Seminer: “İşin Erbabı Anlatıyor: Türkiye’de Milli Gelir Hesapları,” Tülay Korkmaz (TÜİK Ulusal Hesaplar Daire Başkanı), C-Blok Amfi, 17:40 31 Ocak (TR)

*This is an announcement for an economics seminar that will be in Turkish.

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü sunar:

“İşin Erbabı Anlatıyor: Türkiye’de Milli Gelir Hesapları”
Tülay Korkmaz (TÜİK Ulusal Hesaplar Daire Başkanı)

31 Ocak 2018 Çarşamba
Saat 17.40
C-Blok Amfi (İİSBF)

*Ekonomi bilgisi olsun olmasın içinde yaşadığı ülke ile ilgili düşünmek, konuşmak isteyen herkes için.