PHIL Seminar: “Celebration of International Women’s Day”, H-232, 5:40PM March 9 (TR)

Dear Colleagues and Students,

You are cordially invited to the following talks organized by Bilkent Philosophical Society and Bilkent Philosophy Department. The talks will be in Turkish.

Date: 9 March 2020
Time: 17:40
Place: Humanities Building, H232

Speakers: Prof. Nazile Kalayı (Hacettepe University): “My Wounds Existed Before Me: A Feminist Reading of Greek Mythology”
Asst. Prof. Fulden İbrahimhakkıoğlu (METU) “What Is Feminist Philosophy?”

Değerli Meslektaşlar ve Öğrenciler,

Sizi Bilkent Felsefe Topluluğu ve Felsefe Bölümü tarafından düzenlenen Dünya Kadınlar Günü etkinliğine davet ediyoruz. Konuşmalar Türkçe yapılacaktır.

Tarih: 9 Mart 2020
Zaman: 17: 40
Yer: Insani Bilimler ve Edebiyat Fakultesi Binası, H232

Konuşmacılar: Prof. Nazile Kalayı (Hacettepe Üniversitesi): “Yaralarım Benden Önce Vardı: Yunan Mitolojisine Dair Feminist Bir Okuma”
Dr. Öğr. Üyesi Fulden İbrahimhakkıoğlu (ODTÜ) “Feminist Felsefe Nedir?”