LAUD Konuşma: “100. Yıl’ı Yeniden Düşünmek: Mahalle Ölçeğinde Katılımcı Kentsel Tasarım Deneyimleri,” Burcu Ateş & Merve Başak, FB-309, 12:30 11 Aralık (TR)

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından düzenlenen LAUD Konuşmaları: Güz dönemi 2018-2019 dizisine davetlisiniz. Konuşma Türkçe olacaktır.

Konuşmacı: Burcu Ateş, Merve Başak
“100. Yıl’ı Yeniden Düşünmek: Mahalle Ölçeğinde Katılımcı Kentsel Tasarım Deneyimleri”
11 Aralık 2018 Salı günü, 12.30-13.30, FB-309

Burcu Ateş Özgeçmiş:
ODTÜ Mimarlık Bölümü Lisans ve Şehir Planlama Yandal Programından 2012 yılında mezun oldu ve aynı yıl ODTÜ Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Programında yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans çalışmalarını 2014 yılı bahar döneminde Viyana Teknik Üniversitesi’nde Erasmus Öğrenci Değişim Programı öğrencisi olarak sürdürdü. 2015 yılında Prof. Dr. Güven Arif Sargın danışmanlığında yürüttüğü “A Spatial Impromptu: Green Resistance by Guerrilla Gardening” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2014-2016 yılları arasında Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde profesyonel olarak çalıştı, yönetim kurulunda ve çeşitli komisyonlarda görev aldı. 2016 yılı bahar ve güz dönemlerinde Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2016-2018 yılları atasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi adına ve Viyana Teknik Üniversitesi ortaklığıyla Erasmus+ Ana Eylem 3 hibe programı kapsamında yürütülen “100. Yıl’ı Yeniden Düşünmek” adlı projede proje yürütücüsü olarak görev almıştır. 2016 yılından itibaren Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve ODTÜ Mimarlık Bölümünde doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırmaları genel olarak disiplinler arası bir bağlamda kentsel politika, mekanın toplumsal üretimi ve gündelik yaşam, toplumsal cinsiyet ve mekan ve katılımcı kentsel tasarım ve topluluk inşası gibi konular üzerine yoğunlaşmaktadır.

Merve Başak Özgeçmiş:
Lisans derecesini 2008 yılında Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden aldıktan sonra ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programına başladı. 2013 yılı bahar döneminde Leuven Katolik Üniversitesi’nde ve 2014 yılı bahar döneminde Viyana Teknik Üniversitesi’nde Erasmus Öğrenci Değişim Programı öğrencisi olarak katılımcı kentsel planlama ve tasarım konuları üzerine çalışmalar yaptı. 2012-2015 yılları arasında özel sektörde kentsel tasarımda ekolojik sürdürülebilirliği temel alan projelerde yer aldı. 2016 yılında Doç. Dr. Bahar Gedikli danışmanlığında yürüttüğü “Participatory Urban Design: The Case of Düzce Hope Homes Project” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2017 yılı bahar döneminde Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. ODTÜ Mimarlık Fakültesi adına ve Viyana Teknik Üniversitesi ortaklığıyla Erasmus+ Ana Eylem 3 hibe programı kapsamında yürütülen “100. Yıl’ı Yeniden Düşünmek” adlı projede proje yürütücüsü olarak görev aldı.2017 yılı bahar döneminde ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde başladığı doktora çalışmalarına devam etmektedir.