Ana Sayfa »

 

İşletme Fakültesi Öğretim Kadrosu

 

08-002-D_levent_akdenizLevent Akdeniz
Doktora: Houston Üniversitesi

Makroekonomi, varlık fiyatlaması, sayısal yöntemler.

Makaleleri Journal of Economic Dynamics and Control, Macroeconomic Dynamics, Applied Mathematics and Computation, Journal of Banking and Finance, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, Journal of Futures Markets, Applied Economics ve The World Economy dergilerinde yayımlanmış olan Levent Akdeniz, Finansal Yönetim, İşletmeye Giriş, Para ve Bankacılık derslerini vermektedir. Doktorasını 1996’da Houston Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. Akdeniz, aynı üniversitede öğretim üyeliği de yapmıştır. Dr. Akdeniz’in araştırma alanları makroekonomi, varlık fiyatlandırması ve sayısal yöntemlerdir.

 

kursat-aydoganKürşat Aydoğan
Doktora: Syracuse Üniversitesi

Finansal yönetim, mali yatırımlar ve sermaye piyasaları.

Bilkent Üniversitesi İdari ve Mali İşler Rektör Yardımcısı Kürşat Aydoğan, doktorasını 1986’da Syracuse Üniversitesi’nden almıştır.  Araştırmalarını finansal yönetim, mali yatırımlar ve sermaye piyasaları alanlarında sürdürmektedir. Dr.  Aydoğan’ın yazılarının yayımlandığı dergiler arasında Journal of Banking and Finance, Emerging Markets Quarterly, Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures, Russian and East European Finance and Trade, Managerial Finance, Emerging Markets Finance and Trade, European Journal of Finance ve Applied Economics gibi yayınlar yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma Müdürlüğü’nde danışmanlık, Michigan State ile Ball State üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmış olan Dr.  Aydoğan, Bilkent Üniversitesi’nde İşletme Fakültesi dekanlığı görevinde de bulunmuştur.

 

18-014-A+Ceren AydogmusCeren Aydoğmuş
Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Örgütsel davranış, örgütsel psikoloji, kariyer yönetimi.

Doktorasını 2011’de Hacettepe Üniversitesi’nden alan Ceren Aydoğmuş, örgütsel psikoloji, kariyer yönetimi, kişilik özellikleri, motivasyon ve liderlik üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce çeşitli bankalarda yatırım uzmanı ve yatırım yönetmeni olarak görev yapmış olan Dr. Aydoğmuş, İşletmeye Giriş ve Pazarlama İlkeleri derslerini vermektedir. Yoga, transandantal meditasyon ve piyano, Dr. Aydoğmuş’un özel ilgi alanlarındandır.

 

08-006-D_zahide_aygun_Zahide Karakitapoğlu Aygün
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Psikolojik sermaye, örgütsel adalet, ekip çalışması, liderlik ve yenilikçilik.

Örgüte, işe ve lidere bağlılık, örgütsel adalet, ekip çalışması, liderlik ve inovasyon konularında çalışmalar yapan Zahide Karakitapoğlu Aygün, doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Michigan Üniversitesi’nde araştırmalar yapmış olan Dr. Aygün’ün makaleleri Journal of Product Innovation Management, Journal of Social Psychology, Journal of Psychology, Personality and Social Psychology Bulletin, Journal of Cross-Cultural Psychology, Journal of Business Ethics, European Journal of Social Psychology, Journal of Business Research, Leadership, Journal of Leadership and Organizational Studies ve Asian Journal of Social Psychology gibi dergilerde yer almıştır. Örgütsel Davranış ve Örgüt Kuramı, Dr. Karakitapoğlu Aygün’ün verdiği dersler arasındadır.

 

08-011-A+Tolga BaycanTolga Baycan
Lisans: Bilkent Üniversitesi

Proje yönetimi, yenilikçilik, iş planı geliştirme, Microsoft Excel ile veri analizi.

Proje yönetimi, yazılım geliştirme, kurumsal kaynak planlama uygulamaları, kullanıcı eğitimleri ve teknik dokümantasyon hazırlama alanlarında yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmış olan Tolga Baycan, Bilkent Üniversitesi mezunudur. Victoria Üniversitesi’nde eğitim görmüş ve proje geliştirme görevleri yürütmüştür. Baycan’ın verdiği dersler arasında Proje Yönetimi, İş Planı Geliştirme, İşletmeye Giriş, Yenilikçi Ürün Tasarlama ve Geliştirme yer almaktadır.

