UNAMtalks: “Faruk Eczacıbaşı ile Daha Yeni Başlıyor: Geleceğin Dünyasında Esneklik, Yakınsama, Ağ Yapısı ve Güvenlik,” Faruk Eczacıbaşı, UNAM Konferans Salonu, 13:30 18 Nisan (TR)(EN)

UNAMtalks: “Faruk Eczacıbaşı ile Daha Yeni Başlıyor: Geleceğin Dünyasında Esneklik, Yakınsama, Ağ Yapısı ve Güvenlik”

Tarih: April 18, 2018
Saat: 13:30
Yer: UNAM Konferans Salonu

İstanbul’da 1954 yılında doğan Faruk Eczacıbaşı, İstanbul Alman Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Berlin Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisans yaptı. 1980’de Eczacıbaşı Topluluğu’nda çalışma hayatına atıldı. ABD’de bir süre deneyim kazandıktan sonra Eczacıbaşı Topluluğu’nda çeşitli düzeylerde görev aldı. Halen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu’nun, “Eczacıbaşı Bilgi İletim” şirketinin yöneticiliğini üstlendi ve Topluluğun “e-dönüşümü” sürecini yönetti. Başkanlığını üstlendiği, Türkiye’nin bir bilgi toplumuna dönüşmesi hedefiyle 1995’te kurulan Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) aracılığıyla, çeşitli araştırma raporlarının hazırlanması ve bu konudaki politikaların şekillendirilmesi için çalıştı. E-Dönüşüm Türkiye Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan e-Dönüşüm İcra Kurulu’nda çalıştı. TÜSİAD ile birlikte, özel sektörün kamuya verdiği tek ödül olan e-Türkiye Ödülleri’nin kurulması ve sürdürülmesinde etkin rol oynadı. Avrupa Birliği Müktesebatı’nın Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’nın uygulanması çalışmalarına katıldı. Türkiye’de e-ticaret ve e-devlet uygulamalarının güvenli hale gelmesini sağlayacak yasal ve teknik koşulları sağlayan ilk şirketin kurulmasına öncülük etti. İnternet denetimine karşı, AB ölçütlerinin benimsenmesi yönünde kamuoyuna liderlik yaptı. Halen TBV Başkanlığı görevini devam ettiren Eczacıbaşı, 2017 yılından beri UNAM Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca 1999 yılından bu yana Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Born in Istanbul in 1954, Faruk Eczacıbaşı is a graduate of the Istanbul German Lycee and Berlin Technical University’s School of Management, where he earned his undergraduate and MBA degrees. Faruk Eczacıbaşı began his professional career in the Eczacıbaşı Group in 1980. After working in the United States for several years, he served in various positions in the Eczacıbaşı Group. Currently Vice Chairman of Eczacıbaşı Holding, Faruk Eczacıbaşı was instrumental in the Group’s e-Transformation as head of Eczacıbaşı’s IT company, Eczacıbaşı Information and Communication Technologies. Faruk Eczacıbaşı is Chairman of the Turkish Informatics Foundation (TBV), which was founded in 1995 to assist Turkey make the transformation to an information society. In this role, he has helped to prepare various research reports and contributed to the shaping of public policy. He served on the e-Transformation Executive Board established by the e-Transformation Turkey Action Plan and was influential in establishing jointly with the Turkish Business and Industry Association (TÜSİAD) Turkey’s first and only private sector awards for the public sector, the e-Turkey Awards. He participated in national efforts to align Turkey’s legislation with the EU Acquis Communautaire and helped to establish Turkey’s first company providing legal and technical infrastructure for secure e-commerce and e-government. He has also led efforts to generate public consensus in favor of EU internet standards in place of internet surveillance. Also, since 2017, Eczacıbaşı is a Member of Bilkent University UNAM Executive Board. He is also the President of the Eczacıbaşı Sports Club, a position he has held since 1999.