UMRAM Semineri: “MRG ile Kemirgenlerde Beyin Bağlantısının İncelenmesi: Translasyonel Perspektifler,” Dr. Meltem Karataş (Strasbourg ve Freiburg Üniversiteleri), Seminer Odası SC 106, 12:40 7 Şubat (EN)

UMRAM ve Beyin Araştırmaları Merkezi Nörobilim Semineri

“MRG ile Kemirgenlerde Beyin Bağlantısının İncelenmesi: Translasyonel Perspektifler”

Dr. Meltem Karataş
Strasbourg ve Freiburg Üniversiteleri

Tarih/Zaman: 7 Şubat, Cuma 12:40
Yer: Seminer Odası, SC 106

Özet: Kemirgen beyninin manyetik rezonans görüntülemesi (MRG), bu türün nöropsikiyatrik bozuklukların araştırılmasında rutin olarak kullanıldığından dolayı translasyonel araştırmalarda umut verici bir araç haline gelmiştir. Benzer nörogörüntüleme yöntemlerinin hem klinik hem de klinik öncesi ortamlar için mevcut olması, elde edilen sonuçların türler arasında yorumlanmasını kolaylaştırmaktadır. Özellikle, dinlenme durumu fonksiyonel MRG (rsfMRI) ve difüzyon MRG, beyin fonksiyonel iletişim yollarının mimarisini ve bunların kemirgenlerdeki mikroyapısal substratlarını ortaya çıkarmak için kullanılmıştır. Bu teknikleri kullanılarak, nöropatik ağrı kaynaklı depresyon fare modelinde beyin bağlantısı değişikliklerinin imzasını ve zaman içindeki değişimini elde etmek için boylamsal bir görüntüleme çalışması tasarladık. Kronik ağrı durumları sıklıkla anksiyete ve depresif bozukluklara yol açarak hastaların yaşam kalitesini daha da düşürmektedir. Önemli klinik araştırmalara rağmen, bu yüksek derecede yaygın komorbiditenin altında yatan mekanizmalar hala anlaşılamamıştır. Nöropatik fare modelindeki sonuçlarımız, ağrının indüklenmesi ve depresif fenotipin ortaya çıkmasından sonra beyin ağlarında dikkate değer yapısal ve fonksiyonel değişiklikleri göstermiştir. Hem kronik ağrı patolojilerinde hem de majör depresyonda rol oynadığı bilinen ödül devresini ve varsayılan mod ağını (DMN) kapsayan ağlarda temel değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın uzun vadeli hedefi, özgün teşhis belirteçleri ve terapötik stratejilerin yaygın uygulamaya dönüştürülmesi ve geliştirilmesidir.

Kısa Özgeçmiş: Meltem Karataş kısa bir süre önce, Erasmus + NeuroTime Ortak Doktora Programı kapsamında hem Strasbourg Üniversitesi, hem de Freiburg Üniversitesi’nden nörobilim doktorasını almıştır. Araştırmaları kronik ağrı fare modelinde manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanarak, kronik ağrı kaynaklı depresyonun beyin yapısal ve fonksiyonel bağlantı imzalarının araştırılmasına odaklanmıştır. Beyin ağı bozulmaları ile ağrı-depresyon komorbiditesi arasındaki nedensel bağlantıları ortaya çıkarmak için en gelişmiş nörogörüntüleme teknikleri ve davranışsal deneyler kullanmıştır. Özellikle nöropsikiyatrik bozuklukların altında yatan mekanizmalara ışık tutmak, tanısal belirteçler ve yeni terapötik stratejiler geliştirmek için bir çeviri aracı olarak kemirgen nörogörüntülemesi ile ilgilenmektedir. 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur ve 2014 yılında doktora çalışmalarına başlamadan önce Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü’nde kısa bir süre araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.