Ana Sayfa » Dr. Özdamar’ın Kitabına Ödül

Dr. Özdamar’ın Kitabına Ödül

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgür Özdamar’ın “Leaders in the Middle East and North Africa: How Ideology Shapes Foreign Policy” adlı ortak yazarlı kitabı, Uluslararası Çalışmalar Derneği (ISA) tarafından “Dış Politika Analizinde En İyi Kitap” ödülüne layık görüldü. Ödül, Nisan 2024’te San Francisco’da yapılacak törende takdim edilecek.

Dr. Özdamar’ın bölümün yüksek lisans 2014 mezunlarından Dr. Sercan Canbolat (Connecticut Üniversitesi) ile kaleme aldığı kitap, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da güç ve liderlik dinamiklerini yeniden ele almak için sosyal bilim temelli bir metodoloji benimsiyor. Yazarlar, Cambridge University Press’ten çıkan kitapta sekiz ülke ve üç devlet dışı kuruluştan on dört liderin psikolojik profillerini analiz ederek modern liderliğin çok yönlü bir portresini çiziyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika çalışmalarında başat yaklaşımlar, genellikle tarihsel ve vaka analizi ağırlıklıdır. Bu yaklaşımların siyasi liderlerde dış politikaya yönelik inançlar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları genelde göz ardı ettiği söylenebilir. Bu benzerlikleri ve farklılıkları sistematik bir şekilde inceleyen kitap, bölge liderlerinin dış politika taktiklerine ve stratejilerine ışık tutarken, aynı zamanda söz konusu liderlerle nasıl müzakere edileceğine dair ipuçları sunmaktadır.