LAUD Konferansı: “Roma Dönemi’nden Cumhuriyet’e Ankara’da Peyzaj,” Prof. Dr. Billur Tekkök Karaöz, FB-309, 16:00 18 Aralık (TR)

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından düzenlenen LAUD Konuşmaları: Güz dönemi 2018-2019 dizisine davetlisiniz. Konuşma Türkçe olacaktır.

Konuşmacı: Prof. Dr. Billur Tekkök Karaöz

18 Aralık 2018 Salı günü, 16.00-17.00, FB-309

Özgeçmiş: Arkeolog, sanat tarihçi ve müzebilim alanında uzman olan Tekkök Karaöz doktora çalışmasını Missouri-Columbia Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Cincinnati Üniversitesi’nde araştırma doçentliği yapmış ve 2005’den beri Başkent Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ Yerleşim Arkeoloji programında ve TED Üniversitesinde dersler vermiş, Başkent Üniversitesi’nde 2006-2011 yılları arasında Dekan yardımcılığı, Sanat Tarihi ve Müzecilik Bölüm Başkanlığı (2009-2012), 2013’den beri Sanat Tarihi ve Müzecilik Yüksek Lisans koordinatörüdür. 1992’dan beri Troia kazılarında çalışmakta olup, Çanakkale bölgesi yerleşim arkeolojisi, özellikle Helenistik Dönem ile bizans dönemine ve etnoarkeolojisi üzerine birçok yayını bulunmaktadır. Çalıştığı kazılar, Roma’da Villa Maxentius, ülkemizde Domuztepe, Tarsus, Göksu Vadisi Projesi, Akhisar-Thyatira, Phaselis, Arkykanda, Urfa-Kurbanhöyük’tür. Halen Başkent Üniversitesi kazıları Kaunos’da, Troia, Gordion, İstanbul kazılarında çalışmaktadır. Ödülleri arasında Missouri Columbia Üniversitesi Curator’s Grant (1988-1996), Kress Vakfı (1989), ARIT Aegean Fellowship (2001, 2009), Popüler Bilim Arkeoloji ödülü (2007), Fulbright (2010) ödüllleri bulunmaktadır. Arkeoloji ve sanat tarihi, sanat, seramik alanında ulusal ve uluslararası derginin hakemi ve editörüdür. Uluslararası Eğitim Komisyonları (Fulbright,ARIT) hakemidir. Toplum projelerini öne çıkarmayı hedefleyen Tekkök Karaöz’ün bu alanda grup sergileri Ulucan Cezaevi, “Umut, Özgürlük, Yenilenme” (2007), BÜ, GSB ” Anılarla Roma”, (2007), BÜ GSB “Kent Sokaklarında”(2009), “Ve Ankara..”, Ptt Pul Müzesi, ( 2013), ve (2006) “Ve Ankara”, Mimarlar Odası vardır. Tekkök Karaöz’ün mottosu “Kendine değil, topluma çalış”tır.