Ana Sayfa » Öğrencilere Sunulan Programlar

Öğrencilere Sunulan Programlar

2020 – 2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

Programlarla ilgili bilgileri  2901785-86 nolu telefondan ve   http://www.pdgm.bilkent.edu.tr/grup_seminer.html adresinden öğrenebilirsiniz.

Seminerlerin tarih ve saat bilgileri tüm öğrencilerimizin e-posta adreslerine gönderilmektedir.

Adres : Merkez Lojmanları, 20. Blok No:5-6
Tel : 290 1785 – 290 1786
E-posta : pdgm@bilkent.edu.tr

 

Seminerler

Kişilerarası İletişim

İletişim, kişilerin birbirlerine iletmek istedikleri duygu, düşünce, istek ve beklentileri aktarma sürecidir.  İletişim kişilerarası ilişkinin temelidir ve sosyal açıdan olmazsa olmaz bir nitelik taşımaktadır. Ancak iletişim yanlış kullanıldığında kişilerarası ilişkilerde sorunlar ortaya çıkabilmektedir.  Siz de iletişim sürecini tanımak, temel iletişim becerileri hakkında bilgi sahibi olmak, iletişimi olumlu ve olumsuz yönden etkileyen faktörleri ve sağlıklı iletişimi hızlandıran davranışları öğrenmek istiyorsanız “Kişilerarası İletişim” seminerine katılabilirsiniz.

 

 

 


Etkili Zaman Yönetimi

Her gün zamanınızı nasıl harcıyorsunuz.? Hayatınızı organize etmek, zamanı etkili kullanmak mı istiyorsunuz? Etkili zaman kullanımı; düşünmeyi ve planlama yapmayı gerektirir. Peki zamanı kullanmak için nelere ihtiyacınız var? Yukarıdaki başlıkları sizlerle birlikte değerlendireceğimiz “Etkili Zaman Yönetimi” seminerine katılmanızı bekliyoruz.

 

 

 


Performans Kaygısıyla Başa Çıkma

“Rezil olacağım”, “Sesim titreyecek’’, “Ben bu sunumu yapamayacağım’’ cümlelerini sık duyabilirsiniz ya da kendinize söylüyor olabilirsiniz. Topluluk önünde konuşma yapmanız gerektiğinde, sınıfta söz aldığınızda ya da bir grup insan karşısında herhangi bir konuşma yapmanız gerektiğinde normalin üzerinde kaygı duyuyorsanız performans kaygısı taşıyor olabilirsiniz. Kaygınızla başa çıkabilmek ve daha etkili sunumlar yapabilmek için “Performans Kaygısıyla Başa Çıkma” seminerimize katılabilirsiniz.

 

 

 


Özgüveni Keşfetmek

Günlük hayatın akışı içinde, zaman zaman özgüven eksikliği hissettiğimiz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Hata yapmak, başarısız olmak ya da haksızlığa uğramak özgüvenimizi zedeleyebilecek pek çok durumdan sadece bir kaçı… Peki bu gibi durumlarla karşılaşmak gerçekten özgüvenimizin zedelenmesine yol açmalı mıdır? Kendimizi özgüvenli hissedebilmek için illa hata yapmamalı ya da her alanda başarılı mı olmalıyız? Özgüven, kendimiz hakkında sahip olduğumuz genel fikri, kendimizle ilgili yargılarımızı ve insan olarak kendimize verdiğimiz değeri yansıtmaktadır. Düşük özgüvenin özünde ise kendimizle ilgili olumsuz düşünce ve görüşler yatmaktadır. Bu olumsuz düşünce ve görüşler (özgüven) ise gerçeklikten çok sadece bir “görüşü” yansıtmaktadır. Ve bu görüşler yanılabilir… Dolayısıyla, olumlu olduğu kadar olumsuz özelliklerimizi kabul edebilmek, beklentilerimiz karşılanmasa bile olumlu düşünebilmek de özgüvenin bir parçasıdır. Özgüveni yüksek olan kişi kendi hayatı üzerinde denetimi olduğunu bilir, kendisi için uygun kararlar alabilir ve hayatındaki değişimlere uyum sağlayabilir. Bununla birlikte özgüven değişmeyen ya da durağan değildir; yaşamın farklı anlarında ve alanlarında özgüven algımız değişebilir. Bu seminerde özgüven kavramının ne olduğu, nasıl oluştuğu ve yaşamımızın hangi alanlarında etkili olduğu ele alınacak olup, aynı zamanda düşük özgüvenin kişi ve kişinin yaşantısı üzerindeki etkileri hakkında bilgiler sunulacaktır. Bu seminerin bir diğer amacı da, düşük özgüvenin nedenleri ve özgüveni arttırmak için neler yapılabileceği hakkında bilgi vermektir.

 


Being an Individual in University Life

Various socio-cultural stimuli and new responsibilities that you may encounter at the university might make you feel that you are in an uphill struggle. New roles, responsibilities, and expectations brought by the growing up as you move away from the support and supervision of your family may make you experience some complex feelings. While you are setting up a new identity and body and developing new skills, seeing yourself different may worry you and/or your significant others. You can participate in our “Being an Individual in University Life” seminar if you want to discover the characteristics of this developmental phase called separation-individuation crisis and learn ways to cope with the difficulties you may face with during this period.

 

HER PROGRAM 1,5 SAATLİK BİR OTURUMDAN MEYDANA GELİR.