Ana Sayfa » İlgili Formlar

İlgili Formlar

  • Çevrimiçi Etkinlik Onay Formu / Online Activity Approval Form

Kulüp/Toplulukların düzenlemeyi planladıkları çevrimiçi etkinlikleri için etkinliğin başlama saatinden en az 48 saat önce (Pazartesi günü düzenlenecek etkinlikler için en geç Perşembe, Salı günü düzenlenecek etkinlikler için ise en geç Cuma akşamı) Çevrimiçi Etkinlik Onay Formu doldurmaları gerekmektedir.

Clubs/Societies are required to fill out the Online Activity Approval Form at least 48 hours prior to the start of the event (no later than Thursday evening for activities to be held on Monday and no later than Friday evening for activities to be held on Tuesday.) (Form)

 

  • Bilgi Formu / Info Form

Kulüp/Toplulukların, tanıtım metni, Kulüp/Topluluk logosu, web sitesi adresi ve sosyal medya adresleri gibi bildirmek için Bilgi Formu doldurmaları gerekmektedir.

Clubs/Societies are required to fill out an Info Form to submit information such as promotional text, Club / Community logo, website address and social media addresses. (Form)

 

  • Genel Kurul Bildirim Formu / General Assembly Notification Form

Kulüp/Topluluklar, düzenleyecekleri Genel Kurulları için, toplantı tarihinden en az on gün önce Genel Kurul Bildirim Formu doldurmaları gerekmektedir. Kulüp/Topluluk üyelerine Genel Kurul çağrısı Öğrenci Etkinlikleri Merkezi tarafından bir e-postayla yapılır.

Clubs/Society are required to fill out the General Assembly Notification Form at least ten days before the meeting date for their General Assembly. General Assembly calls to Club/Society members are made by the Student Activities Center via e-mail. (Form)

 

  • Genel Kurul Sonuçları Bildirim Formu / General Assembly Results Notification Form

Kulüp/Toplulukların, tamamlanan Genel Kurullarıyla ilgili bilgileri (Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili bilgiler, Genel Kurul Tutanağı, Katılımcı Listesi, vb.) bildirmek üzere, en geç on gün içinde, Genel Kurul Sonuçları bildirim Formu doldurmaları gerekmektedir.

Clubs/Societies are required to fill out the General Assembly Results Notification Form within ten days at the latest in order to report information about the completed General Meetings (information about the members of the Board of Directors, General Assembly Minutes, Participants List, etc.) (Form)

 

  • Sponsorluk Ön Onay Formu / Sponsorship Pre-Approval Form

Kulüp/Toplulukların etkinliklerine Bilkent dışından sağlamayı planladıkları sponsorluk gelirleri için, sözleşme aşamasına geçmeden önce, Sponsorluk Ön Onay Formu doldurmaları gerekmektedir. Ön onay başvurularına olumlu dönüş aldıkları takdirde sözleşme safhasına geçebilirler.

Clubs/Societies are required to fill out the Sponsorship Pre-Approval Form before proceeding to the contract stage for the sponsorship income they plan to obtain from outside Bilkent. If they get a positive response to the Pre-Approval Form, they can move on to the contract phase. (Form)

 

 

  • Harcama Bildirim Formu / Expenditure Notification Form

Etkinlik Onay Formu’yla onayını almış oldukları etkinlik harcamalarının ödenmesi için Kulüp/Toplulukların Harcama Bildirim Formu’nu doldurmaları ve ilgili bilgi ve dokümanları bildirmeleri gerekmektedir.

Clubs/Societies must submit the relevant information and documents by filling out the Expenditure Notification Form in order to pay the operating expenses previously approved with the Activity Approval Form. (Form)

 

  • Kulüp/Topluluk Kuruluşu için Başvuru Formu / Application Form for Establishment of a Club/Society

Yeni bir Kulüp/Topluluk kurmak isteyen öğrencilerin Kulüp/Topluluk Kuruluşu için Başvuru Formu doldurmaları gerekmektedir.

Students who wish to establish a new Club/Society must complete the Application Form for Establishment of a Club/Society. (Form)

 

Öğrenci Kulübü / Topluluğu Logosu
Öğrenci Kulüp ve Toplulukları, internet sitelerinin açılış sayfası ve sosyal medya hesaplarının profil sayfalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilecekleri Bilkent Üniversitesi Öğrenci Kulübü / Topluluğu logosunu koymalıdırlar.

 

Formatlar | JPG | PNG | TIF |

 

 

Student Clubs ans Societies are required to insert the Bilkent University Student Club / Society logo on the opening page of the Club/Society’s web site and the profile pages of the social media accounts.

 

Format | JPG | PNG | TIF |