda birçok mühendislik ve bilimsel araştırma projelerinde yer almış ve yönetmiştir. Akademik çalışmaların yanı sıra endüstriyel çalışmalar da yapmış olan Dr. Köymen, dünyanın ilk PC tabanlı elektrokardiyografi cihazını geliştiren şirketin kurucu ortağı olmuş ve bu şirketi 1988-1998 yılları arasında yönetmiştir. Uzmanlık alanları arasında elektronik, telekomünikasyon, biyomedikal mühendisliği, sualtı akustiği, ultrasonik, akustik mikroskopi ve bunlara ilişkin enstrümantasyon konuları yer almaktadır. Dr. Köymen’in araştırmaları halen MEMS duyargalar, kapasitif mikroişlenmiş ultrasonik çeviriciler ve yeni jenerasyon sualtı akustik sistemleri alanlarında yoğunlaşmıştır.

02-031-A+Serdar-KozatSerdar Kozat
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Illinois Üniversitesi,

Urbana Champaign
İstatistiksel sinyal işleme, telsiz haberleşme, konum kestirimi.

Sinyal işleme, otomatik öğrenme, kablosuz ve sualtı haberleşme sistemleri alanlarında çalışmalarını sürdüren S. Serdar Kozat, doktorasını 2004’te Urbana-Champaign’deki Illinois Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Microsoft ve IBM’de araştırmacılık, Koç Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Dr. Kozat’ın makaleleri IEEE Transactions on Signal Processing ve IEEE Transactions on Information Theory gibi dergilerde yayımlanmıştır. IEEE Transactions on Signal Processing dergisinde editörlük yapan Dr. Kozat, IBM Research Öğretim Üyesi Ödülü, Mustafa Parlar Teşvik Ödülü, Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Genç Araştırmacı Ödülü ve TÜBİTAK Kariyer Ödülü sahibidir. 

 

Mehmet Alper Kutay
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Bilkent Üniversitesi

Sinyal ve görüntü işleme, aktif ve pasif hedef tespiti ve tanıma, sinyal tespiti ve kestirimi, zaman frekans analizi.

Doktorasını Bilkent Üniversitesi’nde tamamlayan Mehmet Alper Kutay, sinyal ve görüntü işleme, aktif ve pasif hedef tespiti ve tanıma, sinyal tespiti ve kestirimi, zaman frekans analizi konularında araştırmalar yapmaktadır. Makaleleri IEEE Transactions on Signal Processing ve IEEE Transactions on Ultrasonics gibi dergilerde yayımlanan Dr. Kutay birçok kitap bölümü de yazmıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce TÜBİTAK’ta görev yapan Dr. Kutay, Milli Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen dört büyük ulusal güvenlik projesinde aktif rol almıştır. Yenilikçi Ürün Tasarımı ve Geliştirme, Sinyaller ve Sistemler, Sayısal Sinyal İşleme Laboratuvarı derslerini vermektedir.

 

02-019-E+_omer_morgulÖmer Morgül
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: California Üniversitesi, Berkeley

Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemler, kaotik sistemler, robotik sistemler, sonsuz boyutlu sistemler, sinir ağları.

Sistem ve kontrol teorisi, esnek yapılı sistemler, doğrusal ve doğrusal olmayan sistemler, robotik, kaotik sistemler ve sinir ağları alanlarında araştırmalar yapan Ömer Morgül, doktorasını 1989’da Berkeley’deki California Üniversitesi’nden almıştır. Stability and Stabilization of Infinite Dimensional Systems with Applications adlı bir kitabı bulunan Dr. Morgül’ün makaleleri IEEE Transactions on Automatic Control, Physical Review E, SIAM Journal of Control and Optimization, Physical Review Letters ve Physics Letters A gibi dergilerde yayımlanmıştır. TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibi olan Dr. Morgül, Devre Teorisi, Geribeslemeli Kontrol Sistemleri, Doğrusal Olmayan Sistemler ve Sinir Ağları derslerini vermektedir. Yüzme, masa tenisi, müzik ve sinemayla ilgilenen Dr. Morgül, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce California Üniversitesi’nde çalışmıştır.

