Ana Sayfa » Öğrencilere Sunulan Programlar

Öğrencilere Sunulan Programlar

2019 – 2020 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

Seminerler için kayıtlar 10 Şubat – 21 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Programlarda kontenjan sınırlaması olduğu için, erken başvuruda bulunan öğrencilere öncelik verilecektir. Son başvuru tarihi olan 21 Şubat 2020’da kontenjanı dolmamış olan programlarla ilgili bilgileri PDGM’ye başvurarak öğrenebilirsiniz. Tüm programlara kaydınızı Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi’ne gelerek yaptırabilirsiniz.

Adres : Merkez Lojmanları, 20. Blok No:5-6
Tel : 290 1785 – 290 1786
E-posta : pdgm@bilkent.edu.tr

 

Seminerler

Stresle Başa Çıkma Yolları ve Öfke Kontrolü

Stres, fiziksel ve sosyal çevreden gelen uyumsuz koşulların ve kişinin başetme yeteneğini aştığı ya da zorladığı durumlarda bireyin bedensel ve psikolojik olarak yorulmasıdır. Öfke uygun biçimde ifade edildiğinde sağlıklı ve doğal bir duygu olmasına rağmen; kontrol edilemediği zaman kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Sizde daha kaliteli bir yaşam için öfkenizi yapıcı bir biçimde ifade etmek ve stresli durumlarla başa çıkabilmeyi öğrenmek istiyorsanız “Stresle Başa Çıkma Yolları ve Öfke Kontrolü” adlı seminere katılabilirsiniz.

 

 


Erteleme

Zaman zaman bir takım işleri yapmak için motivasyon sağlamak zor olabilir. Bu gibi durumlarda, işlerimizi ertelemeyi tercih edebiliriz. Diğer yandan, bu durum kronik bir hal aldığında, tamamlanması gereken işler yığın haline geldiğinde, kendimizi dikkatimizi dağıtmak için fırsat kollarken bulabiliriz. Projeleri, sınav hazırlıklarını, neredeyse her işinizi son dakikaya bırakıyorsanız, siz de bir erteleyici olabilirsiniz. Çoğunlukla, erteleme davranışının kendisi bir problemden çok, aslında bir semptomdur. Bu nedenle, erteleme davranışının üstesinden nasıl geleceğimizi öğrenmek kadar, neden işleri tamamlamak istemediğimiz de çok önemli bir noktadır. Bu sunumumuza, “Neden erteliyoruz?” sorusu ile başlayacak, “Nasıl başa çıkarız?” sorusuyla devam edeceğiz.

 


Kişilerarası İletişim

İletişim, kişilerin birbirlerine iletmek istedikleri duygu, düşünce, istek ve beklentileri aktarma sürecidir.  İletişim kişilerarası ilişkinin temelidir ve sosyal açıdan olmazsa olmaz bir nitelik taşımaktadır. Ancak iletişim yanlış kullanıldığında kişilerarası ilişkilerde sorunlar ortaya çıkabilmektedir.  Siz de iletişim sürecini tanımak, temel iletişim becerileri hakkında bilgi sahibi olmak, iletişimi olumlu ve olumsuz yönden etkileyen faktörleri ve sağlıklı iletişimi hızlandıran davranışları öğrenmek istiyorsanız “Kişilerarası İletişim” seminerine katılabilirsiniz.

 

 


Özgüveni Keşfetmek

Günlük hayatın akışı içinde, zaman zaman özgüven eksikliği hissettiğimiz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Hata yapmak, başarısız olmak ya da haksızlığa uğramak özgüvenimizi zedeleyebilecek pek çok durumdan sadece bir kaçı… Peki bu gibi durumlarla karşılaşmak gerçekten özgüvenimizin zedelenmesine yol açmalı mıdır? Özgüven, kendimiz hakkında sahip olduğumuz genel fikri, kendimizle ilgili yargılarımızı ve insan olarak kendimize verdiğimiz değeri yansıtmaktadır. Düşük özgüvenin özünde ise kendimizle ilgili olumsuz düşünce ve görüşler yatmaktadır. Bu olumsuz düşünce ve görüşler (özgüven) ise gerçeklikten çok sadece bir “görüşü” yansıtmaktadır. Ve bu görüşler yanılabilir… Bu seminerde özgüven kavramının ne olduğu, nasıl oluştuğu ve yaşamımızın hangi alanlarında etkili olduğu ele alınacak olup, aynı zamanda düşük özgüvenin kişi ve kişinin yaşantısı üzerindeki etkileri hakkında bilgiler sunulacaktır. Bu seminerin bir diğer amacı da, düşük özgüvenin nedenleri ve özgüveni arttırmak için neler yapılabileceği hakkında bilgi vermektir.

 


Etkili Zaman Yönetimi

Her gün zamanınızı nasıl harcıyorsunuz.? Hayatınızı organize etmek, zamanı etkili kullanmak mı istiyorsunuz? Etkili zaman kullanımı; düşünmeyi ve planlama yapmayı gerektirir. Peki zamanı kullanmak için nelere ihtiyacınız var? Yukarıdaki başlıkları sizlerle birlikte değerlendireceğimiz “Etkili Zaman Yönetimi” seminerine katılmanızı bekliyoruz.

 

 

 


Duygusal Zekanın Kendimizi Keşfetmedeki Rolü

Hepimiz duygularımızın yaşamlarımızı farklı şekillerde etkilediğinin farkındayız. Duyguları keşfetmek için çaba göstermek, kendini tanımak ve geliştirmek isteyen ya da sağlıklı ilişkiler kurmaya çalışan herkes için oldukça önemli. Bu değerli çabayı gösterirken, fark etmemiz gereken önemli bir tarafımız ise duygusal zekamız. Duygusal zeka, başkalarının duygularının yanı sıra kendi duygularını tanıma ve yönetebilme becerisini ifade etmektedir. Duygusal zekayı tanımlamak zor olsa da araştırmalar bize, duygusal zekanın üç beceriyi içerdiğini belirtmektedir: Duygusal farkındalık veya kişinin kendi duygularını tanımlama ve adlandırma becerisi, duyguları kullanma, onların üzerine düşünme ve problem çözme gibi görevlere uygulama becerisi ve gerektiğinde kendi duygularını düzenlemeyi ve diğer insanları neşelendirmeyi ya da sakinleştirmeyi içeren duyguları yönetme becerisi. Siz de, duygusal zekanız hakkında keşife çıkmak ve duygularınız hakkında farkındalık kazanmak istiyorsanız, seminerimize katılabilirsiniz.

 


Being an Individual in University Life

Various socio-cultural stimuli and new responsibilities that you may encounter at the university might make you feel that you are in an uphill struggle. New roles, responsibilities, and expectations brought by the growing up as you move away from the support and supervision of your family may make you experience some complex feelings. While you are setting up a new identity and body and developing new skills, seeing yourself different may worry you and/or your significant others. You can participate in our “Being an Individual in University Life” seminar if you want to discover the characteristics of this developmental phase called separation-individuation crisis and learn ways to cope with the difficulties you may face with during this period.

 


Mutluluğu Yakalamak

Mutluluk, olumlu bir duygulanımdan öte, iyi ve anlamlı bir yaşam sürmeyi ve derin bir tatmin duygusunu kapsayan bir iyilik halidir. Psikoloji biliminin bir dalı olan Pozitif Psikoloji, mutluluğu nasıl elde edeceğimiz, nasıl sürdüreceğimiz ve nasıl yayabileceğimiz konularına adanmış durumdadır. Bu alanda yapılan çalışmalar bizlere mutluluk ile ilgili çok farklı bilgiler sunmaktadır. Mesela para, belli bir noktaya kadar mutluluğu bize satın alabilir, çünkü bizi temel ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağımız endişesinden kurtarır. Diğer yandan, genetiğimiz, yaşam koşullarımız, başarılarımız, sosyal ilişkilerimiz, medeni durumumuz, hatta komşularımız bile ne kadar mutlu olacağımız konusunda etkilidir. Ayrıca araştırmalar, mutlu olmanın büyük oranda kişisel kontrolümüz altında olduğunu söylemektedir. Kendimizi şımarttığımızda, zorlayıcı hedefler belirlediğimizde, sosyal bağlarımızı sağlıklı bir şekilde sürdürdüğümüzde ve kendimizin de ötesinde bir amaç edindiğimizde yaşam doyumumuz artmaktadır. Siz de nasıl mutlu olacağınız konusunda yeni yollar keşfetmek istiyorsanız “Mutluluğu yakalamak” seminerimize katılabilirsiniz.

 


Performans Kaygısıyla Başa Çıkma

“Rezil olacağım”, “Sesim titreyecek’’, “Ben bu sunumu yapamayacağım’’ cümlelerini sık duyabilirsiniz ya da kendinize söylüyor olabilirsiniz. Topluluk önünde konuşma yapmanız gerektiğinde, sınıfta söz aldığınızda ya da bir grup insan karşısında herhangi bir konuşma yapmanız gerektiğinde normalin üzerinde kaygı duyuyorsanız performans kaygısı taşıyor olabilirsiniz. Kaygınızla başa çıkabilmek ve daha etkili sunumlar yapabilmek için “Performans Kaygısıyla Başa Çıkma” seminerimize katılabilirsiniz.

 

 


 

BİLKENT ÖĞRETİM VE ÖĞRENİM DESTEK MERKEZİ (BTLSC) TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE SUNULAN PROGRAMLAR

1. Başarılı Bir Sunum Nasıl Yapılır?

Sunum yapmak birçok dersin zorunlu etkinlikleri arasında yer alıyor. Bu konuşmada, sunum yaparken ve sunum tasarlarken öğrencilerin sıklıkla yaptıkları hatalar ortaya konacak ve bu hatalardan kaçınarak başarılı bir sunum yapmanın yolları tartışılacak.

2. How to Write a Philosophy Essay for PHIL 243/244?

PHIL 243/244, Social and Political Philosophy I/II, is a 6-credit 2-semester second year course for law, political science, international relations and economics students and it is the only required philosophy course in their curriculum. Writing an essay is one of the most important components of this course. However, writing a philosophy essay has its own conventions and standards. In this talk, with an emphasis on the requirements of PHIL 243/244, non-philosophy students will gain perspective on how to write a philosophy essay.


HER PROGRAM 1,5 SAATLİK BİR OTURUMDAN MEYDANA GELİR.