Söyleşi: “Mış Gibi Site,” Doç. Dr. Tahire Erman, Kütüphane Sanat Galerisi, 16:30 18 Mart (TR)

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, 18 Mart 2016, saat 16:30’da “Mış Gibi Site” isimli kitabı hakkında konuşmak üzere, Sayın Doç. Dr.Tahire Erman’ı konuk edecektir. Aynı zamanda İletişim Yayınları’ndan değerli Editör Sayın Tanıl Bora da söyleşiye katılacaktır.

Sayın Erman söyleşinin sonunda kitabını imzalayacaktır. Kitaplar indirimli olarak satılacaktır.