 

 

03-026-A+Emre-NadarEmre Nadar
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doktora: Carnegie Mellon Üniversitesi

Markov karar süreçleri, kuyruk kuramı, tedarik zinciri yönetimi, sürdürülebilir operasyonlar.

Sürdürülebilir operasyonlar, kalite güvencesi ve dinamik programlama konuları üzerine dersler veren Emre Nadar, doktorasını 2012’de Carnegie Mellon Üniversitesi’nden almıştır. Markov karar süreçleri, tedarik zinciri yönetimi ve sürdürülebilir operasyonlar alanlarında araştırmalarını sürdüren Dr. Nadar’ın makaleleri Operations Research, European Journal of Operational Research ve Production and Operations Management dergilerinde yayımlanmıştır. Özel ilgi alanları arasında sinema, tenis ve yüzme vardır.

03-010-A+_osman_oguzOsman Oğuz
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doktora: Waterloo Üniversitesi

Doğrusal ve tam sayılı eniyileme kuramı ve algoritmaları, proje çizelgelemesi, mühendislik ekonomisi.

Doktorasını 1978’de Waterloo Üniversitesi’nde tamamlayan Osman Oğuz, araştırmalarını doğrusal ve tam sayılı programlama, proje çizelgeleme, üretim planlama ve araç güzergahı belirleme alanlarında sürdürmektedir. European Journal of Operational Research, Management Science ve Annals of Operational Research gibi dergilerde makaleleri yayımlanan Dr. Oğuz, Üretim Planlaması, Mühendislik Yönetimi’nin İlkeleri, Mühendislik Ekonomisi derslerini vermektedir. Dr. Oğuz, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kral Fahd Petroleum and Minerals Üniversitesi ve Yarmouk Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Tenis ve briç, Dr. Oğuz’un özel ilgi alanları arasındadır.

02-020-B+_levent_onuralLevent Onural
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: New York State Üniversitesi, Buffalo

Sinyal, görüntü ve video işleme, kırınım ve holografi için sinyal işleme, holografik TV, televizyon, üç boyutlu TV.

Doktorasını 1985’te Buffalo’daki New York Eyalet Üniversitesi’nde tamamlayan Levent Onural, 1987’de Bilkent Üniversitesi’ne katılmıştır. IEEE Transactions on Circuits and Systems in Video Technology adlı derginin editörler kurulunda 2002-2013 yılları arasında görev yapan Dr. Onural, video sıkıştırma ile 3D holografik video konularında yazdığı makaleleriyle tanınmaktadır. TÜBİTAK Teşvik, IEEE Haraden Pratt ve EUSIPCO Grup Teknik Başarı ödülleri sahibi olan Dr. Onural, 1989’da IEEE Türkiye Şubesi’nin kurucu başkanlığını ve 2001-2002 yıllarında IEEE’nin Avrupa, Asya ve Afrika bölgeleri başkanlığını yapmıştır. 2003’te IEEE sekreterliğine seçilen Dr. Onural, üyesi olduğu IEEE Yönetim Kurulu tarafından 2006 IEEE başkanlığına aday gösterilmiştir. Dr. Onural, Avrupa Birliği tarafından desteklenen 3DTV Projesi’nin koordinatörlüğünü, 3D video konularındaki tüm projelerin ortaklaşa oluşturdukları 3D Media Cluster projeler yığınının ise eşbaşkanlığını yapmıştır. Dr. Onural, optik kırınım ve holografi için sinyal işleme alanında yapmış olduğu katkılardan dolayı IEEE Fellow unvanı ile ödüllendirilmiştir. 2010 – 2016 yılları arasında Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevini sürdürmüştür.

01-019-A+_hilmi_onculHilmi Öncül
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans: Wisconsin Üniversitesi

Görüntü işleme yöntemleri, büyük veri için veri temeli yöntemleri.

Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Türkiye İş Bankası Bilgi İşlem Birimi’nde görev yapan Hilmi Öncül, Hesaplamaya Giriş ve Programlamaya Giriş derslerini vermektedir. Wisconsin Üniversitesi’nden 1971’de yüksek lisans derecesini alan Hilmi Öncül, bilgisayar programlama dilleri, yapay zeka, bilgisayar iletişim ağları ve astronomi konularına ilgi duymaktadır.

02-022-C+_haldun_ozaktasHaldun Özaktaş
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Stanford Üniversitesi

Optik bilgi işleme, sinyal ve görüntü işleme, üç boyutlu televizyon, optoelektronik ve optik ara bağlantılı bilgisayarlar.

Stanford Üniversitesi’nden 1991’de doktorasını alan Haldun Özaktaş, sinyal ve görüntü işleme, üç boyutlu televizyon, optik bilgi işleme ve optoelektronik bilgisayarlar gibi konularda araştırmalar yapmaktadır. The Fractional Fourier Transform adlı bir kitabı yayımlanan Dr. Özaktaş, Optik ve Sinyal İşleme, Teknoloji ve Toplum derslerini vermektedir. TÜBİTAK Bilim Ödülü, Uluslararası Optik Komisyonu Ödülü ve Carl Zeiss Vakfı Ernst Abbe Madalyası sahibidir. TÜBA üyesi ve OSA, SPIE, IEEE örgütlerinin onur üyesi (fellow) olan Dr. Özaktaş, Erlangen-Nürnberg Üniversitesi’nde ve AT&T Bell Laboratuvarları’nda araştırmalar yapmıştır. ISI Atıf Endeksi’ne göre bugüne kadar yayınlarına 5000’i aşkın atıf yapılmıştır. ISI’nın optik ve fotonik alanını kapsayan 1991-1999 yılları arasında 46 bilimsel dergide yayımlanmış, 110 ülkeden ve yaklaşık 11 bin kurumdan 75 bin kadar yazarın çalışmalarını temsil eden ve yaklaşık 67 bin makaleyi kapsayan çalışmasında, makale başına atıf sıralamasında 14. toplam alınan atıf sıralamasında 25. sırada yer almıştır. Dünya sineması ve edebiyatı, fotoğrafçılık, bilim, teknoloji ve toplum ilişkisi, tarih ve siyaset, Dr. Özaktaş’ın özel ilgi alanlarıdır.

04-013-D+_ekmel_ozbay_1Ekmel Özbay
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Stanford Üniversitesi

Nanoteknoloji, fotonik metamalzemeler, nanofotonik, silikon karpit temelli nanoaygıtlar, optoelektronik.

Yüksek performanslı nanoelektronik ve nanofotonik aygıtlar, GaN tabanlı RF entegre devreler, grafen transistörler, grafen nanofotonik, GaN MOCVD, metamalzemeler ve nanoplazmonik sensörler konularında araştırmalar yapan Ekmel Özbay, doktorasını 1992’de Stanford Üniversitesi’nden almıştır. Science, Nature, Physical Review Letters, Small, Nanotechnology ve Applied Physics Letters gibi dergilerde yayımlanmış 426 bilimsel makalesine 13.550’yi aşkın atıfta bulunulmuştur. Avrupa Birliği’nin en büyük bilim ödülü sayılan Descartes 2005 Bilimsel Araştırma Ödülü, Mustafa Parlar Vakfı Bilim Adamı Ödülü, Hüsamettin Tuğaç Vakfı Teknoloji Geliştirme Ödülü, TÜBİTAK Teşvik Ödülü, Sedat Simavi Bilim Ödülü, TÜBİTAK Bilim Ödülü ve Amerikan Optik Kurumu’nun Adolph Lomb Madalyası sahibidir. Nature Scientific Reports ve Journal of Nanophotonics dergilerinin editörüdür. Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nin kurucusu ve direktörü olan Dr. Özbay, Uzay Teknolojileri Araştırma Merkezi’ni de kurmuş ve yönetmiştir. Bu merkezler bünyesinde tamamlanmış veya sürmekte olan 54 projenin yürütücüsüdür. Söz konusu projelerden biri AB 5. Çerçeve Programı, dördü 6. Çerçeve Programı, üçü 7. Çerçeve Programı kapsamındadır. TÜBA ve Avrupa Bilimler Akademisi asli üyesi olan Dr. Özbay nanoteknoloji, nanoelektronik ve nanofabrikasyon konularında dersler vermektedir.

02-023-A+Hitay-OzbayHitay Özbay
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Minnesota Üniversitesi

Kontrol sistemleri ve uygulamaları.

Bilkent Üniversitesi Provost Yardımcısı Hitay Özbay, sonsuz boyutlu ve zaman gecikmeli sistemler için kontrol tasarımı ve bu teorilerin değişik mühendislik uygulamaları üzerine araştırmalar yapmaktadır. Dr. Özbay, doktorasını 1989’da Minnesota Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Devre Teorisi, Geribeslemeli Kontrol Sistemleri ve Doğrusal Sistemlerin Analizi derslerini veren Dr. Özbay’ın Robust Control of Infinite Dimensional Systems: Frequency Domain Methods ve Introduction to Feedback Control Theory adlı kitapları yayımlanmıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Ohio State ve Rhode Island üniversitelerinde öğretim üyeliği yapan Dr. Özbay, IEEE Transactions on Automatic Control ve SIAM Journal of Control and Optimization dergilerinin yardımcı editörlüğünü yapmış, halen Automatica dergisinin yardımcı editörlüğünü yapmaktadır. Dr. Özbay, European Control Association genel kurulunda Türkiye’yi temsil etmektedir.

OnurOzcanOnur Özcan
Makine Mühendisliği Bölümü
Doktora: Carnegie Mellon Üniversitesi

Minyatür robotlar, modüler robotlar, robot dinamiği, geleneksel olmayan üretim teknikleri, mekanizma tasarımı.

Doktorasını 2012’de Carnegie Mellon Üniversitesi’nden alan Onur Özcan’ın araştırmaları mikro ve nano boyutta mekanik pozisyonlama, üretim ve kontrol, doğadan esinlenen minyatür robot tasarımları, küçük boyutlu robotlar için alternatif üretim yöntemleri, küçük boyutlu robotların kontrol ve otonom çalışmaları üzerinedir. Makaleleri IET Micro&Nano Letters, International Journal of Robotics Research ve IEEE Transactions on Nanotechnology gibi dergilerde yayımlanmıştır. Harvard Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalar yapan Dr. Özcan’ın çeşitli projeleri ABD Kara Kuvvetleri, DARPA, NSF ve Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından desteklenmiştir. Halk oyunları ve tiyatro, Dr. Özcan’ın hobilerindendir.

01-039-A+Mustafa-ozdalMustafa Özdal
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doktora: Illinois Üniversitesi, Urbana-Champaign

Algoritma tasarımı, yüksek performanslı hesaplama, heterojen mimariler, yazılım ve donanım hızlandırıcıları.

Doktorasını 2005’te Urbana-Champaign’deki Illinois Üniversitesi’nden alan Mustafa Özdal, araştırmalarını algoritmalar, büyük verili paralel ve heterojen sistemler, yüksek performans ve düşük enerji için yazılım ve donanım optimizasyonu gibi konularda sürdürmektedir. Makaleleri IEEE Transactions on Computer-Aided Design ve IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems gibi dergilerde yayımlanmıştır. Dr. Özdal, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Intel’de çeşitli görevlerde çalışmıştır.

 

02-024-B+_bulent_ozgulerBülent Özgüler
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Florida Üniversitesi

Kontrol sistemleri kuramı, oyun kuramı uygulamaları.

Bülent Özgüler doktorasını 1982’de Florida Üniversitesi’nden almıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde çalışmış, Alexander von Humboldt bursu ile bir yıl kontrol sistemleri konusunda araştırmalar yapmıştır. Dr. Özgüler, matematiksel kontrol teorisi ile kontrol sistemlerinin yapısal analizi ve tasarımı konularında araştırmalarını sürdürmektedir. Kontrol sistemlerine frekans bölgesi yaklaşımı, ayrışık kontrol sistemlerinin sınıflandırılması ve polinom modeller konularındaki temel katkılarıyla tanınan Dr. Özgüler’in bu alanda çok sayıda makalesi ile Linear Multichannel Control: A System Matrix Approach ve ortak yazarlı Fixed Order Controller Design: A Parametric Approach adlı iki kitabı yayımlanmıştır. Sedat Simavi Vakfı Ödülü ve TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibidir.

01-032-A+Ozcan-OzturkÖzcan Öztürk
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doktora: Pennsylvania State Üniversitesi

Paralel sistemler, bilgisayar mimarisi, derleyiciler, bulut bilişim, gömülü sistemler, hafıza, işlemci tasarımı.

