HF Seminar: “Çevre Hukukunun Önem ve Özgünlüğü,” Prof. Dr. Nükhet Yılmaz Turgut, V-01, 12:40PM April 17 (TR)

Çevre Hukukunun Önem ve Özgünlüğü

Konuşmacı: Prof. Dr. Nükhet Yılmaz Turgut
Tarih: 17 Nisan Çarşamba
Saat: 12:40-13:30
Yer: V 01 (Seminer dili Türkçedir.)

“Çevre sorunsalına” çözüm getirme amacıyla ulusal ve uluslararası ölçekte yepyeni bir disiplin olarak doğan Çevre Hukuku, geleneksel hukuk dallarını sorgulayan ve kendine özgü kavramları olan bir alandır. Hukuk dışında, ekonomi, etik ve felsefe ile de güçlü bağları olan Çevre Hukuku, insanın doğa ile kurduğu ilişkiyi esas alır. Çevre sorunsalı ise geleneksel yaklaşımların ekolojinin gerçeklerine ters düştüğünü ve bütün canlıların yaşam-destek sistemlerini yok ettiğini ortaya koymuştur.

Bu konferans, çevre sorunsalı ile çevre hukuku arasındaki özgün ilişkiyi mevcut hukuk dallarının ötesine taşıyarak incelemeye çalışacaktır. Her bireyin çevre hukuku bağlamındaki “doğrudan konumu” ortaya konulacak ve bu alanın kapsayıcı niteliği üzerinde durulacaktır.

Prof. Dr. Nükhet Yılmaz Turgut, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmesinin ardından Genel Kamu Hukuku dalında asistan olarak çalışmaya başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde çevre hukuku alanında yaptığı çalışmalardan sonra, bu alandaki ilk kitabını 1992’de yazmıştır. Doçentlik ve Profesörlüğünü çevre hukuku alanında alan ilk kişi olmuş, 1998’de de Çevre Hukuku- Karşılaştırmalı İnceleme isimli kitabını yayımlamıştır. Halen Kamu hürriyetleri, çevre hukuku, çevre politikası, çevresel etki değerlendirmesi derslerini vermektedir.