 

08-007-C+_emre_berkEmre Berk
Doktora: Washington Üniversitesi

Değer zinciri yönetimi ve stratejisi.

Değer zinciri yönetimi ve stratejisi konularında araştırmalar yapan ve dersler veren Emre Berk’in bilimsel makaleleri Management Science, Operations Research, Naval Research Logistics, IIE Transactions, European Journal of Operational Research, International Journal of Production Economics ve Operations Research Letters dergilerinde yayımlanmıştır. Doktorasını 1996’da Washington Üniversitesi’nden almıştır. Washington ve Texas A&M üniversitelerinde dersler vermiş olan Dr. Berk’in Bayesyen talep tahmini ve bozulabilir ürünlerin stok kontrolü konularındaki araştırmaları NSF ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. IIE Transactions ve Operations Research Letters dergilerinin yardımcı editörlüğünü yürütmüş olan Dr. Berk’in özel ilgi alanlarını tarih ve arkeoloji oluşturmaktadır.

 

Melis Ceylan
Doktora: Koç Üniversitesi

Tüketici psikolojisi ve davranışı.

Doktorasını 2018’de Koç Üniversitesi’nde tamamlayan Melis Ceylan’ın uzmanlık alanı tüketicilerin psikolojisini ve davranışlarını anlamaya yönelik pazar araştırmalarıdır. Bu çerçevede tüketicilerin ürün seçimleri ile markalara duydukları beğeni ve güveni etkileyen faktörler üzerinde çalışan Dr. Ceylan, bazı duyguların tüketim davranışlarını nasıl ve neden etkilediğini de araştırmaktadır. Frankfurt School’da görev yapmış olan Ceylan’ın hobileri doğa yürüyüşlerine çıkmak, roman okumak ve yemek pişirmektir.

 

08-011-I_ahmet_ekiciAhmet Ekici
Doktora: Nebraska Üniversitesi

Pazarlama ve toplum ilişkisi, yaşam kalitesi, etik, güven ve toplum ilişkisi, marka stratejileri ve gıda güvenliği.

Pazarlama etkinliklerinin tüketiciler ve toplum üzerindeki etkileri, tüketici refahı, yaşam kalitesi, reklam, tüketim ve kültür etkileşimi, etik-güven ve toplum ilişkisi, marka stratejileri ve gıda güvenliği üzerine araştırma projeleri yürüten Ahmet Ekici’nin yazıları Journal of Macromarketing, Journal of Business Research, Applied Research in Quality of Life, Journal of Public Policy and Marketing, Journal of Business Ethics, Industrial Marketing Management, Marketing Letters, Journal of Research for Consumers, Social Indicators Research, Journal of Marketing Management, Journal of Marketing Behavior ve Advances in Consumer Research gibi dergilerde yayımlanmıştır. Doktorasını 2002’de Nebraska Üniversitesi’nden alan Dr. Ekici, aynı üniversitede öğretim üyeliği de yapmıştır. 2011’de Fulbright bursuyla ABD’de akademik çalışmalarda bulunmuştur. Journal of Macromarketing dergisinin yayın kurulu üyesidir. Pazarlamanın Temelleri, Pazarlama Araştırmaları, Hizmet Pazarlaması, Pazarlama Stratejileri ve İnovasyon derslerini veren Dr. Ekici, balık tutmaya ve bahçe işleriyle uğraşmaya meraklıdır.

 

Erdal Erel
Doktora: Virginia Tech Üniversitesi

İmalat ve hizmet sistemlerinde üretim yönetimi, çizelgeleme ve üretim tesisleri tasarımı.