Çok çekirdekli işlemciler, bilgisayar mimarisi, gömülü sistemler, işlemcilerde enerji tasarrufu ve derleyiciler konularında araştırmalar yapan Özcan Öztürk, doktorasını 2007’de Pennsylvania State Üniversitesi’nden almıştır. Makaleleri IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems ve ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems gibi dergilerde yayımlanan Dr. Öztürk, International Journal of Computer Science and Software Technology adlı derginin de editörlüğünü yapmaktadır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Intel’de yazılım ve bilgisayar uzmanı olarak çalışan Dr. Öztürk, fotoğrafçılık, sinema, futbol, kayak ve su sporlarına ilgi duymaktadır.

03-011-C+_mustafa_pinarMustafa Ç. Pınar
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doktora: Pennsylvania Üniversitesi

Doğrusal, tam sayı ve doğrusal olmayan eniyileme problemleri, algoritmaları ve uygulamaları.

Mustafa Ç. Pınar doktorasını 1992’de Pennsylvania Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Modelleme ve Optimizasyon Yöntemleri ile Finansta Yöneylem Araştırması Uygulamaları derslerini veren Dr. Pınar, matematiksel programlama ve finans matematiği konularında araştırmalar yapmaktadır. Danimarka Teknik, Brüksel, Princeton, Toulouse ve L’Aquila üniversitelerinde araştırmacılık, Milano ve Louvain Katolik Üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmıştır. Dr. Pınar’ın makaleleri SIAM Review, Mathematical Programming ve SIAM Journal on Optimization gibi dergilerde yayımlanmıştır.

02-032-A+Emine-cukurEmine Ülkü Sarıtaş
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Stanford Üniversitesi

Yenilikçi biyomedikal görüntüleme sistemleri, yeni kontrast mekanizmaları, manyetik rezonans ve manyetik parçacık görüntüleme.

Biyomedikal görüntüleme sistemleri ve uygulamaları, manyetik rezonans görüntüleme, manyetik parçacık görüntüleme, biyomedikal görüntülemede kullanılan manyetik alanların insanlar üzerindeki etkileri, sinyal ve görüntü işleme konularında araştırmalar yapan Emine Ülkü Sarıtaş, doktorasını 2009’da Stanford Üniversitesi’nden almıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Berkeley’deki California Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalar yapmış ve Stanford Üniversitesi Radyoloji Bölümü’nde General Electric Healthcare ile ortaklaşa projelerde danışmanlık yapmıştır. Dr. Sarıtaş’ın makaleleri IEEE Transactions on Medical Imaging, Magnetic Resonance in Medicine ve Advanced Materials gibi dergilerde yayınlanmıştır. TÜBA-GEBİP Ödülü sahibidir. Özel ilgi alanları arasında halk dansları, karakalem resim ve yürüyüş vardır.

01-038-A+ipek_sozenİpek Sözen
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Programlama dilleri, nesneye yönelik programlama, bilgi sistemleri.

Yüksek lisansını 1989’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan İpek Sözen, programlama dilleri, nesne tabanlı programlama, veri yapıları, sistem analiz ve tasarımı üzerine uzmanlaşmıştır. Matlab/Java ile Temel Programlama ve Ofis Yazılımı Kullanımı derslerini vermektedir.

03-030-A+Nil-SahinNil Şahin
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Arf halkaları ve kapanışları, algebroid eğrilerin tekillikleri, Gröbner bazları, standart bazlar, Hilbert serileri.

Doktorasını 2012’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden alan Nil Şahin, hesaplamalı cebirsel geometri ve değişmeli cebir alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Özel olarak Arf halkaları ve onların Hilbert fonksiyonları, tekillik teorisi, simetrik ve sözde simetrik yan gruplar ve onlara karşılık gelen lokal halkaların özellikleri konularında araştırmaları olan Dr. Şahin’in makaleleri Journal of Symbolic Computation, Communications in Algebra ve Journal of Algebra dergilerinde yayımlanmıştır. Dr. Şahin, eskrimle ilgilenmektedir.

03-013-A+_alper_senAlper Şen
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doktora: Southern California Üniversitesi

Gelir yönetimi ve fiyatlama, tedarik zinciri yönetimi, envanter yönetimi.

