Konferans: “AB Katılım Sürecinde Çeviri Çalışmaları,” Dr. İlksen Hilal Tanrıkut, AB Bakanlığı Çeviri Eşgüdüm Dairesi Başkanı, LA-101, 13:30 12 Nisan (TR)

Konferans: “AB Katılım Sürecinde Çeviri Çalışmaları”
Konuşmacı: AB Bakanlığı Çeviri Eşgüdüm Dairesi Başkanı, Sn. Dr. İlksen Hilal Tanrıkut
Yer : UYDYO / LA-101 No.lu sınıf / Mütercim Tercümanlık Bölümü
Tarih : 12 Nisan
Saat : 13.30