Ana Sayfa » Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 1. Kulüp/Topluluklara nasıl üye olabilirim?
 2. Kulüp/Topluluk etkinliği nasıl gerçekleştir?
 3. Kulüp/Topluluk etkinliğinde uyulması gereken kurallar?
 4. Seçimler
 5. Bahar Şenliği
 6. Disiplin cezası aldım, bu cezayı nasıl sildirebilirim?
 7. TDP’de nasıl gönüllü olabilirim?
 8. Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında yeni proje başlatma sürecinde ne yapılması gerekiyor?
 9. Toplumsal Duyarlılık Projeleri Yönergesi’ne nasıl ulaşabilirim?
 10. Engelli Öğrenciler Birimi kapsamında verilen destekler nelerdir?
 11. Kullanılmayan giysi, kitap vb yardım malzemelerini gönderebileceğimiz yerler var mı?

 


 

1. Kulüp/Topluluklara nasıl üye olabilirim?
Kulüplere / Topluluklara üye olmak isteyen öğrenci, Öğrenci Etkinlikleri Merkezi kanalıyla ilgili kulübe ulaşır.

 • Öğrenci Etkinlikleri Merkezi’nden ya da Kulüp Başkanı’nda edinilen “kulüp üyelik formu” doldurulduktan sonra Kulüp Başkanı’na iletilir. Kulüp Başkanı üyelik başvuru formlarını Öğrenci Konseyi’ne teslim etmekten sorumludur.
 • Her akademik yılın başında Öğrenci Konseyi, Kulüpler Tanıtım Fuarı düzenler. Bu etkinlikte kulüpler yeni üyeler edinirler.

2. Kulüp/Topluluk etkinliği nasıl gerçekleştir?

 • Etkinlik yapmak isteyen kulüp yapacağı etkinliği en az 10 gün önceden Öğrenci Konseyi Başkanlığı’na bildirmek zorundadır.
 • Bu bildirim Öğrenci Konseyi Sekreteryasından temin edilecek “Kulüp / Topluluk Etkinliği İstek Formu”nun eksiksiz doldurulmasıyla gerçekleştirilir.
 • “Kulüp / Topluluk Etkinliği İstek Formu”nu sadece kulüp başkanı ve başkan yardımcısı doldurmaya yetkilidir.
 • Etkinliğin onay alıp almadığı kulüpler tarafından takip edilir. Onay alınmadan etkinlikler duyurulamaz.
 • Onayı gelen etkinliklerin içeriği afiş (kulüp tarafından) ve e-posta (Öğrenci Konseyi tarafından) yoluyla tüm üniversiteye duyurulur.

3. Kulüp/Topluluk etkinliğinde uyulması gereken kurallar?

 • Üniversiteye davet edilmesi düşünülen protokole mensup (Politikacı-İşadamı-Gazeteci) kişilerin başvurusu yapılmadan önce Öğrenci Etkinlikleri Merkezi ile görüşülmesi,
 • Etkinliğe katılacak tahmini izleyici sayısına uygun salon ayarlanması*, ve bu salonda yeterli izleyicinin bulunmasının sağlanması,
 • Etkinliğin doğru zamanda yapılması, (sınav ve tatiller göz önünde bulundurularak),
 • Yapılacak etkinliğin ilgi alanına göre ilgili bölümlere ve öğretim elemanlarına duyuru yapılması,
 • Etkinlik başlangıç saatlerinin ders saatleri göz önüne alınarak belirlenmesi,
 • Panel / söyleşi / konferans vb. etkinlerde konuşmacının / konuşmacıların dinleyicilerle tanıştırılması, varsa özgeçmişinin okunması,
 • Etkinliğin sonunda soru-cevap bölümü için zaman ayarlanması yapılması,
 • Davet edilen konuk / konuklar üniversitede yemek yiyecekler ise yemeğe katılacak kişilerin daha önceden belirlenmesi ve üniversite yönetiminden katılacak kişilere birebir davet yapılması,
 • Etkinliğin Bilkent News’ta yayınlanmasının takip edilmesi,
 • Etkinlik sırasında çekilen fotoğrafların arşivlenmek üzere Öğrenci Konseyi Sekreteryasına iletilmesi,
 • Öğrenci Konseyi’nin ve Öğrenci Dekanlığı’nın onayı olmadan sponsorluk anlaşması yapılmaması,

4. Seçimler

Her akademik yıl Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Başkanlığında ve Öğrenci Dekanlığı koordinasyonunda Öğrenci Konseyi seçimleri düzenlenir. Rektör Yardımcılığı Başkanlığında oluşan Seçim Kurulu seçim takvimini belirler ve öğrencilere duyurur. Seçimler Öğrenci Konseyi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

5. Bahar Şenliği

Her yıl Mayıs ayının başında Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Dekanlığı koordinasyonunda düzenlenir. Öğrenci Dekanı başkanlığında kurulan Bahar Şenliği Organizasyon Komitesi, idari ve akademik personel ile öğrencilerden oluşur. Kulüpler ve Topluluklar Bahar Şenliği Programı’nın oluşumunda etkin görev alırlar. Ayrıca bu projede çalışmak isteyen öğrenciler çeşitli alt komitelerde görev alabilirler.

6. Disiplin cezası aldım, bu cezayı nasıl sildirebilirim?

Disiplin Cezalarının Silinmesi Konusunda Senato Kararı
https://w3.bilkent.edu.tr/www/disiplin-cezalarinin-silinmesi-konusunda-senato-karari-18-04-2018/

7. TDP’de nasıl gönüllü olabilirim?

Eylül ayı içerisinde yapılan TDP Tanıtım Günü ve GE 100 Üniversite Hayatına Giriş Dersi kapsamında yapılan etkinliklerden biri olan Gönüllü Paylaşımlar semineri sonrasında dağıtılan gönüllü başvuru formlarını doldurarak veya tdp@bilkent.edu.tr adresine mail atarak üye olabilirsiniz.

8. Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında yeni proje başlatma sürecinde ne yapılması gerekiyor?

Proje raporunun detaylarıyla hazırlanarak (bütçe, tarih, amaç, hedef kitle, paydaş vs) Öğrenci Dekanlığı’na yazılı olarak sunulması ve onay alınması gerekmektedir.

9. Toplumsal Duyarlılık Projeleri Yönergesi’ne nasıl ulaşabilirim?

TDP yönergesi bağlantısından ulaşabilirsiniz.

10. Engelli Öğrenciler Birimi kapsamında verilen destekler nelerdir?

Engel durumuna ve kişinin ihtiyacına göre belirlenen ulaşım, yurt, fiziksel koşulların sağlanması, engele özel sınav ve ders ortamı, materyal temini, bireysel ihtiyaçların tesbiti ve çözüm önerisi, psikolojik destek, sosyal yaşama katılım konusunda destek, ihtiyaç dahilinde akran desteği (sınav, oryantasyon, ders takvisyesi vs) çeşitli eğitim ve seminerler.

11. Kullanılmayan giysi, kitap vb yardım malzemelerini gönderebileceğimiz yerler var mı?

http://www.bilkent.edu.tr/bilkent-tr/admin-unit/dos/ssm/yardim_duyuru.html adresinde gerekli bilgiler yer almaktadır.