PHIL Semineri: “Hempel’s Paradox of the Ravens “, Murali Ramachandran, H-232, 15:40 5 Mart (EN)

Murali Ramachandran (Witwatersrand, Felsefe) “Hempel’in Kuzgunlar Paradoksu”

Tarih: 5 Mart 2020 Perşembe
Saat: 15:40-17:10
Yer: H-232

Özet: Hempel’in kuzgunlar paradoksu oldukça ikna edici ilkeler olan DESTEK ve DENLİK ilkelerinden kaynaklanmaktadır:

DESTEK
FG’ lerin gözlemlenmesi, G olmayan F’ler gözlemlenmediği sürece, “Tüm F’ler G’dir” hipotezini destekler (doğrular, pozitif kanıt olarak sayılır). (Örn. Çizgisiz kaplanlar gözlemlenmediği sürece, çizgili kaplanların gözlemlenmesi [Tüm kaplanların çizgileri vardır] hipotezini destekler.

DENKLİK
Bir hipotezi destekleyen kanıtlar, bu hipoteze mantıksal olarak eşdeğer olan başka bir hipotezi de eşit olarak destekler. (Örn. [Letonyalı vejetaryenler var] hipotezini destekleyen her kanıt [Vejeteryan Letonyalılar var] hipotezini de eşit olarak destekler.

Şimdi aşağıdaki ifadelere bakalım:

[KUZSi] Tüm kuzgunlar siyahtır.
[SiDEG] Tüm siyah olmayan şeyler kuzgun olmayan şeylerdir.

Bunlar mantıksal olarak eşdeğerdir: biri diğeri de doğru olmadan doğru olamaz. DESTEK ilkesine dayanarak, siyah olmayan ve kuzgun olmayan bir şeyi gözlemlemek (mesela kırmızı bir kalemin gözlemlenmesi) [SiDEG] hipotezini destekler, ve DENKLİK ilkesi sebebiyle tüm kuzgunların siyah olduğu hipotezini [KUZSi] de destekler.

Kırmızı bir kalemin kuzgunlarla ilgili bir hipotez için pozitif kanıt sayılması en azından ilk bakışta paradoksaldır!

Bu Hempel’in kuzgunlar paradoksudur. Bu konuşmadaki amacım, nedensellik konusunda realist olanların – yani hemen hemen hepimizin (!) – neden bu paradokstan kaçabildiğini açıklamaktır.

Konuşmacı hakkında: Murali Ramachandran metafizik, dil felsefesi ve felsefi mantık alanlarında çalışmaktadır. Halen Witwatersrand Üniversitesi’nde felsefe doçentidir. Daha önce Trinity College Dublin, Manchester Üniversitesi ve Sussex Üniversiteleri’nde dersler vermiştir. Makaleleri Mind, Philosophical Quarterly, Australasian Journal of Philosophy, Philosophical Studies and Analysis gibi dergilerde yayımlanmıştır.