Ana Sayfa » Öğrenci Çalışma Programı (ÖÇP)

Öğrenci Çalışma Programı (ÖÇP)

AMAÇ:
Bu programın amacı; öğrencilere, üniversite içinde çalışma olanaklarının temin edilerek, öğrencinin eğitimine yardımcı olabilecek kısmi maddi katkının sağlanması ve iş yaşamına hazırlanmasına yardımcı olmaktır.

KAPSAM:
Bu programa, Bilkent Üniversitesi’nde en az bir ders yılı öğrenci olan, T.C. vatandaşı, lisans ve önlisans öğrencileri başvurabilir. Hazırlık öğrencileri, izinli öğrenciler disiplin cezası olan, genel not ortalaması 2.00 altında olan, uzatmalı ve değişime giden öğrenciler başvuruda bulunamaz.

UYGULAMA ESASLARI:
Başvuru yapmaya uygun olan öğrenci SRS’den bir form doldurur.

Başvuru sonrasında çalışabileceği bölüm/birim listesindeki bölüm/birimlerle görüşerek ders programını aksatmamak kaydıyla kendisini kabul edecek bölüm/birim bulur.

Başvuruyu kabul eden bölüm/birim, öğrenci ile Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi’ni (WORD / PDF) hazırlar, öğrenci sözleşmede belirtilen sözleşme başlangıç ve bitiş tarihleri arasında sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4.üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve haklarında sadece İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası hükümleri uygulanır.

Öğrencilerin çalışabilecekleri yerler, öğrencilik statüsü ile bağdaşacak şekilde tespit edilir.

Çalışmalarından istenilen verim elde edilemeyen ve disiplinsiz davranan öğrencilerin sözleşmesi iptal edilerek sigorta çıkışları yapılır.

Öğrenci çalışma limitini doldurmadan sözleşmesini bitirmek isterse, bu isteğini çalıştığı bölüm/birime ve ÖÇP Koordinatörlüğü’ne iletir, ÖÇP Koordinatörlüğü sözleşmeyi iptal eder. Bu durumda öğrenciye o tarihe kadar yaptığı çalışma karşılığı ödenir.

Öğrenci sözleşme imzaladığı ve çalışma yaptığı bölüm/birimi değiştirmek ve çalışmasına bir başka bölüm/birimde devam etmek isterse ÖÇP Koordinatörlüğü’ne başvurur. Başvurusu uygun bulunan öğrenci çalışmasına başka bir bölüm/birimde devam eder.

Çalışma bedeli öğrencinin kendi adına Yapı Kredi Bankası’nda açtırmış olduğu ve SRS’de bildirdiği hesaba yatırılır.

KATKI TUTARI:
Öğrencilere ödenecek katkı tutarı her akademik yılın başında Rektörlük tarafından belirlenir. 2023 – 2024 akademik yılı için saat ücreti 60,00TL’dir.

ÇALIŞMA SÜRESİ:
Programdan yararlanacak öğrencilerin çalışma süresi aylık en fazla 60 saattir ve bir yarıyılda toplam 125 saati geçemez. Program, bölüm/birimlerin ihtiyaç duyması ve öğrencilerin istemeleri halinde tekrar sözleşme yapılarak diğer yarıyılda devam edebilir.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi: (WORD / PDF)


Öğrenci Çalışma Programı Koordinatörlüğü

Mühendislik Fakültesi Binası, A Blok, Galeri Kat Oda No: G-21
Tel: (312) 290 8022
E-posta: ogrencicalisma@bilkent.edu.tr