Ana Sayfa » Kapsamlı Burslu Öğrenciler İçin Önemli Bilgiler

Kapsamlı Burslu Öğrenciler İçin Önemli Bilgiler

 • Kapsamlı Burs’a hak kazanmak için gerekli koşullar şunlardır:
  – Bilkent Üniversitesi’ne merkezi yerleştirme sonucunda Tam Burslu (genel kontenjan türünde “Burslu” kontenjandan yerleşmiş) olarak yerleştirilmiş olmak
  – Ek puansız başarı sıralaması, yerleştirilmiş olduğu SAY, EA, veya SÖZ puan türleri için ilk 10.000, DİL puan türü için ilk 250 içinde yer almak
  – Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi ile mezun olmamış olmak
  – Geçmiş yıllarda Bilkent Üniversitesi’nde herhangi bir lisans programına yerleştirilmemiş olmak
 • Kapsamlı Burs’un Tam Burs’a ek olarak sağladığı olanaklar şöyledir:
  – İki kişilik standart odalarda ücretsiz yurt olanağı
  – Yılda 8 ay boyunca katkı bursu: 2024-2025 akademik yılı Güz yarıyılı için aylık katkı bursu 8.000 TL olarak belirlenmiştir. Yurtta kalmayı tercih etmeyenlerin aylık katkı bursları 13.000 TL olacaktır.
 • Kapsamlı Burs’tan yararlanmanın azami süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl, lisans programında  5 yıldır. Lisans eğitimi 5 yılın ötesine uzayan Kapsamlı Burslu öğrencilere 6. yıl için Tam Burs verilir.
 • İzinli geçirilen yarıyıllar süreye sayılır.
 • Yaz döneminde ders alan Kapsamlı Burslu öğrencilerden bu dersler için eğitim ücreti alınmaz.
 • Kapsamlı Burslu öğrencilerin aylık burs ödemeleri, akademik yıl başında aşağıdaki internet sayfasında ilan edilen takvime göre Yapı ve Kredi Bankası Bilkent Şubesi’ndeki hesaplarına yapılır. Yurtta kalmayan öğrencilerin burs ödemeleri her ay iki farklı tarihte ödenir.
  https://w3.bilkent.edu.tr/www/kapsamli-burslu-ogrencilerin-katki-bursu-odeme-takvimi/
 • Yurt Başvuru Takviminde (http://www.bilkent.edu.tr/bilkent-tr/admin-unit/yurt/YurtBasvuruTakvimi.pdf) belirtilen başvuru iptali için son tarihten sonra yurttan ayrılan öğrencilerin 5.000 TL ek burs ödemesi bir sonraki yarıyıl başında devreye girer. Derslerin başladığı tarihten sonra yurt kaydı yaptıran öğrencilerin ek burs ödemesi o aydan itibaren kesilir.
 • Güz ve Bahar yarıyıllarında yurtta kalmış Kapsamlı Burslu öğrencilerden, izleyen yaz döneminde yurtta kalmak istemeleri durumunda yurt ücreti alınmaz. Güz veya Bahar yarıyıllarında burs ödemelerinde yurt farkı almış öğrencilerden yaz döneminde yurt ücreti alınır.
 • Kapsamlı Burs, öğrencilerin her yarıyılda en az normal ders yüklerini almaları ve tüm derslerine devam etmeleri koşuluyla, azami süre boyunca kesintisiz devam eder; not ortalaması veya ders geçme gibi konulardan etkilenmez. Ders yükü veya derslere devam koşullarını sağlamayan öğrencilerin Kapsamlı Bursu dondurulur. Kapsamlı Burslu öğrencilerin eğitimleri boyunca şu koşulları sağlamaları gereklidir:
  • İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri derslerin ve uygulamaların %100’üne devam etmekle, yapılan sınavlara ve çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Hastalık, disiplin cezası veya diğer zorunlu gerekçeler dahil, belgelenmiş veya belgelenmemiş herhangi bir nedenle derslere %90’dan daha az katılmış öğrenciler devam koşulunu sağlayamamış kabul edilir ve dersten FZ notu alır. Devamsızlık nedeniyle FZ notu alan öğrencilerin Kapsamlı Bursu dondurulur. (Ara sınavlardan veya ödevlerden yeterli puanı toplayamadığı için FZ alacağı kesinleşen Kapsamlı Burslu öğrencilerin de derslere girmeye devam etmeleri ve asgari %90 devam koşulunu sağlamaları gereklidir.)
  •  Lisans programındaki öğrencilerin her yarıyılda en az bölümlerinin normal ders yükü aralığı alt sınırı kadar müfredat dersi almaları gerekir. Kredisiz dersler, yandal dersleri, müfredata ek fazladan alınan dersler, GE 100 ile GE 251 dersleri ve dönem içinde W notu alınan dersler ders yüküne sayılmaz. Kapsamlı burslu öğrencilerin, öğretim elemanlarının derslerde yoklama alıp almadığından bağımsız olarak, bütün derslere devam etmesi zorunludur. Bu koşulları sağlamayan öğrencilerin aylık burs ödemeleri durdurulur ve yurt bursları askıya alınır.
 • Derslere devam etmesini engelleyecek geçerli mazereti bulunan öğrenciler, yarıyıl izni için Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmalıdır.
 • Yarıyıl izni alan öğrencilere aylık burs ödemesi yapılmaz, ücretsiz yurt olanağı sağlanmaz.

 


Bu sayfadaki bilgiler 2024-2025 akademik yılı için geçerlidir.