Dr. Selim Aksoy ile Dr. Özgür Şahin 2016 Mustafa Parlar ödülü aldı.

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı, araştırmalarıyla bilim alanlarından birinin gelişme­sine katkıda bulunan ya da bu alanda ülke sorunlarının çözümüne yardımcı olan genç araştırmacılara (ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını doldurmamış olan) verilen ödüldür. Bu ödül, belli bir araştırma çalışması için verilebileceği gibi bir araştırmacının ya da bir araştırmacı grubunun tüm çalışmaları gözönüne alınarak da verilebilir.

Bilkent Faculty Receive Mustafa Parlar Awards