LAW Semineri: “AB’nin Geleceği Tartışmalarında Göç, Sürdürülebilir ve Yeşil Ekonomi Kavramları ile Türkiye’ye Hukuki Etkileri”, Prof. Dr. Sanem Baykal, 12:30 13 Aralık (TR)

Jean Monnet Modülü tarafından Avrupa ve Uluslararası Göç Hukuku Projesi kapsamında düzenlenen Güz 2021-2022 Dönemi GÖÇ KONUŞMALARI SERİSİ’ne davetlisiniz.

Konuşmacı: Prof. Dr. Sanem Baykal (TOBB-ETÜ Hukuk Fakültesi)

Konu: “AB’nin Geleceği Tartışmalarında Göç, Sürdürülebilir ve Yeşil Ekonomi Kavramları ile Türkiye’ye Hukuki Etkileri”

Tarih, Saat : 13 Aralık 2021, Pazartesi / 12:30-13:30
Yer: B Binası- 203

Özet: AB’nin Geleceği Konferansı kapsamında AB’de ve üye devletlerde süren tartışmalarda pek çok başlık ele alınmaktadır. Bunlar arasında Türkiye’yi yakından ilgilendiren göç yönetimi ve Yeşil Mutabakat çerçevesinde özellikle gündeme gelen sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi kavram ve yaklaşımları da yer almaktadır. Coğrafi konum, tarihsel, ticari, ekonomik, toplumsal ve elbette siyasi bağlam dolayısıyla Türkiye’nin Avrupa ve ötesi ile olan ilişkilerini yakından etkileyecek bu konular Birliğin norm, kural ve standart belirleyici özelliği dolayısıyla Türkiye’nin ulusal mevzuatı ve üçüncü ülkelerle başta ticari anlaşmaları da dahil hukuk sistemi üzerinde köklü etkiler doğuracak niteliktedir. 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması ve o çerçevede 1 Ocak 1996’da yürürlüğe giren Gümrük Birliğinden 2013 tarihli Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşmasına ve 18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Sığınmacı Mutabakatına kadar pek çok örneğini görebileceğimiz bu olgunun geleceğe dönük olası örnekleri ya da etkileri bu konferans çerçevesinde tartışılacaktır.

Kısa Özgeçmiş:
Sanem Baykal, 1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi (AÜ) Hukuk Fakültesi’nden 1990’da mezun oldu. Şubat 1992’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü AT Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladı. Yüksek lisansını Avrupa Birliği’nin Jean Monnet Bursu ile Londra Üniversitesinde, doktorasını 2001 yılında Ankara Üniversitesinde, AB Hukuku alanında tamamladı. 2003 yılında AÜ Hukuk Fakültesi AB Hukuku Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. 2004-2005 akademik yılında New York Üniversitesi (NYU) Hukuk Fakültesi tarafından verilen bursla “Emile Noel Fellow” olarak doktora sonrası çalışma yaptı. Sanem Baykal, Aralık 2006’da “AB Hukuku Doçenti” unvanını aldı, Ocak 2014’te ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde AB Hukuku Anabilim Dalında profesörlüğe atandı. 1 Ekim 2009-30 Eylül 2012 tarihleri arasında T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı’nda YÖK Kanunu uyarınca görevlendirilerek “AB Hukuku Başkanı” olarak görev yaptı. Ağustos 2010-Eylül 2018 arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü AB ve Uluslararası ilişkiler Anabilim Dalı Başkanlığını ve Ekim 2012-Eylül 2018 arasında Ankara Üniversitesi ATAUM’da Müdür Yardımcılığı ve Müdürlük görevlerini üstlenen Sanem Baykal’ın çalışma alanları “Avrupa bütünleşmesi”, “AB Hukuku” ve “Türkiye-AB İlişkileri”dir. Sanem Baykal Eylül 2019 tarihinden itibaren TOBB-ETÜ Hukuk Fakültesinde görev yapmaktadır.