Turkish Economy Seminar for Everybody: “2017 İktisat Nobeli: Davranışsal İktisat ve Richard Thaler’in Katkıları,” Emin Karagözoğlu (ECON), C-Block Auditorium, 5:40PM October 11 (TR)

*This is an announcement for a seminar that will be in Turkish.

İktisat Bölümü’nün Herkes için Türkiye Ekonomisi Seminer serisi bu Çarşamba 2017 Nobel İktisat Ödülü’ne konu olan davranışsal iktisat ve Rihard Thaler’in katkılarının anlatıldığı bir seminer ile başlıyor. Kendisi de davranışsal iktisatta çalışan Dr. Emin Karagözoğlu ilgi duyan herkesin, iktisat bilgisinden bağımsız olarak, anlayabileceği bir düzeyde konuyu ve Thaler’in çalışmalarını örneklerle anlatacak.

Herkes için Türkiye Ekonomisi Seminerleri*

“2017 İktisat Nobeli: Davranışsal İktisat ve Richard Thaler’in Katkıları”

Emin Karagözoğlu (İktisat Bölümü Öğretim Üyesi)

11 Ekim 2017 Çarşamba
Saat 17.40
C-Blok Amfi (İİSBF)

*Ekonomi bilgisi olsun olmasın içinde yaşadığı ülke ile ilgili düşünmek, konuşmak isteyen herkes için.