Doktorasını 2000’de Southern California Üniversitesi’nden alan Alper Şen, Üretim Planlama, Üretim Bilgi Sistemleri ve Fiyat ve Hasılat Optimizasyonu derslerini vermektedir. Çalışma alanları envanter yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve gelir yönetimi olan Dr. Şen’in yazıları Interfaces, European Journal of Operational Research, Production and Operations Management, Operations Research ve IIE Transactions gibi dergilerde yayımlanmıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce i2 Technologies şirketinde tedarik zinciri yönetimi alanında çalışan Dr. Şen, HP Araştırma Laboratuvarları tarafından verilen Yenilikçi Araştırmacı Ödülü sahibidir. Hazır giyim ve tekstil sektöründe verimlilik için diyalog konulu AB- ILO ortak projesinde de görev yapan Dr. Şen, HP ve Applied Materials şirketleriyle araştırma ve danışmanlık projeleri yürütmüştür.

 

02-034-A+cemtekin[1]Cem Tekin
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doktora: Michigan Üniversitesi

Çevrimiçi öğrenme, büyük veri, makine öğrenimi, çok ajanlı sistemler, tavsiye sistemleri, akıllı sağlık uygulaması, radyo ağları.

Doktorasını 2013’te Michigan Üniversitesi’nden alan Cem Tekin, büyük data ve sosyal ağlar için çevrimiçi öğrenme teorisinin geliştirilmesi, geliştirilen tekniklerin akıllı sağlık sistemi, ağ güvenliği ve öneri sistemlerini kapsayan uygulamaları alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Dr. Tekin aynı zamanda akıllı telekomünikasyon sistemleri ve oyun teorisinin ağlar üzerinde uygulamaları konularıyla da ilgilenmektedir. Makaleleri IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, IEEE Transactions on Signal Processing, IEEE Transactions on Multimedia, IEEE/ACM Transactions on Networking ve IEEE Transactions on Information Theory gibi dergilerde yayımlanmıştır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Los Angeles’taki California Üniversitesi’nde (UCLA) doktora sonrası araştırmalar yapan Dr. Tekin’in ilgi alanları arasında gitar, kayak ve sörf vardır.

42-004-ilker-temizerİlker Temizer
Makine Mühendisliği Bölümü
Doktora: California Üniversitesi, Berkeley

Hesaplamalı mekanik, çok ölçekli ve çoklu fizik modelleme ile benzetim, mikromekanik, triboloji.

Doktorasını 2005’te Berkeley’deki California Üniversitesi’nde tamamlayan İlker Temizer, malzemelerin ve temas ara yüzeylerinin modellenmesi ve bilgisayar ortamında çok ölçekli analizini sağlayan metotların geliştirilmesi konularında çalışmaktadır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Hannover’deki Leibniz Üniversitesi’nde araştırmacı olarak görev almış olan Dr. Temizer’in çalışmaları, Avrupa, ABD ve Japonya ile uluslararası işbirlikleri çerçevesinde yürütülmektedir ve endüstriyel kuruluşlar, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir. Makaleleri Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, International Journal for Numerical Methods in Engineering ve Comptutational Mechanics gibi dergilerde yayımlanmıştır. Dr. Temizer, Bilim Akademisi Genç bilim İnsanları Programı ve Mustafa Parlar Vakfı Araştırma Teşvik ödülleri sahibidir. İlgi alanları arasında spor, edebiyat ve seyahat bulunmaktadır.

03-016-E_aysegul_toptalAyşegül Toptal
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doktora: Texas A&M Üniversitesi

Tedarik zinciri yönetimi, envanter kuramı, üretim planlama, çevre dostu tedarik sistemleri.

Doktorasını 2003’te Texas A&M Üniversitesi’nden alan Ayşegül Toptal, tedarik zinciri yönetimi, envanter teorisi, stokastik modelleme, üretim planlama ve çizelgeleme konularında araştırmalar yapmaktadır. Tedarikçi tarafından yönetilen envanter sistemlerinde fiyatlandırma ve koordinasyon, yeni ürünler için pazarlama stratejilerini geliştirme gibi konularda çalışmalarına devam eden Dr.Toptal, TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Ödülü sahibidir. Makaleleri IIE Transactions on Logistics and Scheduling, European Journal of Operational Research, International Journal of Production Research, Naval Research Logistics gibi dergilerde yayımlanmıştır. Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim Planlama, Kalite Güvencesi ve Güvenilirlik derslerini vermektedir.