İmalat ve hizmet sistemlerinde üretim yönetimi, çizelgeleme ve üretim tesisleri tasarımıyla ilgili araştırmalar yürüten Erdal Erel, doktorasını 1987’de Virginia Polytechnic Institute and State University’den almıştır. Yazıları Annals of Operations Research, International Journal of Production Research, Journal of the Operational Research Society, IIE Transactions, Omega, Computers and Operations Research, European Journal of Operational Research, Production Planning and Control, Discrete Applied Mathematics, Computers and Industrial Engineering, Applied Mathematics and Computation, International Journal of Production Economics ve Journal of Intelligent Manufacturing gibi dergilerde yayımlanmıştır. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili ve Güzel Sanatlar Bölüm Başkan Vekili Dr. Erel, İşletmede Sayısal Yöntemler dersini vermektedir.

 

08-014-C+_guliz_gerGüliz Ger
Doktora: Northwestern Üniversitesi

Tüketim ve pazarların sosyokültürel boyutları, küreselleşme ve tüketim kültürünün tarihi.

Güliz Ger, Geçişteki Toplumlar Araştırma Merkezi direktörlüğünü yürüttüğü Bilkent Üniversitesi’nde uzun yıllar Provost yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Doktorasını 1985’te Northwestern Üniversitesi’nden almıştır.  Kitap bölümlerine ilaveten Journal of Consumer Research, Consumption, Markets and Culture, California Management Review, Journal of Material Culture, Journal of Public Policy and Marketing gibi dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Journal of Consumer Research dergisinin yardımcı editörüdür ve çeşitli dergilerin yayın kurulunda yer almaktadır. Araştırmaları tüketim ve pazarların, sosyokültürel, küresel ve tarihsel boyutları üzerinde yoğunlaşan Dr. Ger’in öğretim üyeliği yaptığı üniversiteler arasında Northwestern, Güney Danimarka, Sydney, INSEAD, CEIBS ve UNISINOS bulunmaktadır. Tüketici Davranışları dersini veren Dr. Ger’in kişisel ilgi alanları seramik, yürüyüş, yoga ve kedilerdir.

 

Itır Göğüş
Doktora: Texas A&M Üniversitesi

Girişimcilik, kadın girişimciliği ve deneysel yöntemler.

Doktorasını Texas A&M Üniversitesi’nden 2005’te alan C. Itır Göğüş, Örgütsel Davranış ve Örgüt Kuramı derslerini vermektedir. Makaleleri Journal of Applied Psychology, Journal of Business Ethics, Small Group Research ve Decision Sciences gibi dergilerde yer almıştır. Girişimcilik, aile işletmeleri ve örgüt çalışmaları alanlarında araştırmalar yapan Dr. Göğüş, Academy of Management üyesidir.

 

08-029-A+_lale_tomruk_Lale Tomruk Gümüşlüoğlu
Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Liderlik, ekip çalışması ve yenilikçilik, örgütsel adalet, yeni ürün geliştirme.

Araştırmaları liderlik, bilgi çalışanları, yaratıcılık ve inovasyon konularında yoğunlaşan Lale Tomruk Gümüşlüoğlu, İşletmeye Giriş, Uluslararası İşletme, İş Stratejisi ile Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi derslerini vermektedir. Doktorasını 2005’te Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Makaleleri Journal of Product Innovation Management, Journal of Business Research, Leadership, Journal of Leadership and Organizational Studies, International Journal of Market Research ve European Management Review dergilerinde yayımlanmıştır. Teknoloji Yönetim Derneği ve Anadolu Stratejik Araştırmalar Vakfı yönetim kurulu üyesi olan Dr. Gümüşlüoğlu’nun kişisel ilgi alanları politika üzerine yayınlar okumak, sinemaya gitmek ve seyahat etmektir.

 

Barış İnce
Doktora: Koç Üniversitesi

Varlık fiyatlama, regülasyonlar, şirket birleşmeleri, davranışsal finans.

Varlık fiyatlama, regülasyonlar, davranışsal finans, şirket satın alma ve birleşmeleri ekseninde çalışmalar yapan Barış İnce, regülasyonlar ve hisse getirileri arasındaki ilişkinin deneysel analizi hakkında bir TÜBİTAK projesinde de görev almıştır. Doktorasını 2019’da Koç Üniversitesi’nde tamamlayan Dr. İnce’nin hobileri piyano çalmak ve futbol oynamaktır.

 

Rasim Serdar Kurdoğlu
Doktora: Leicester Üniversitesi

Organizasyonlarda güç dinamikleri, yönetimsel adalet, etik karar alma yöntemleri.

