Ana Sayfa » Öğrenci Dekanlığı

Öğrenci Dekanlığı

Öğrencilerimizin akademik kazanımlarının yanısıra, kişisel, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, Bilkentli olmanın onur ve gururunu taşıyarak iş hayatına atılmalarına destek olmak, sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılıklarını geliştirmek, topluma ve kendilerine artı değer kazandıran bireyler olarak olumlu gelişim yaratacak beceriler kazandırabilmek, başarılı ve aranan bireyler olmalarını sağlayacak ortamı yaratmak Öğrenci Dekanlığı’nın en temel amacıdır.

Bilkent Üniversitesi’nin hedefi, öğrencilerin akademik gelişimi yanısıra sosyal ve kişisel açıdan da gelişimini sağlamaktır. Bu amaçla, sunulmakta olan eğitim ortamı, öğrencileri akademik açıdan en üst düzeye ulaştırmaya çalışırken onları sosyal, sportif, kültürel ve düşünsel açıdan da zenginleştirecek niteliktedir. Öğrenci Dekanlığı ve birimlerinde bu amaçla hazırlanmış olan programlar çeşitli olanaklar sunmaktadır.

Öğrenci Dekanlığı, öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan donanımlarının artırılmasında, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesinde yardımcı olacak etkinlikler düzenlemektedir.

Toplumsal Duyarlılık Projeleri, Radyo Bilkent, kulüp ve topluluklar gibi gönüllü öğrencilerden oluşan gruplara danışmanlık yapılmakta, öğrencilere yaşam becerileri kazandıracak ortamlar sağlanmaktadır.

Dekanlık bünyesinde bulunan Sosyal Sorumluluk Merkezi ve Engelli Öğrenciler Birimi, üniversitemizde yapılan gönüllü çalışmaları ve engelli öğrencilerin okuldaki yaşamlarını kolaylaştırıcı etkinlikleri tek çatı altında toplamıştır.

 


Öğrenci Dekanlığı
Bilkent Üniversitesi
Merkez Kampüs
Öğrenci Konseyi Binası (U)
06800 Bilkent – Ankara

Tel: (312) 290 2371 – 2372
Faks: (312) 266 49 09
E-Posta: deanofstudents@bilkent.edu.tr