Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları

Akademik Kadro İlanları

 • Üniversitemiz bölümlerine öğretim üyeleri alınacaktır.
  – Yardımcı Doçent/Doçent/Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, doçentlik belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvuruları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşısa bile, süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.Hukuk Fakültesi
  1 adet Profesör
  Medeni Hukuk alanında Doktora diplomasına sahip olmak, çok iyi derecede Almanca biliyor olmak, Yurtdışında Medeni Hukuk alanında en az 5 makale yayınlatmış olmak ve makalelere yurtdışındaki temel kitaplarda atıflar almış olmak, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde tez yürütmüş olmak, Lisans ve lisansüstü düzeyde ders verme deneyimi olmak.

  İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
  1 adet Profesör
  Doçentlik derecesini Felsefe Alanında almış olmak, Toplum Felsefesi, Ahlak Felsefesi ve Siyaset Felsefesi konularında uluslararası saygınlığa sahip dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmak, Bilgi Felsefesi, Hukuk Felsefesi ve Zihin Felsefesi alanlarında lisans ve lisansüstü düzeylerde ders vermiş olmak.

 

 

 • Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı kanunun 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.- Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, varsa yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.Belirtilen şartları taşısa bile, süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.

 

Başvuru Adresi:
Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü
Eskişehir Yolu 8.km
06800 BİLKENT-ANKARA
Tel: 0312 290 12 38