Ana Sayfa » Üniversite Yönetim Kurulu

Üniversite Yönetim Kurulu

Üniversite Yönetim Kurulu; Rektör’ün başkanlığında, dekanlar ile Üniversite’ye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için seçilen üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu, Üniversite’nin yönetimiyle ilgili olarak Rektör’ün getireceği konularda karar alır, önerilerde bulunur; fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılan itirazları karara bağlar. Bu Yönetmelikle Üniversite Yönetim Kurulu’na verilen diğer görevleri yapar. Yönetim Kurulu’nun raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.

Üyeler:
Abdullah Atalar (Rektör)

Tayfun Özçelik, Erdal Erel, Erinç Yeldan, Stein Olsen, Ülkü Gürler, Ezhan Karaşan, Mefharet Kocatepe, Ece Göztepe Çelebi, Sinan Sertöz, Refet Gürkaynak, Bahar Yetiş Kara