8 Eylül tarihinde yapılacak sınavlar (PAE II / B – Konuşma) nedeniyle planlı servis saatleri dışında sabah saat 07:50 ve 08:50’de Tunus’dan – Bilkent Üniversitesi’ne ek servisler hareket edecektir. PAE II / B sınav bitiş saatinden sonra, saat 16:40 ve 17:40’da ise Bilkent Üniversitesi-Tunus servisleri hizmet verecektir. Doğu Kampüs – Merkez Kampüs ringi Salı günü sabah saat 08:30’da hizmet verecektir. Merkez Kampüs – Doğu Kampüs Ringi ise Salı günü saat 12:00 de hizmet verecektir.