Conference: “Eski Köye Yeni Roman: Köy Romanının Tarihi, Kökeni ve Sonu (1950-1980),” Dr. Erkan Irmak (İstanbul Şehir Üniversitesi), Kütüphane Sanat Galerisi, 4:40PM March 29 (TR)

Türk Edebiyatı Merkezi Sunar:

Eski Köye Yeni Roman: Köy Romanının Tarihi, Kökeni ve Sonu (1950-1980)
Dr. Erkan Irmak, İstanbul Şehir Üniversitesi

29 Mart Cuma, 16:40-18:00
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Sanat Galerisi

Özellikle 1950-1980 arasında Türkiye’de etkili olmuş “köy romanı” türünün tarihi, kökeni ve sonu genellikle üzerinde yeterince düşünülmeden kabul edilmiş yargılarla açıklanmaya çalışılır. Oysa, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e köy ve köylüye bakışın biçimlenişi ve dolayısıyla köyde geçen ya da köy temalı romanlarla köy romanlarının arasındaki türsel fark, yeni bakış açıları ve yöntemler kullanmayı gerektirir. Böylesi bir deneme, öncelikle, romanın ne olduğu ve köy romanlarının nasıl tanımlanabileceği sorularını yanıtlamak durumundadır. Bunu yaparken de, tarih, siyaset, sosyoloji gibi kardeş disiplinler, edebiyat eleştirirsinin daha anlaşılır ve kuşatıcı olması için yardım alınacak temel kaynakları sunacaktır. Eski Köye Yeni Roman, bu soruları yanıtlamayı denemektedir.