 

Eray Tüzün
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yazılım mühendisliği, yazılım ürün hattı mühendisliği, yazılım süreç iyileştirme ve oyunlaştırma.

Doktorasını 2014’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan Eray Tüzün, yazılım mühendisliği, yazılım ürün hattı mühendisliği, yazılım süreç iyileştirme ve oyunlaştırma alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Makaleleri Information and Software Technology, Nature, Genome Research ve Nature Genetics gibi dergilerde yayımlanmıştır. Dr. Tüzün’ün 3 tane kitap bölümü vardır. Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi, Yazılım Ürün Hattı Mühendisliği, Nesneye Yönelik Yazılım Mühendisliği derslerini veren Dr. Tüzün, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Havelsan ve Microsoft gibi kurumlarda çalışmış, Washington ve Case Western Reserve üniversitelerinde görev yapmıştır. Dr. Tüzün satrançla ilgilenmektedir.

 

03-033-A+firdevs-ulusFirdevs Ulus
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doktora: Princeton Üniversitesi

Çok amaçlı eniyileme, vektör ve küme değerli eniyileme, algoritmalar, finansal uygulamalar.

Firdevs Ulus doktorasını 2015’te Princeton Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Rassal Modeller, Çok Amaçlı Karar Analizi ve Konveks Analiz derslerini veren Dr. Ulus, yöneylem araştırması matematiği, çok amaçlı eniyileme, algoritma geliştirme, finans mühendisliği uygulamaları konularında araştırmalar yapmaktadır. Makaleleri Mathematical Programming ve Journal of Global Optimization gibi dergilerde yayımlanmıştır. Resim yapmak ve yoga Dr. Ulus’un özel ilgi alanları arasındadır.

01-028-E+_ozgur_ulusoyÖzgür Ulusoy
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Doktora: Illinois Üniversitesi, Urbana-Champaign

Veri ve bilgi erişimi ve yönetimi, veri tabanı sistemleri.

Bilkent Üniversitesi Provost Yardımcısı Özgür Ulusoy, doktorasını 1992’de Illinois Üniversitesi’nden almıştır. Veri tabanı sistemleri, internetten bilgi erişimi, mobil ve multimedya sistemler konularında araştırmalar yapan Dr. Ulusoy’un makaleleri IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, IEEE Multimedia, IEEE Intelligent Systems, ACM Transactions on Database Systems, IEEE Internet Computing, ACM Journal on Computing and Cultural Heritage, ACM Transactions on the Web, ACM Transactions on Information Systems ve IEEE Transactions on Image Processing gibi dergilerde yayımlanmıştır. Dr. Ulusoy, TÜBİTAK Teşvik Ödülü, Mustafa Parlar Vakfı Bilim ve Teşvik ödülleri sahibidir. Avrupa Birliği, Devlet Planlama Teşkilatı ve TÜBİTAK’ın çeşitli projelerinde görev yapan Dr. Ulusoy, Bilgisayarlar ve Veri İşlemleri ile Veri Tabanı Yönetim Sistemleri derslerini vermektedir.

emre_uzunEmre Uzun
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doktora: Rutgers Üniversitesi

Benzetim, sezgisel yöntemler, veri tabanları ve erişim kontrollü sistemlerin güvenliği.

Benzetim, sezgisel yöntemler, veri tabanları ve erişim kontrollü sistemlerin güvenliği konularında araştırmalar yapan Emre Uzun, doktorasını 2015’te Rutgers Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Makaleleri Journal of Computer Security ve Data and Applications Security and Privacy gibi dergilerde yayımlanmıştır. Mühendislik Ekonomisi Analizi, Yöneylem Araştırmasının Endüstriyel Uygulamaları, Üretim Sistemleri Tasarımı, Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırmasında Bilimsel Araştırmaya Giriş derslerini vermektedir. Dr. Uzun fotoğrafçılıkla ilgilenmektedir.

01-029-A+Asli-UstunerAslı Üstüner
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans: New Hampshire Üniversitesi

Matlab uygulamaları, bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar uygulamaları.

Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Arçelik’te tasarım ve ürün geliştirme mühendisi olarak görev yapan Aslı Üstüner, yüksek lisans eğitimini 1993’te New Hampshire Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Birden fazla bölüme Mühendisler İçin Hesaplamaya Giriş dersini veren Üstüner, MATLAB, bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar uygulamaları konularında çalışmalar yapmaktadır. Bulaşık makinelerinde kullanılan ayarlı raf mekanizması konusunda bir patenti olan Üstüner’in hobileri seyahat etmek ve tiyatrodur.

03-07-A+hande-yamanHande Yaman
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doktora: Brüksel Üniversitesi

En iyileme, tam sayılı programlama, çok yüzlü analiz, kesin yöntemler.

Tam Sayılı Programlama, Modelleme ve Optimizasyon derslerini veren Hande Yaman, doktorasını 2002’de Brüksel Üniversitesi’nden almıştır. Araştırma alanları tam sayılı programlama, ağ tasarımı, yer seçimi ve araç rotalama problemleridir. Makaleleri Mathematical Programming, Operations Research, Networks, Operations Research Letters gibi dergilerde yayımlanmıştır. INFORMS Journal on Computing ve RAIRO dergilerinin yayın kurulu üyesi olan Dr. Yaman, TÜBA-GEBİP ve TÜBİTAK Teşvik Ödülleri sahibidir. Sinema ve seramik, Dr. Yaman’ın ilgi alanlarıdır.

03-018-C+_bahar_yetisBahar Yetiş
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doktora: Bilkent Üniversitesi

Dağıtım lojistiği, tehlikeli madde lojistiği, yer seçimi problemleri, insani yardım lojistiği.

Dağıtım lojistiği, insani lojistikler, yer seçimi kuramı, tehlikeli madde taşımacılığı ve tamsayılı programlama alanlarında araştırmalar yapan Bahar Yetiş, doktorasını 1999’da Bilkent Üniversitesi’nden almıştır. Bir süre McGill Üniversitesi’nde çalıştıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katılan Dr.Yetiş, Modelleme ve Optimizasyon, Dağıtım Lojistiği, İnsani Lojistikler, Üretim Sistemleri Tasarımı-Sentez, Üretim Sistemleri Tasarımı-Uygulama ve Yer Seçimi Teorisinden Başlıklar derslerini vermektedir. Makaleleri Management Science, Operations Research, Networks, Transportation Research B, Interfaces, Computers and Operations Research, Transportation Science, Operations Research Letters, IIE Transactions, Risk Analysis gibi dergilerde yayımlanmıştır. TÜBA-GEBİP ve TÜBİTAK Teşvik Ödülleri sahibidir. Hobileri klasik ebru sanatı, seyahat etmek ve bahçe işleriyle uğraşmaktır.

43-009-A+Yildiray-YildizYıldıray Yıldız
Makine Mühendisliği Bölümü
Doktora: Massachusetts Institute of Technology

Kontrol, oyun kuramı, makine öğrenmesi, zaman gecikmeli sistemler, havacılık, uzay ve otomotiv uygulamaları.

Anlaşılması zor dinamiklere sahip karmaşık sistemlerin modellenmesi ve kontrolü konularında çalışmalarını sürdüren Yıldıray Yıldız, doktorasını 2009’da Massachusetts Institute of Technology’de tamamlamıştır. Dr. Yıldız’ın araştırmaları kontrol teorisi, oyun teorisi, pekiştirmeli öğrenme ve bu konuların uzay-havacılık, otomotiv ve robotik alanlarındaki uygulamaları üzerinedir. Makaleleri Journal of Guidance, Control and Dynamics, IEEE Transactions on Smart Grid, IEEE Transactions on Control Systems Technology, Automatica, Control Engineering Practice, International Journal of Robust and Nonlinear Control, IEEE Transactions on Automatic Control ve International Journal of Adaptive Control and Signal Processing gibi dergilerde yayımlanmıştır. Dr. Yıldız, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce NASA Ames Araştırma Merkezi’nde beş sene boyunca çeşitli projelerde görev yapmıştır. NASA Onur Ödülü ve Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü sahibidir. Özel ilgi alanları arasında insan bilinci, öğrenmesi ve psikolojisi konuları bulunmaktadır.