Ana Sayfa » Yarıyıl İzinleri

Yarıyıl İzinleri

Haklı ve geçerli gerekçesi bulunan öğrenciler, mazeretlerini belgeleyerek yarıyıl izni almak için başvurabilir.

Üniversiteye yeni kesin kayıt yaptırmış lisans öğrencilerine ilk yarıyıl için izin verilmez.
(Türkiye’de başka bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdıktan sonra eğitim için yurtdışına giden öğrenciler, Bilkent Üniversitesi’nde puanlarının yerleşmeye yeterli olduğu bir bölüme ileriki yıllarda üniversitemiz Yatay Geçiş Yönetmeliği 2b maddesi kapsamında geçiş yapabilir.)

Başvuru:

İzin başvuruları, gerekçesi belgelenmiş zorunlu nedenler dışında, ilgili yarıyıl için akademik takvimde belirtilmiş son başvuru gününe kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılır.

İzin başvurusu sırasında izin isteme gerekçelerinin belgelenmesi ve ilgili yarıyıl veya yarıyıllara ait eğitim ücretinin ödenmiş olması gereklidir.

Değerlendirme ve karar:

İzin başvuruları ilgili Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. İngilizce Hazırlık Programı’ndaki öğrenciler ile üniversiteye yeni kesin kayıt yaptıran lisans öğrencilerinin başvuruları İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

İzin süreleri:

Lisans öğrencilerine bir defada en çok iki yarıyıl, lisansüstü öğrencilere ise bir defada en çok bir yarıyıl için izin verilebilir. Öğrencilik sürelerince lisans öğrencileri en çok toplam dört yarıyıl, İngilizce Hazırlık Programı’ndaki öğrenciler ise en çok toplam iki yarıyıl izin alabilir.

Yarıyıl izinleri eğitim süresine dahildir.

İngilizce Hazırlık Programı’nda izin alan öğrenciler, yarıyıl izin süreleri bittikten sonra izne ayrıldıkları düzeyden öğrenimlerine devam ederler.

Ücretler:

İzin başvurusunu akademik takvimde belirtilmiş son başvuru gününe kadar yapmış olan ve bu başvurusu kabul edilen öğrenciler, izinli oldukları yarıyıllar için normal eğitim ücretlerinin yarısını öder.

Yarıyıl izin başvurusu kabul edilen öğrencilere, izinli oldukları yarıyıl için eğitim ücreti iadesi aşağıda belirtilen oranlarda yapılır.

– Akademik takvimde izin başvurusu için belirtilen son güne kadar başvuranlara %50

– Bu tarihten itibaren ders ekleme/bırakma süresinin sonuna kadar %40, derslerin 7. haftası sonuna kadar %25. Derslerin 7. haftasından sonra ücret iadesi yapılmaz.

Yarıyıl izni başvurusu için gerekli belgeler:

– Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden alınarak doldurulmuş Yarıyıl İzni İstek Formu

  • Lisans Öğrencileri için (WORD / PDF)
  • Lisansüstü Öğrencileri için (WORD / PDF)

– Bu formla birlikte izin gerekçesini destekleyen belgeler