FEASS Panel: UNCTAD’s 2019 Trade & Development Report, C-Block Auditorium, 5PM-7:30PM September 25 (TR)

UNCTAD’s 2019 Trade & Development Report

September 25th, 17:00-19:30.
FEASS C-Amphi

Please note that both the launch and the panel will be in Turkish.

Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences
BM Kalkınma ve Ticaret Fonu (UNCTAD) 2019 yılı Kalkınma ve Ticaret Raporu (Trade & Development Report)

“Kalkınmakta Olan Ülkeler Perspektifinden Küresel Ekonomi”

25 Eylül Çarşamba
17:00- 19:30
İİSBF C-Blok Amfi

“Küresel Yeni Yeşil Düzenin Finansmanı – Financing a Global Green New Deal”

İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA VE TİCARET FONU 2019 RAPORU
KÜRESEL YENİ YEŞİL DÜZEN’ İN FİNANSMANI

P R O G R A M

17:00 – 17:10

Açılış
17:10 – 17:30

UNCTAD Kalkınma ve Gelişme 2019 Raporunun tanıtımı: Küresel Yeni Yeşil Düzen’ in Finansmanı
Prof. Dr. A. Erinç Yeldan, Bilkent Universitesi

Panel
17:30 – 19:00
“Kalkınmakta Olan Ülkeler Perspektifinden Küresel Ekonomi”

Katılımcılar:

Özgür Orhangazi, Kadir Has Üniversitesi
“Dünya ekonomisinde tekelleşme eğilimleri ve yatırımların durgunlaşması”

Doç Dr. Sevil Acar, Boğaziçi Üniversitesi
“Yeşil Ekonomik Dönüşümün Olası Faydaları”

Dr. Öğr. Üyesi Elif Karaçimen, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
“Küresel Güney’de Reel Sektör Firmalarının Finansallaşması: Brezilya ve Türkiye Örneği”