Organizasyonlarda güç dinamikleri, politik etkileşimler, meşru davranış endişesi, yönetimsel adalet, akıl yürütme ve etik karar alma yöntemleri, iktisadi prensiplerle yönetim gibi araştırma alanları olan Rasim Serdar Kurdoğlu, doktorasını Leicester Üniversitesi’nden 2018’de almıştır. Business Ethics: A European Review dergisinde yayımlanmış bir makalesi bulunan Dr. Kurdoğlu, tarih içerikli dizilere ve sesli sosyal bilimler kitaplarına ilgi duymaktadır.

 

08-020-C+_zeynep_onderZeynep Önder
Doktora: Cornell Üniversitesi

Gayrimenkul finansman, finansal yönetim, bankacılık ve tütün ekonomisi.

Global Business and Technology Association Meetings En İyi Makale Ödülü sahibi olan Zeynep Önder, doktorasını 1995’te Cornell Üniversitesi’nde tamamlamıştır. MIT Golub Center of Finance and Policy’de misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Applied Economics, Journal of Real Estate Literature, Journal of Housing Research, Journal of Housing Economics, Journal of Financial Stability, World Economy, Regional Studies, World Development ve Cambridge Journal of Economics gibi dergilerde yayımlanmış makaleleri ve kitap bölümleri vardır. Gayrimenkul finansmanı, ipotekli konut kredisi, finansal yönetim, mevduat sigortası ve tütün ekonomisi alanlarında araştırmaları bulunan Dr. Önder, Kurumsal Finans, Yatırım Analizi ve Gayrimenkul Finansmanı derslerini vermektedir. Dr. Önder, doğa yürüyüşlerinden hoşlanmaktadır.

 

08-021-dilekonkal-A++
Dilek Önkal
Doktora: Minnesota Üniversitesi

Tahmin yöntemleri, yargısal tahminler, tahmin destek sistemleri, karar alma, risk algılamaları ve risk iletişimi.

Dilek Önkal, doktorasını Minnesota Üniversitesi’nde tamamlamış, Oxford ve Bath üniversitelerinde akademik çalışmalarda bulunmuş, Brunel Üniversitesi’nde OASIS araştırma merkezinin direktörlüğünü yürütmüştür. ANBAR Citation of Excellence Ödülü sahibi ve Bloomberg Insight Exchange üyesidir. Araştırma alanları tahmin yöntemleri, yargısal tahminler, tahmin destek sistemleri, karar alma, risk algılamaları ve risk iletişimidir. İstatistik, Karar Analizi ve TahminYöntemleri derslerini vermektedir. Makaleleri Organizational Behavior and Human Decision Processes, Decision Sciences,Technological Forecasting and Social Change, Foresight:The International Journal of Applied Forecasting, Judgment and Decision Making, Risk Analysis, International Journal of Forecasting, Decision Support Systems, Journal of Behavioral Decision Making, Journal of Forecasting, Frontiers in Finance and Economics, Omega: International Journal of Management Science, European Journal of Operational Research, Journal of Business Ethics,Teaching Business Ethics, Risk Management: An International Journal, International Federation of Technical Analysis Journal dergilerinde ve çeşitli kitap bölümlerinde yayımlanmıştır. International Journal of Forecasting dergisinde editörlük yapan Dr. Önkal, fotoğrafçılığa meraklıdır.

 

08-023A+orsan_orges;bÖrsan Örge
Doktora: Kansas Üniversitesi

Girişimcilik süreçleri, aile işletmelerinde girişimci uygulamalar ve nesil devri.

İletişimden Sorumlu Rektör Danışmanı Örsan Örge, doktorasını Kansas Üniversitesi’nde tamamlamış ve aynı üniversitede dersler vermiştir. Çalışma alanları girişimcilik ve girişimci örgütler, aile işletmeleri, örgütsel analize süreç yaklaşımları, nitel araştırma yöntemleri ve sosyal bilim felsefesi olan Dr. Örge, girişimcilik süreçleri, aile işletmelerinde girişimci uygulamalar ve nesil devri konularında araştırmalarını sürdürmektedir. Üniversitenin Girişimcilik Merkezi direktörlüğünü yürüten Dr. Örge, İşletmeye Giriş ve Girişimcilik Yönetimi ile Yenilikçi Tasarım ve Girişimcilik derslerini vermektedir.

