LAUD Atölye Çalışması: “Jaussely Ankara Plan Önerisinin Yeniden Okunması,” TMMOB Mimarlar Odası Konferans Salonu Konur Sok. No: 4, 10:30-17:30 1 Aralık (TR)

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından organize edilen atölye çalışmasına davetlisiniz.

”JAUSSELY ANKARA PLAN ÖNERİSİNİN YENİDEN OKUNMASI” ATÖLYESİ

”Jaussely Ankara Plan Önerisinin Yeniden Okunması” Atölyesi, 1928 Ankara İmar Planı Yarışması’nda ikinciliği alan davetli yarışmacı Leon Jaussely’in Ankara Planı üzerine gerçekleştirilecektir.

KATILIM KOŞULLARI
Atölye Katılımcılarında, şehir planlama, mimarlık, kentsel tasarım bölümlerinin birinde son sınıf öğrencisi veya bu bölümlerden lisans diploması almış yüksek lisans öğrencisi olmaları koşulu aranmaktadır. Aynı mesleklerde profesyoneller de çalışmaya katılabilirler.

ATÖLYE YÜRÜTÜCÜLERİ:
Deniz Altay Baykan – Hatice Karaca
Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü

KATILIMCI SAYISI: 24 kişi
ATÖLYE TARİHİ: 1 Aralık 2018
YER: TMMOB Mimarlar Odası Konferans Salonu
Konur Sk. No:4

ATÖLYE PROGRAMI
10:30 -.11:00 Tanışma Toplantısı-Atölyenin amacı, temel beklentileri
11:15 – 12:15 ”Leon Jaussely, şehircilik yaklaşımı ve Ankara Planı üzerine” – Deniz Altay Baykan
13:00 – 16:00 Grupların belirlenmesi ve iş tanımlama
16:30-17:30 Grup Sunuşları /Değerlendirme