Ana Sayfa » Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi

Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi

Kapsam

Madde 1- Bu yönerge, Bilkent Üniversitesi’nin lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen ve Yükseköğretim Kurulu’nun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları doğrultusunda başvuru hakkı bulunan öğrenci adaylarının başvuru, değerlendirme ve kabul esaslarını kapsar.

Başvurular 

Madde 2- Yükseköğretim Kurulu’nun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları doğrultusunda başvuru hakkı bulunan T.C. veya diğer uyruklu adaylar doğrudan Bilkent Üniversitesi’ne başvuru yapar. Başvuracak adayların lise düzeyinde bir ortaöğretim kurumu mezunu olması veya lisenin son sınıfında okuyor olması gereklidir. Başvuru sırasında adaylardan lise not çizelgeleri, girmiş oldukları ulusal veya uluslararası sınavların sonuçları, başvurularını destekleyecek diğer akademik bilgiler ve bölüm tercihleri istenir. Başvurular Uluslararası Öğrenciler ve Değişim Programları Ofisi tarafından ilan edilen tarihler içinde alınır.

Değerlendirme

Madde 3- Ulusal veya uluslararası sınavlar için kabul edilecek asgari puanlar ve asgari lise diploma not ortalamaları Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Ulusal veya uluslararası sınavların geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren iki yıldır. Adaylar, Rektör tarafında atanan üç kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilir. Değerlendirme komisyonu gerekli gördüğünde adaylarla mülakat yapabilir veya sınava alabilir. Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler için başvuran adaylar ayrıca ilgili yetenek sınavına alınır. Değerlendirme komisyonu her aday için tercih ettiği bölümlerden hangilerine kabul edildiğini veya edilmediğini belirler.

Kabul ve Kayıt İşlemleri

Madde 4- Lisans programlarına kabul edilen öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihler içinde kabul edildikleri bölümlerden istedikleri birine kesin kayıt yaptırır. Kesin kayıtlardan sonra bölüm değiştirmek isteyen öğrenciler Bilkent Üniversitesi’nin Üniversite İçi Bölümlerarası Geçiş Esasları doğrultusunda başvuru yapar.

Yürürlük

Madde 5- Bu yönerge Bilkent Üniversitesi Senatosu’nun kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer.