Dumansız Kampüs Uygulamaları

Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu 25 Nisan 2018 tarihinde aldığı ortak bir kararla Bilkent Üniversitesi kampüsünün 2022 yılı Eylül ayı itibarıyla tamamen dumansız olmasına karar vermiştir. Takip eden yıllarda bu plan tüm paydaşlara yaygın olarak duyurulmuş ve kampüste sigara içilen alanlar kademeli olarak kısıtlanmıştır. Gösterdikleri ilgi ve işbirliği ile bu geçişin başarılı olmasını sağlayan Bilkent Üniversitesi mensuplarına teşekkür ederiz.

29 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Bilkent Üniversitesi kampüsü tamamen dumansız olacaktır. Bu tarihin tüm Bilkentliler için daha sağlıklı bir kampüs yaşamına geçişi temsil edeceğine inanıyoruz.

Halihazırda sigara kullanmakta olan Bilkent mensuplarının yaşayacağı zorlukları azaltmak için ve 12 Eylül 2022 tarihli Senato kararına dayanarak, kampüsün etkin kullanım sınırlarına bitişik, belli sayıda sigara içme alanı oluşturulmuştur. Mavi çizgilerle ve levhalarla belirtilmiş bu alanları ekteki haritada işaretlenmiş olarak görebilirsiniz.

Rektörlük Ofisi