Ana Sayfa » Üniversite Yönetim Kurulu

Üniversite Yönetim Kurulu

Üniversite Yönetim Kurulu; Rektör’ün başkanlığında, dekanlar ile Üniversite’ye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için seçilen üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu, Üniversite’nin yönetimiyle ilgili olarak Rektör’ün getireceği konularda karar alır, önerilerde bulunur; fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılan itirazları karara bağlar. Bu Yönetmelikle Üniversite Yönetim Kurulu’na verilen diğer görevleri yapar. Yönetim Kurulu’nun raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.

Üyeler:
Kürşat Aydoğan (Rektör)

Michelle M. Adams, Alipaşa Ayas, Ece Göztepe Çelebi, Erdal Erel, Refet S. Gürkaynak, Ülkü Gürler, H. Altay Güvenir, Ezhan Karaşan, Tayfun Özçelik, Emrah Özensoy, Bahar Yetiş