Söyleşi: “Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi,” Mahmut Çınar (Bahçeşehir Üniversitesi), Zeynep Arslan ve Pınar Ensari (Hrant Dink Vakfı), C-Blok Amfi, 15:40 12 Nisan (TR)

Konuşma İçeriği:

Hrant Dink Vakfı tarafından Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi çalışması 2009 yılından beri yürütülüyor. Yazılı basındaki, etnik, ulusal ve dini kimliklere karşı ayrımcı; cinsiyetçi ve homofobik söylem ve nefret içeren haberleri görünür kılmak,bu yayınlara karşı kamuoyu oluşturmak ve medyada nefret söyleminin kullanımının azaltılmasına katkı sunmak amacıyla başlatılan bu çalışma, ‘nefret söylemi’ kavramıyla ilgili bilgi üretmeyi, ayrımcı ve ırkçı söylemle mücadele yöntemlerine dair bir tartışma zemini açmayı ve medyada, insan hakları ve azınlıklara ilişkin olarak daha saygılı ve bilinçli bir dil kullanılmasını teşvik etmeyi hedefliyor.

Bu amaçlarla yapılan medya izleme çalışmasıyla yerel ve ulusal basında farklılıkları ötekileştiren, hedef gösteren ve düşmanlaştıran bir söylemle kaleme alınmış haber ve köşe yazıları tespit ediliyor. Bu içerikler, kısa analizleriyle günlük olarak www.nefretsoylemi.org sitesine yükleniyor. Ayrıca her dört ayda bir, karşılaşılan nefret söylemi içeriklerinin nitel ve nicel analizini yapan medya izleme raporları hazırlanıyor. Bu sunumda, araştırmanın amaçları, geçirdiği metodolojik dönüşümler ve genel bulgular aktarıldıktan sonra örnek haberler üzerinden yazılı basında nefret söyleminin ortaya çıkma biçimleri tartışılacak.