Ana Sayfa » Ceza Puan Sistemi

Ceza Puan Sistemi

Bilkent Üniversitesi sınırları içinde kampus trafik kurallarına ve Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı hareket eden araç sürücüleri için Bilkent Üniversitesi tarafından belirlenmiş CEZA PUAN SİSTEMİ uygulanmaktadır.

Ceza puanlarının yanı sıra gerekli durumlarda sürücü ayrıca Disiplin Kurulu’na da sevk edilebilir. Uygulanan ceza puan sisteminde, cezalandırmaktan çok, caydırıcı olmak amaçlanmaktadır.

Bilkentli, kampüs yollarında araçla dolaşmanın, kendisine tanınan bir ayrıcalık olduğunu gözardı etmemelidir. Kurallara uymaması halinde bu ayrıcalığını yitirecektir.

CEZA PUANLARI

Belirlenen hız sınırını %50 oranına kadar aşmak 6 PUAN
Belirlenen hız sınırını %51 – %100 arası aşmak 8 PUAN
Belirlenen hız sınırını %100 oranından fazla aşmak 12 PUAN
Trafik İşaret ve İşaretçilerine Uymamak 6 PUAN
Ters Yönden Seyretmek 6 PUAN
Yayaların Koşulsuz Geçiş Üstünlüğüne Saygı Göstermemek 6 PUAN
Tehlikeli Şekilde Araç Kullanmak 6 PUAN
Engelli otoparkına park etmek 6 PUAN
Park Kuralları İhlalleri 4 PUAN
Çevre ve Gürültü Kirliliği Yaratmak 4 PUAN
Emniyet Kemeri ve Kask Takmamak 3 PUAN
Hareket Halinde İken Cep Telefonu Kullanmak 3 PUAN
Tedbirsiz ve Saygısız Araç Kullanmak 2 PUAN
Kavşaklarda Geçiş Üstünlüğüne Uymamak 4 PUAN

Kazaya Sebebiyet Vermekte Asli Kusurlu olmak

Maddi hasarlı kazaya sebebiyet vermek 4 PUAN
Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Sebebiyet Vermek 4 PUAN
Yaralanmalı Trafik Kazasına Sebebiyet Vermek 8 PUAN
Ölümlü Trafik Kazasına Sebebiyet Vermek 1 YIL SÜRE İLE SÜRÜCÜ OLARAK KAMPÜSLERE ALINMAMA
Alkollü Araç Kullanmak 1 YIL SÜRE İLE SÜRÜCÜ OLARAK KAMPÜSLERE ALINMAMA

DEĞERLENDİRME VE YAPTIRIMLAR
Kural ihlallerine ilişkin değerlendirme, Bilkent Üniversitesine kayıtlı tüm sürücüleri kapsamaktadır. Üniversite trafik kayıtlarında olmayan araçlar için Jandarma Trafiğe duyuruda bulunulur. Ayrıca bu araçlar, yapılan ihlalin niteliğine göre bir daha Üniversite Kampuslarına alınmayabilirler.

Kural ihlalleri sonucunda bir öğrenim yılı içinde ceza puanları toplamı 12 olan sürücünün araç tanıtım pulu 3 ay süreyle iptal edilir ve bu süre içerisinde bu kişi, araç sürücüsü olarak kampuslara alınmaz ve durum, araç sürücüsünün bağlı bulunduğu Fakülte / Yüksekokul / İdari birim yöneticisine, öğrenci ise ayrıca ailesine yazı ile bildirilir.

İkinci kez 12 ceza puanına ulaşan sürücünün araç tanıtım pulu 1 yıl süre ile iptal edilir ve bu süre içerisinde bu kişi araç sürücüsü olarak kampuslara alınmaz.

Üçüncü kez 12 ceza puanına ulaşan sürücünün araç tanıtım pulu Trafik Kurulu kararı ile 3 yıldan az olmamak üzere iptal edilir ve bu süre içerisinde bu kişi araç sürücüsü olarak kampüslere alınmaz.

Belirtilen sürelerin sonunda yeniden araç pulu almak üzere başvuran sürücü, Trafik Kurulu tarafından düzenlenen oryantasyon programına katılmak ve bunun sonunda verilecek sınavda geçer not almak zorundadır. Bu koşulları sağlayan sürücü, ücretini ödeyerek yeniden araç tanıtım pulu alabilir. Ancak üçüncü kez pulu iptal edilmiş olan sürücünün yeniden araç tanıtım pulu alabilmesi, Trafik Kurulu’nun kararına bağlıdır.

Gerektiği hallerde kişinin ceza puanına bakılmaksızın Trafik Kurulu Başkanlığınca uygun görülecek bir süreyle araç sürücüsü olarak kampuslara alınmaması cezası verilebilir veya disiplin soruşturması açılması istemi ile yetkili mercilere bildirimde bulunulabilir.

Bir öğrenim yılı (1 Eylül – 31 Ağustos dönemi) sonunda toplam ceza puanı 8 ve altında olanların ceza puanları bir sonraki öğrenim yılı için sıfırdan başlar. 8 puanı aşanlar ise yeni öğrenim yılına, aştığı kadar puanla başlar (örneğin, bir önceki öğrenim yılında toplam 11 puan almış bir sürücü, yeni öğrenim yılına 3 puanla başlar.)

DİSİPLİN SORUŞTURMASINI GEREKTİRECEK DURUMLAR
1. Alkollü araç kullanmak,
2. Çevreye tehlike yaratacak şekilde araç kullanmak, aşırı hız yapmak, diğer bir araç ile yarışmak,
3. Güvenlik görevlilerinin uyarılarına uymamak, kendisine uyarıda bulunmak isteyen akademik / idari personele veya öğrencilere hakaret etmek,
4. Başkalarını araç ile taciz etmek,
5. Araç tanıtım pulu sahtekarlığı yapmak veya başkasına kullandırmak,
6. Yasaklı olduğu halde kaçak olarak aracı ile kampusa girmek,
7. Trafik Kurulu’nun gerek göreceği diğer haller.

KAMPÜS DIŞINDA TRAFİK KURALLARINA UYULMAMASI
Bilkent Üniversitesinin, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma ile olan işbirlikteliği gereği, Bilkent Üniversitesi trafik kayıtlarında bulunan araçların kampus dışında yaptıkları kural ihlalleri, Üniversiteye bildirilmektedir. Bildirilen fiil, aşırı hız, alkollü araç kullanmak veya tehlikeli şekilde araç kullanmaktan doğan kural ihlalleri olması durumunda kampus içi trafik kurallarında belirlenen ceza puanı sistemi aynen uygulanır.