Türkçe Dersi Koordinatörlüğü Ödül Töreni: C Blok-Amfi, 17:45 29 Kasım (TR)

Üniversitemizde tüm lisans öğrencilerimizin almakla yükümlü oldukları Türkçe dersi (TURK 101-TURK 102) yaratıcı ve özgün düşünceyi dilimizin kurallarına uygun olarak ortaya koymayı esas alan bir etkin öğrenme dersidir. Dersimiz öğrencilerin güncel kitaplara ve kültür/sanat etkinliklerine dair görüşlerini ifade edebilmelerine ve bir akademik yıl boyunca özgünlük bağlamında kayda değer yazılar üretmelerine olanak sağlamaktadır. 2018-2019 akademik yılında özgünlükleri ve yaratıcılıklarıyla öne çıkan öğrenci yazıları üniversitemizde oluşturulan bir jüri tarafından değerlendirilmiş ve başarılı yazılar ödüle layık görülmüştür.

Öğrencilerimize ödüllerini takdim edeceğimiz, Rektörümüz Sayın Abdullah Atalar’ın ve edebiyatımızın değerli yazarlarından Levent Cantek’in de teşrif edeceği törenimize katılımınızdan onur duyacağız.

Tören Tarihi: 29 Kasım 2019 Cuma, 17:45
Tören Yeri: İİSBF, C Blok-Amfi
(Törenimizin süresi takriben bir saattir. Tören sonrası Levent Cantek kitaplarını imzalayacaktır.)

Saygılarımızla,

Stein Haugom Olsen, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı
Mehmet Kalpaklı, Türk Edebiyatı Bölümü Başkanı
Seda Uyanık Tanrıverdi, Türkçe Dersi Koordinatörü