Ana Sayfa » %50 Burslu Öğrenciler İçin Önemli Bilgiler

%50 Burslu Öğrenciler İçin Önemli Bilgiler

 • %50 Burs’a hak kazanmak için gerekli şartlar şunlardır:
  • – Bilkent Üniversitesi’ne 2018 merkezi yerleştirme sonucunda “%50 İndirimli” kontenjanlardan yerleştirilmiş olmak
  • – Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi ile mezun olmamış olmak
  • – Geçmiş yıllarda Bilkent Üniversitesi’nde herhangi bir lisans programına yerleştirilmemiş olmak
 • %50 Burs’tan (indirimden) yararlanmanın azami süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda 2 yıl, lisans programında 2016 ve öncesi girişliler için 7 yıl, 2017 girişliler için 6 yıldır. İzinli geçirilen yarıyıllar süreye sayılır.
 • %50 Burslu (“%50 İndirimli” kontenjandan yerleşmiş) öğrenciler azami burs süresi boyunca eğitim ücretinin yarısını öder.
 • Yaz döneminde ders alan %50 Burslu öğrencilerden bu dersler için eğitim ücretinin yarısı alınır.
 • %50 Burs sahibi öğrenciler, hak kazandıkları takdirde Üstün Başarı Bursu da alabilir.
 • %50 Burs, öğrencilerin her yarıyılda en az normal ders yüklerini almaları ve tüm derslerine devam etmeleri koşuluyla, azami süre boyunca kesintisiz devam eder; not ortalaması veya ders geçme gibi konulardan etkilenmez. Ders yükü veya derslere devam koşullarını sağlamayan öğrencilerin %50 Bursu dondurulur. %50 Burslu öğrencilerin eğitimleri boyunca şu koşulları sağlamaları gereklidir:
  • – İngilizce Hazırlık Programı öğrencileri derslerin ve uygulamaların %100’üne devam etmekle, yapılan sınavlara ve çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Hastalık, disiplin cezası veya diğer zorunlu gerekçeler dahil, belgelenmiş veya belgelenmemiş herhangi bir nedenle derslere %90’dan daha az katılmış öğrenciler devam koşulunu sağlayamamış kabul edilir ve dersten FZ notu alır. Devamsızlık nedeniyle FZ notu alan öğrencilerin %50 Bursu dondurulur. (Ara sınavlardan veya ödevlerden yeterli puanı toplayamadığı için FZ alacağı kesinleşen %50 Burslu öğrencilerin de derslere girmeye devam etmeleri ve asgari %90 devam koşulunu sağlamaları gereklidir.)
  • – Lisans programındaki öğrencilerin her yarıyılda en az bölümlerinin normal ders yükü aralığı alt sınırı kadar müfredat ders almaları gerekir. Kredisiz dersler, W notu alınan dersler ve GE 100 ile GE 251 dersleri ders yüküne sayılmaz. %50 Burslu öğrencilerin bütün derslere devam etmesi zorunludur. Bu koşulları sağlamayan öğrencilerin %50 Bursu dondurulur.
 • Derslere devam etmesini engelleyecek geçerli mazereti bulunan öğrenciler, yarıyıl izni için Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmalıdır.