Ana Sayfa » Amaç / Tarihçe

Amaç / Tarihçe

Bilkent Üniversitesi’nde görevlendirilecek tam ve yarı zamanlı öğretim elemanları ile idari, teknik ve destek personel ile ilgili her türlü özlük işlerini mevcut kanun, ilgili tüzük, yönetmelik ve uygulama esasları doğrultusunda yürütmek, takip etmek, çalışanların hizmetiçi eğitimini sağlamaktır.

Müdürlüğümüzün iki temel hedefi vardır:

  1. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru insan ilkesi çerçevesinde insan kaynaklarının, kuruluşun hedefi doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
  2. Çalışanların verimini, buna bağlı olarak motivasyonu yükseltecek ortamın yaratılması ve bu ortamın korunup geliştirilmesi için projeler geliştirerek hayata geçmesini sağlamaktır.

Bu hedefler doğrultusunda;

Çalışanların moral, verimlilik, takım çalışması gibi konulardaki sorunlarını saptamak ve yönetimle birlikte bu sorunları çözecek öneriler geliştirmek ve hayata geçirilmesi konusunda yardımcı olmak, kurum kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Personel Müdürlüğü Eylül 1986’da Muhasebe Tahakkuk Müdürlüğü ile birlikte çalışmaya başlamış, daha sonra doğrudan Rektörlüğe bağlı olmak üzere bir müdür ve iki personel memuru ile örgütlenmiştir.

1986-1987 eğitim öğretim yılında toplam 117 olan personel sayımız 2010-2011 Güz Döneminde 1700’e ulaşmıştır.