Konferans: “İş Hukukunda Arabuluculuk,” Prof. Dr. Levent AKIN, V-01, 12:40 5 Mart (TR)

Prof. Dr. Levent AKIN
Tarih : 5 Mart 2018, Pazartesi
Saat : 12:40
Yer : V-01 No’lu Amfi

12.10.2017 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca 1.1.2018 tarihinden itibaren bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak zorunlu hale gelmiştir. Konferansın amacı, işçi-işveren uyuşmazlıklarının öncelikli olarak dostane çözüm yollarından biri olan arabuluculuk ile çözülmesini öngören bu düzenleme çerçevesinde “dava şartı olarak zorunlu arabuluculuk” kurumu ve uygulamaları bakımından güncel sorunların değerlendirilmesidir. Konferans dili Türkçedir.