Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığı Açıklaması

Değerli Bilkent Tiyatro Bölümü Üyeleri,

Bilkent Tiyatro Bölümü’nün 1. sınıfında halen kayıtlı 2 öğrenci, İngilizce hazırlık sınıfında ise 4 öğrenci bulunmaktadır. Bilkent Tiyatro Bölümü’nün akademik ve teknik imkanları, çok daha fazla yetenekli tiyatro öğrencisini yetiştirebilecek kapasiteye sahiptir. Ayrıca bölümümüz her sene bir çok farklı oyun sahnelemektedir. Şu anki öğrenci sayılarımız oyunların sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine engel teşkil etmektedir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, fakülte yönetimi olarak Tiyatro Bölümü giriş sınavlarında bu yıl 10 kişilik bir kota uygulanmasına karar verilmiştir. Giriş sınavlarına katılan 166 öğrenciden, tiyatro sanatına yeteneği olan ve bu yetenekleri geliştirebileceği düşünülen öğrenci adaylarından üçüncü aşamaya 13 aday kalmıştır. Sosyal medya üzerinden yapılan iddialar asılsızdır ve gerçeklerin farklı algılanmasına sebep olmuştur. Ayrıca bu iddialar, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü giriş sınavını hakkıyla kazanan öğrencilerin başarısına ve motivasyonuna gölge düşürmektedir.

  1. Jürinin onayladığı 8 kişilik liste hiç bir şekilde değiştirilmemiştir.
  2. Buna ek olarak belirlenen 10 kişilik kontenjanı doldurmak adına, sınavda 9. ve 10. sırada yer alan adayların da kabul edilmesi fakülte yönetimi tarafından uygun görülüp onaylanmıştır.
  3. Bu bahsi geçen 2 aday listeye sonradan eklenmemiş, kontenjanın 10 kişi olarak kalması durumunda okula kabul edilecekleri jürinin bilgisi dahilinde olmuştur.
  4. Jüri üyeleri sınav sürecinde kontenjanın 10 kişi olduğuna dair bilgilendirilmiştir. Son aşamaya kalan 13 öğrencinin içinde ilk 10 aday kayıt hakkı elde etmiştir. Bu listeye kesinlikle sonradan müdahale edilmemiş, yeni kimse eklenmemiştir.
  5. Bölümümüzde yarı zamanlı olarak ders veren jüri üyeleri, fakülte yönetimi olarak sınav dönemi başında aldığımız kontenjan kararına saygı göstermeyerek, kurumumuza karşı bir karalama kampanyası başlatmışlardır.

Sınav sonuçları Bilkent Üniversitesi standartlarına uygun ve etik kurallar çerçevesi içerisinde gerçekleştirilmiştir. 166 kişinin girdiği ve iki aşama sonunda jüri ortak kararıyla final aşamasına 13 kişinin kaldığı bir sınav sürecinde, torpil ve kayırma gibi ağır ifadeleri esefle kınıyor ve reddediyoruz.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığı