Ana Sayfa » 9 Eylül 2016 Tarihli Senato Toplantısı Kararları

9 Eylül 2016 Tarihli Senato Toplantısı Kararları

 1. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk ve Kamu Hukuğu Tezli Yüksek Lisans Programları açılması görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi. (EK:1)
 2. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk ve Kamu Hukuğu Doktora Programları müfredat değişiklikleri görüşülerek kabul edildi. (Ek:2)
 3. İşletme Fakültesi Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı açılması görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi. (Ek:3)
 4. İşletme Fakültesi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (MBA) ve Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları müfredat değişiklikleri görüşülerek kabul edildi. (Ek:4)
 5. Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Lisans Programı müfredat değişiklikleri görüşülerek kabul edildi. (Ek:5)
 6. Enerji Ekonomisi ve Enerji Güvenliği Politikaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı müfredat değişikliklerinin bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verildi. (Ek:6)
 7. Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi Öğrenci Sağlık Raporu Uygulama Esasları görüşülerek kabul edildi. (Ek:7)
 8. 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan yükseköğretim kurumlarından merkezi yerleştirme yoluyla Bilkent Üniversitesi’ne yerleştirilen lisans öğrencileriyle ilgili olarak aşağıdaki konular görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi;
  • Kapatılan yükseköğretim kurumlarından merkezi yerleştirme yoluyla Bilkent Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilerin kayıt, intibak, İngilizce yeterlik, yarıyıl ve ders kaydı işlemleri Rektörlük ile ilgili bölümlerin bu amaçla görevlendireceği birer bölüm sorumlusu tarafından yapılır.
  • Türkçe programlardan yerleştirilen öğrencilerin (isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı okumuş olabilecek öğrenciler dahil) İngilizce dil yeterlikleri İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı ile belirlenir. İngilizce programlardan yerleştirilen öğrencilerin de intibak ve ders seçimlerinde girdi sağlaması açısından İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girmesi gereklidir.
  • Türkçe programlardan yerleştirilip İngilizce Hazırlık Programı’na devam etmesi gereken öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’na kayıtlı oldukları süre içinde Bilkent Üniversitesi’nin eğitim ücretini öder.
  • Eğitim ücreti burslarının süresi, öğrencilerin önceki kurumlarında geçirdikleri süre dahil, lisans programlarının normal süresi olan dört yıl ile sınırlıdır. Sadece intibak nedeniyle eğitim süresi uzayan öğrencilere bir yıl daha burs verilebilir.
  • Bu kapsamda kayıt yaptıran öğrenciler Bilkent Üniversitesi’nin sağladığı burslardan ve sübvansiyonlardan yararlanamaz.
  • Disiplin cezası alanların eğitim ücreti bursları kesilir.
  • Derslere devam etmeyen öğrencilerin eğitim ücreti bursları kesilir.