 

08-024-A+suheyla_ozyiSüheyla Özyıldırım
Doktora: Bilkent Üniversitesi

Bankacılık, bölgesel büyüme ve finansal kurumlar.

Para ve Bankacılık, Uluslararası İktisat ve İşletme İktisadı derslerini veren Süheyla Özyıldırım, araştırmalarını bankacılıkta risk yönetimi, banka kuramı ve bölgesel büyüme uygulamaları alanlarında yürütmektedir. Doktorasını Bilkent Üniversitesi’nden 1998’de alan Dr. Özyıldırım, Harvard, Tilburg ve Wisconsin üniversitelerinde araştırmacı olarak çalışmıştır. Makaleleri Cambridge Journal of Economics, World Development, Oxford Economic Papers, Journal of Financial Services Research, Journal of Economic Dynamics and Control, World Economy, Journal of Financial Stability ve Journal of Banking and Finance dergilerinde yayımlanmıştır.

 

08-039-A+Banu-SultanogluBanu Sultanoğlu
Doktora: Başkent Üniversitesi

Uluslararası finansal raporlama standartlarına göre mali tablolar, denetim raporları, futbol ve finansal piyasa ilişkisi.

Araştırmalarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan mali tablolar ve denetim raporları ile muhasebe eğitimi konularında sürdüren Banu Sultanoğlu, Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Andersen’de Ankara denetim müdürü olarak görev yapmıştır. Doktorasını Başkent Üniversitesi’nden almıştır. Finansal Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi derslerini veren Dr. Sultanoğlu’nun özel ilgi alanları squash ve kayaktır.

 

Ahmet Şensoy
Doktora: Bilkent Üniversitesi

Varlık fiyatlama, piyasa içyapısı, finansal stabilite, karmaşık sistemler

Yazıları Economics Letters, Journal of Financial Stability, Annals of Operations Research, Energy Economics dergilerinde yayımlanan Ahmet Şensoy’un çalışma alanları varlık fiyatlaması, finansal istikrar ve karmaşık sistemlerdir. Doktorasını 2013’te Bilkent Üniversitesi’nden alan Dr. Şensoy, Borsa İstanbul ve Nasdaq OMX’te araştırmalar yapmıştır. TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibidir. European Finance Association ve Society for Financial Studies üyesidir. Risk Yönetimi ve Finansman İlkeleri dersini veren Dr. Şensoy, basketbol ve müziğe ilgi duymaktadır.

 

08-fehmi-tanriseverFehmi Tanrısever
Doktora: Texas Üniversitesi, Austin

Emtia ve enerji piyasaları, risk yönetimi, vadeli işlem ve opsiyon piyasaları, tedarik zinciri finansmanı.

Emtia ve enerji marketleri, risk yönetimi, vadeli işlem ve opsiyon piyasaları, tedarik zinciri finansmanı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmanı ve operasyon yönetimi hakkında araştırmalar yapan Fehmi Tanrısever’in çalışmaları Annals of Operations Research, European Journal of Operational Research, Production and Operations Management, Journal of Operations Management ve Operations Research dergilerinde yayımlanmıştır. Doktorasını Austin’deki Texas Üniversitesi’nden 2009’da alan Dr. Tanrısever, Eindhoven Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Üretim Yönetimi ve İşletmede Sayısal Yöntemler derslerini vermektedir. Yüzme, futbol ve binicilik, Dr. Tanrısever’in hobilerindendir.

 

08-basaktanyeriBaşak Tanyeri
Doktora: Boston College

Şirket birleşmeleri, yatırım fonları ve bankacılık.

Doktorasını 2006’da Boston College’da tamamlayan Başak Tanyeri, şirket birleşmeleri, yatırım fonları ve bankacılık konularında çalışmaktadır. Makaleleri Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Corporate Finance, Journal of Financial Services Research, Journal of Financial Stability gibi dergilerde yayımlanmıştır. Kurumsal Finans, Finansal Yönetim, Sermaye Piyasaları ve Kurumları derslerini vermektedir. Bilkent Üniversitesi’ne katılmadan önce Southern Illinois Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış olan Dr. Tanyeri’nin hobisi tenis oynamaktır.