Seminar: “İşin Erbabı Anlatıyor: Türkiye’de Milli Gelir Hesapları,” Tülay Korkmaz (TÜİK Ulusal Hesaplar Daire Başkanı), C-Block Auditorium, 5:40PM January 31 (TR)

*This is an announcement for an economics seminar that will be in Turkish.

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü sunar:

“İşin Erbabı Anlatıyor: Türkiye’de Milli Gelir Hesapları”
Tülay Korkmaz (TÜİK Ulusal Hesaplar Daire Başkanı)

31 Ocak 2018 Çarşamba
Saat 17.40
C-Blok Amfi (İİSBF)

*Ekonomi bilgisi olsun olmasın içinde yaşadığı ülke ile ilgili düşünmek, konuşmak isteyen herkes için.