Ana Sayfa » Tam Burslu Öğrenciler İçin Önemli Bilgiler

Tam Burslu Öğrenciler İçin Önemli Bilgiler

 • Tam Burs’a hak kazanmak için gerekli şartlar şunlardır:
  • – Bilkent Üniversitesi’ne merkezi yerleştirme sonucunda Tam Burslu olarak yerleştirilmiş olmak
  • – Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi ile mezun olmamış olmak
  • – Geçmiş yıllarda Bilkent Üniversitesi’nde bir lisans programına yerleştirilmemiş olmak
 • Tam Burs’tan yararlanmanın azami süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl, lisans programında 7 yıldır. İzinli geçirilen yarıyıllar süreye sayılır.
 • Yaz döneminde ders alan Tam Burslu öğrencilerden bu dersler için eğitim ücreti alınmaz.
 • Tam Burs, öğrencilerin her yarıyılda normal ders yüklerini almaları ve derslerine düzenli devam etmeleri koşuluyla, azami süre boyunca kesintisiz devam eder; not ortalaması veya ders geçme gibi konulardan etkilenmez. Ders yükü veya derslere devam koşullarını sağlamayan öğrencilerin Tam Bursu dondurulur. Tam Burslu öğrencilerin eğitimleri boyunca şu koşulları sağlamaları gereklidir:
  • – İngilizce Hazırlık programına kayıtlı öğrencilerin, derslerin en az %90’ına katılmış olması gereklidir. Devamsızlık nedeniyle FZ notu alan öğrencilerin Tam Bursu dondurulur. (Ara sınavlardan veya ödevlerden yeterli puanı toplayamadığı için FZ alacağı kesinleşen Tam Burslu öğrencilerin de derslere girmeye devam etmeleri ve asgari %90 devam koşulunu sağlamaları gereklidir.)
  • – Lisans programındaki öğrencilerin her yarıyılda en az bölümlerinin normal ders yükü aralığı alt sınırı kadar ders almaları gerekir. Kredisiz dersler, W notu alınan dersler ve GE 100 ile GE 251 dersleri ders yüküne sayılmaz. Tam Burslu öğrencilerin bütün derslere devam etmesi zorunludur. Bu koşulları sağlamayan öğrencilerin Tam Bursu dondurulur.
 • Derslere devam etmesini engelleyecek geçerli mazereti bulunan öğrenciler, yarıyıl izni için Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmalıdır.