Ana Sayfa » Kurumsal Veri Analiz Birimi

Kurumsal Veri Analiz Birimi

Bilkent Kurumsal Veri Analizi Birimi, üniversitenin önemli faaliyetlerine ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek, raporlamak ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)’ın önerisine uygun olarak stratejik yönetim için kullanılabilir kılmak üzere kurulmuş olup Akademik İşler Rektör Yardımcılığı’na (Provost Ofis) bağlı olarak çalışmaktadır.

Kurulduğu 1984 yılından bu yana ‘yükseköğretim ve bilimsel araştırmada bir mükemmeliyet merkezi olmak’ düsturuyla hareket eden Bilkent Üniversitesi, bugün dünyaca tanınan bir kurumdur. Kurumsal Veri Analizi Biriminin amacı üniversitenin yönetişim süreçlerini kurumun kendi verilerini bilimsel yöntemlerle inceleyerek güçlendirmektir.

Birim çalışmalarının sonuçları Bilkent toplumu ile şeffaflık ve süreklilik arz edecek biçimde paylaşılacaktır.


Kurumsal Veri Analiz Birimi Koordinatörü: Öğr. Gör. Mustafa Eray YÜCEL

Bilgisayar Merkezi Müdürü: Seyit Koçberber
Kalite Uzman Yardımcısı: Deniz Aslıhan Özgürol

 

Kurumsal Veri Analiz Birimi Toplantıları