LAW Semineri: “Mülteciler/Misafirlerimiz: Tanıdıklarımız ve Bu Seferki Farklılıkları”, Akif Atlı, 12:30 15 Ekim (EN)

Avrupa ve Uluslararası Göç Hukuku Jean Monnet Modülü tarafından düzenlenen GÖÇ KONUŞMALARI SERİSİ’nin Güz 2020-2021 ilk toplantısına davetlisiniz.

Konuşmacı: Akif Atlı (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği)

Konu: “Mülteciler/Misafirlerimiz: Tanıdıklarımız ve Bu Seferki Farklılıkları”

Tarih ve Saat: 15 Ekim 2020 Perşembe, 12.30-13.30.

Zoom Toplantısı
https://zoom.us/j/94148008476
Meeting ID: 941 4800 8476

Özet
Türkiye’deki mülteci korumasına yönelik çabaları özetleyecek “Mülteciler/Misafirlerimiz: Tanıdıklarımız ve Bu Seferki Farklılıkları” başlıklı sunum; yasal mevzuat, vakıalar ve sosyal uyumda yaşanan zorluklara odaklanarak toplum, devlet ve uluslararası topluluğun konuya olan katkılarını ele alacaktır. Sunumda özellikle konuya yönelik sayısal verilerle diğer sosyal gerçeklikler, mülteci krizine yönelik gerçekleştirilmiş çalışmalar ve daha önce yaşanmamış bir krize çözüm bulma çabalarındaki gündelik zorluklar incelenecektir.

Özgeçmiş
Akif Atlı 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur ve 1991 yılından beri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nde çalışmaktadır. 1991 Körfez Krizi sırasında Silopi Saha Ofisi’nde başladığı kariyerine 1992-2016 yılları arasında mülteci statüsü belirleme alanında devam etmiştir. Bu süre içerisinde mülteci statüsü belirleme prosedürü altında binlerce bireyle mülakat yapmış ve Irak, İran ve Afganistan gibi menşe ülke bilgileri üzerine kapsamlı araştırmalar yürütmüştür. 2019 yılı başında Saha Sorumlusu unvanıyla, Türkiye’nin 50 ilinde mültecilere yönelik var olan yapıları desteklemek, mültecilerin temel hak ve hizmetlere erişimini sağlayacak yeni yapıların kurulmasına yardımcı olmak ve hükümet ve sivil toplum tarafından yürütülen sosyal uyum çalışmalarını desteklemek üzerine çalışmalar yürüten Ankara Saha Ofisi’nde Müdür olarak görevlendirilmiştir.