Konuşma: “Kentsel Planlamada Hukuk ve Ahlak Kuralları,” Ruşen Keleş, FB-309, 12:30 9 Kasım (TR)

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından düzenlenen LAUD Konuşmaları: Güz dönemi 2018-2019 dizisine davetlisiniz. Konuşma Türkçe olacaktır.

Konuşmacı: Ruşen Keleş
“Kentsel Planlamada Hukuk ve Ahlak Kuralları”
9 Kasım 2018 Cuma günü, 12.30-13.30, FB-309

Özgeçmiş: Kent bilimci, araştırmacı-yazar. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1954), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1955) ve New York Üniversitesi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (1960) mezunu. 1957 yılında AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesine asistan olarak girdi. Burada doktorasını verip (1961), doçentliğe (1965) ve profesörlüğe (1971) yükseldi. SBF, ODTÜ, Gazi Üniversitesi ve KTTC Doğu Akdeniz Üniversitelerinde öğretim üyeliği; SBF’de dekanlık (1971-75), İskân ve Şehircilik Enstitüsü Müdürlüğü (1982), Ankara Büyükşehir Belediyesinde danışmanlık görevlerinde bulundu. Bölge planlaması ve şehircilik üzerine yaptığı araştırmalar ile bu alanda yazdığı kitaplarıyla tanındı. Makaleleri Siyasal Bilgiler Fakültesi, Amme İdaresi, İller ve Belediyeler dergileri ile Cumhuriyet gazetesinde yayımlandı. Otuz kadar Türkçe ve İngilizce telif eseri vardır. 1993’te Abdi İpekçi Özel Barış Ödülü ile Japon İmparatorluk Nişanı’nı aldı. Mülkiyeliler Birliği, Birleşmiş Milletler Türk Derneği ve Türk Dil Kurumu (eski) üyesidir.