Ana Sayfa » Meme Kanseri Tedavisinde Yeni Bir Tanı Kiti

Meme Kanseri Tedavisinde Yeni Bir Tanı Kiti

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü’nden öğretim üyelerimiz Dr. Özgür Şahin ve Dr. Ali Güre, meme kanserinin en agresif olanlarının tedaviye yanıtını öngörebilen, gen-temelli yeni bir tanı kiti geliştirecekler.

Meme kanseri hem Türkiye’de hem de dünyada yüksek ölüm oranı ve görülme sıklığıyla sağlıktaki en önemli problemlerden biridir. 2012 yılında yeni vaka olarak yaklaşık 1.7 milyon kişiye meme kanseri teşhisi konmuştur. Yine 2012 yılında 521 bin kişi meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Triple-negatif meme kanseri (TNMK) metastatik özellikte olan ve diğer meme kanseri alt gruplarıyla kıyaslandığında en agresif şekilde seyreden meme kanseri alt türüdür. Şu an klinikte TNMK tedavisi için tek seçenek kemoterapidir ve hastaların büyük bir kısmı tedaviye primer direnç veya zaman içinde direnç geliştirmektedir. Projenin temel amacı TNMK hastalarının alt gruplarını belirleyerek, bu grupların kemoterapiye yanıtlarını değerlendirerek, kemoterapide kullanılacak en uygun ilaç veya ilaçların önerilmesini sağlayacak gen-temelli bir prototip teranostik kit (PTK) geliştirmektir. Proje TNMK için floresan işaretli boncuklar ile en fazla 15 genin taze veya parafin tümör dokusunda incelenmesi temelinde çalışacak teranostik bir kit geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede hangi hasta gruplarının hangi kemoterapi ilaçlarına yanıt vereceklerini tespit etmek mümkün olacaktır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından SAN-TEZ kapsamında desteklenecek bu büyük bütçeli projede üniversite-sanayi işbirliğini artırmak ve yeni araştırmcıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Projede sonunda üretilmesi planlanan prototip tanı kiti Onkogen şirketi tarafından yeni bir teknoloji kullanılarak üretilecektir. Proje ekibinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar da bulunmaktadır.