Ana Sayfa » Burslar

Burslar

Bilkent Üniversitesi’nde okuyan 12.000 öğrencinin %66’sı bursludur. Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler için Tam Burs’a eş değer bursluluk oranı %44’tür.

Tam burstan yararlanmak için, üniversiteye girişte “Burslu” kontenjanlardan yerleştirilmiş olmak gereklidir. %50 burstan yararlanmak için, üniversiteye girişte “%50 İndirimli” kontenjanlardan yerleştirilmiş olmak gereklidir.

Tam ve %50 burslardan (indirimlerden) yararlanma süresi genel kontenjan türünden yerleşen öğrenciler için İngilizce Hazırlık Programı’nda azami 2 yıl, hazırlık sonrası Lisans programında azami 6 yıldır. Diğer kontenjan türlerinden yerleşen öğrenciler için ise İngilizce Hazırlık Programı’nda azami 1 yıl, hazırlık sonrası lisans programında azami 4 yıldır. Genel kontenjan türünden yerleşen ve lisans eğitimi 6 yılın ötesine uzayan öğrenciler Tam ve %50 burslardan (indirimlerden) yararlanamaz. Diğer kontenjan türünden yerleşen ve İngilizce Hazırlık Programı eğitimi 1 yılın veya lisans eğitimi 4 yılın ötesine uzayan öğrenciler Tam burstan faydalanamaz.

Kapsamlı Burs’tan yararlanmanın azami süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl, hazırlık sonrası Lisans programında 5 yıldır. Lisans eğitimi 5 yılın ötesine uzayan Kapsamlı burslu öğrencilerin bursu altıncı yıl başında Tam Burs’a dönüşür.

Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi alarak mezun olmuş öğrenciler ile geçmiş yıllarda Bilkent Üniversitesi’nde bir lisans programına yerleştirilmiş olup 2023 yılında yeniden bu üniversiteye yerleştirilenler, Kapsamlı, Tam veya %50 burslardan (indirimlerden) yararlanamaz.

Kapsamlı, Tam ve %50 burslar (indirimler), öğrencilerin her yarıyılda normal ders yüklerini almaları (Kredisiz dersler, yandal dersleri, müfredata ek fazladan alınan dersler, GE 100 ile GE 251 dersleri ve dönem içinde W notu alınan dersler ders yüküne sayılmaz) ve derslerine düzenli devam etmeleri koşuluyla, azami burs süresi boyunca kesintisiz devam eder; düşük not ortalaması veya ders tekrarı gibi konulardan etkilenmez. Normal ders yükünün altında ders alan veya kayıtlı oldukları bir ya da daha çok sayıda derse devam etmeyen öğrencilerin bursları (indirimleri) askıya alınır.

Eğitim ücreti bursları ve indirimleri, yaz dönemi ders ücretleri için de geçerlidir.

Tam Burs:

ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “Burslu” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek ÖSYM tarafından söz konusu programa yerleştirilen öğrenciler Tam bursa hak kazanır. Tam burslu öğrencilerden yukarıda belirtilen azami süre boyunca eğitim ücreti alınmaz.

Kapsamlı Burs:

Bilkent Üniversitesi’ne genel kontenjan türünden Tam burslu olarak yerleştirilen öğrencilerden 0,12 OBP katsayılı başarı sıralaması, yerleştirilmiş olduğu SAY, EA, veya SÖZ puan türünde 10.000 veya daha iyi olanlar ile DİL puan türünde 250 veya daha iyi olanların bursu üniversiteye kayıt sırasında doğrudan Kapsamlı bursa yükseltilir.

Kapsamlı bursun içeriğinde Tam bursa ek olarak aylık katkı bursu (yılda 8 ay boyunca) ve Bilkent Üniversitesi yurtlarında Güz ve Bahar yarıyıllarında ücretsiz konaklama olanağı vardır. Güz ve Bahar yarıyıllarında yurtlarda kalmış olan Kapsamlı burslu öğrencilerden yaz döneminde ders alanlar, yaz dersleri boyunca da yurtlarda ücretsiz kalabilir. 2023-2024 Bahar yarıyılı için aylık katkı bursu 6.000 TL’dir. Yurtta kalmayı tercih etmeyen Kapsamlı burslu öğrencilerin aylık katkı bursu 8.900 TL’ye yükseltilir.

%50 Burs:
ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “%50 İndirimli” olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek ÖSYM tarafından söz konusu programa yerleştirilen öğrenciler %50 bursa hak kazanır. %50 Burslu (“%50 İndirimli” kontenjandan yerleşmiş) öğrencilerden yukarıda belirtilen azami süre boyunca eğitim ücretinin yarısı alınır. %50 Burs sahibi öğrenciler, hak kazandıkları takdirde Üstün Başarı Bursu da alabilir.

Yetenek Bursu:
Yetenek sınavı ile öğrenci alan Güzel Sanatlar, Müzik ve Tiyatro bölümlerinin bu sınavlarda üstün başarı gösteren öğrencilerine Yetenek Bursu verilir.

Yetenek Bursu, yıllık eğitim ücretinin tamamını ya da bir bölümünü karşılar ve karşılıksızdır. Yetenek burslarının sürekliliği öğrencinin akademik başarısına bağlıdır.

Yetenek burslarından ve indirimlerden yararlanma süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda azami 2 yıl, hazırlık sonrası lisans programında azami 5 yıldır.  Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi alarak mezun olmuş öğrenciler, yetenek burslarından veya indirimlerden yararlanamaz.

Yetenek bursları açısından, İngilizce Hazırlık Programı’ndaki öğrencilerin FZ notu alması başarısızlık kabul edilir. (ECA sınavında başarısız olduğu için F notu alan öğrenciler, burs açısından başarısız kabul edilmez.)

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencilerinin başarı kriterleri ve burslarının sürekliliği burs komisyonu tarafından belirlenir ve değerlendirilir.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin lisans programındaki öğrenciler her yarıyıl en az bölümün normal ders yükü aralığının alt sınır kadar ders almalı ve ağırlıklı yıllık not ortalamaları en az 1.80 olmalıdır. (Kredisiz dersler, yandal dersleri, müfredata ek fazladan alınan dersler, GE 100 ile GE 251 dersleri ve dönem içinde W notu alınan dersler ders yüküne sayılmaz.)

Son iki yarıyıldan herhangi birini değişim programı kapsamında yurt dışında geçirmiş yetenek burslu olanların tek dönem not ortalaması esas alınır. Değişim öğrencilerinin, değişim yarıyılında, kendi bölümlerinin normal ders yükü aralığının alt sınırı kadar dersten geçer not almış olmaları gereklidir.

Başarısız duruma düşen öğrencilerin bursu kesilir. Başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciler, sonraki yarıyıllarda başarılı duruma gelseler dahi bursları geri verilmez. Disiplin cezası alan öğrencilerin bursu kesilir. Yetenek burslu öğrenciler başka bir bölüme geçmek isterlerse yürürlükte olan bölümlerarası geçiş esaslarına tabi olurlar.

Üstün Başarı Bursu:
Her ders yılı sonunda, eğitim programında belirtilen asgari ders yükünü almış, yıllık not ortalaması 4,00 üzerinden 3,30 veya daha yüksek olan,  kendi programındaki ücretli öğrenciler arasında ilk yüzde beşe girmiş ücretli öğrenciler ve kendi programındaki %50 Burslu öğrenciler arasında ilk yüzde üçe girmeyi başaran %50 Burslu öğrenciler, bir sonraki ders yılı için Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanır. Üstün Başarı Bursu, öğrencinin kendi grubunda hangi yüzde birlik dilim içinde bulunduğuna bağlı olarak, eğitim ücretinin tamamını veya bir bölümünü karşılar. Bu burs, İngilizce Hazırlık Programı’ndaki öğrenciler için geçerli değildir.

Ayrıntılı Bilgi: ÜSTÜN BAŞARI BURSLARI YÖNERGESİ

 


Bu sayfadaki bilgiler 2023-2024 akademik yılı için geçerlidir.