Ana Sayfa » Üniversite Senatosu

Üniversite Senatosu

Üniversite Senatosu, Rektör’ün başkanlığında, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi, Rektörlüğe bağlı Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerinden ve Öğrenci Konseyi Başkanından oluşur. Senato, Üniversite’nin akademik faaliyetleriyle ilgili konularda karar verir; Mütevelli Heyeti’nce intikal ettirilen konularda görüş bildirir; bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlarla ilgili önerilerini Mütevelli Heyeti’nin onayına sunar ve bu Yönetmelikle Senato’ya verilen diğer görevleri yapar.

Üyeler:
Abdullah Atalar (Rektör)
Adnan Akay, Kürşat Aydoğan, Orhan Aytür (Rektör Yardımcıları)

Tayfun Özçelik, Erdal Erel, Erinç Yeldan, Stein Olsen, Ülkü Gürler, Ezhan Karaşan, Mefharet Kocatepe, Ece Göztepe Çelebi, Tanju İnal, Kamer Rodoplu, Tijen Akşit, Halime Demirkan, Hilmi Volkan Demir, Alipaşa Ayas, Mustafa Nakeeb, Atilla Erçelebi, Pınar Bilgin, Erdal Onar, Özgür Ulusoy, Yasemin Afacan, Necmi Akşit, Emre Berk, Tolga Yayalar

 

Senato Kararları