Ana Sayfa » 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan yükseköğretim kurumlarından merkezi yerleştirme yoluyla Bilkent Üniversitesi’ne yerleştirilen lisans öğrencileri için bilgiler:

667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan yükseköğretim kurumlarından merkezi yerleştirme yoluyla Bilkent Üniversitesi’ne yerleştirilen lisans öğrencileri için bilgiler:

Kesin Kayıtlar:

Kapatılan yükseköğretim kurumlarından merkezi yerleştirme yoluyla Bilkent Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları şu tarih ve saatlerde yapılacaktır:

27 Eylül 2016 Salı, 14:30 – 16:30
28 Eylül 2016 Çarşamba, 9:30 – 11:30, 13:30 – 16:30
29 Eylül 2016 Perşembe, 9:30 – 11:30, 13:30 – 16:30

Öğrencilerin üniversitedeki kayıt alanına gelmeden önce e-devlet üzerinden kayıt yaptırmaları ve Bilkent Üniversitesi internet sitesinden indirecekleri Öğrenci Bilgi Formu’nu doldurmaları gereklidir.
Öğrenci Bilgi Formu: (WORD / PDF)

Ekrana gelen Öğrenci Bilgi Formu sayfasının çıktısını alınız. Bu sayfayı imzalayınız ve kesin kayıt sırasında teslim etmek üzere yanınızda getiriniz.

Kesin kayıt işlemini gerçekleştirmek için yukarıda belirtilen saatler içinde üniversiteye gelerek kayıt işlemlerini yapmanız gereklidir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  1. Lise diplomasının fotokopisi.
  2. LYS sonuç belgesi (ÖSYM internet sayfasından alınmış çıktı).
  3. T.C. nüfus cüzdanının iki yüzünün fotokopisi.
  4. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf. Üniversite kimliklerinde kullanılacak fotoğraf ayrıca kayıt sırasında çekilecektir.
  5. Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Öğrenci Bilgi Formu. Bu form önceden internet üzerinden doldurulacak ve öğrenci tarafından imzalanmış çıktısı kayıt sırasında teslim edilecektir.
  6. Not çizelgesi (transkript)

Öğrencilerin kayıt için şahsen başvurması gerekmektedir. 29 Eylül 2016 günü saat 11:30’a kadar kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybeder.

İngilizce Yeterlik:

Kapatılan yükseköğretim kurumlarından merkezi yerleştirme yoluyla Bilkent Üniversitesi’ne yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran bütün öğrencilerin İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girmesi gereklidir. Türkçe programlardan yerleştirilen öğrencilerden sınavda başarılı olamayanların İngilizce Hazırlık Programı’na devam etmesi gereklidir. İngilizce programlardan yerleştirilen öğrencilerden önceki kurumlarında İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamamış olup sınavda başarılı olamayanların da İngilizce Hazırlık Programı’na devam etmesi gereklidir. Önceki kurumunda zorunlu İngilizce hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf sayılacak, bu öğrencilerin İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’ndaki başarısı sadece lisans derslerine intibakta ve ders seçimlerinde girdi olarak kullanılacaktır. Önceki kurumlarında zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı okumuş ve bu programı henüz tamamlamamış öğrencilerin Bilkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’nda okuyacakları ikinci yılın burslu olup olmayacağı YÖK’ten gelecek karar doğrultusunda belirlenecektir.

İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen iki aşamalı İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nın (COPE – The Certificate of Proficiency in English) birinci aşaması 29 Eylül 2016 Perşembe günü saat 14:00’te yapılacaktır. Öğrencilerin en geç saat 13:30’da sınav yerinde olmaları gereklidir.

Sınava gelirken öğrencilerin yanlarında getirmeleri gerekli belgeler şunlardır:

  • Sınav giriş belgesi (Kesin kayıtta verilecektir.)
  • Bilkent Üniversitesi kimliği (Kesin kayıtta verilecektir.)
  • T.C. nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport

Kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş üniversite tarafından verilecektir. Binaya sadece etiketi sökülmüş su şişeleri kontrol edilerek alınacaktır. Cep telefonu, elektronik cihazlar, kol saati ve çanta gibi kişisel eşyalar sınav binasına alınmayacaktır.

Birinci aşama sınavında başarılı olan öğrenciler ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanır. İkinci aşama sınavı okuma, dinleme, dilbilgisi, yazma ve konuşma olmak üzere beş bölümden oluşur. İkinci aşama sınavının konuşma bölümü hariç diğer bölümleri 30 Eylül 2016 Cuma günü 9:00’da yapılacaktır; konuşma bölümü için ise ayrı ayrı randevu verilecektir.

İngilizce Hazırlık Programı’nın azami süresi 2 yıldır (4 yarıyıldır). Önceki üniversitesinde İngilizce hazırlık eğitimi almış olan öğrencilerin (isteğe bağlı İngilizce hazırlık programı okumuş olabilecek öğrenciler dahil) daha önce hazırlık programında geçirmiş oldukları süre bu süreden düşülür. Toplam iki yıl içinde İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamlayamayanların üniversiteyle ilişkisi kesilir.

Eğitim Süresi ve Burslar:

Lisans eğitiminin azami süresi yedi yıldır. Öğrencilerin önceki üniversitelerinde geçirdikleri süre bu süreye dahil edilir. Toplam yedi yıl içinde mezun olamayan öğrencilerin üniversiteyle ilişkisi kesilir.

Eğitim ücreti burslarının süresi, öğrencilerin önceki kurumlarında geçirdikleri süre dahil, lisans programlarının normal süresi olan dört yıl ile sınırlıdır. Disiplin cezası alanların eğitim ücreti bursları kesilir. Derslere devam etmeyen öğrencilerin eğitim ücreti bursları kesilir.

Kapatılan yükseköğretim kurumlarından merkezi yerleştirme yoluyla Bilkent Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrenciler Bilkent Üniversitesi’nin sağladığı burslardan yararlanamaz.

Ders Kayıtları:

Kapatılan yükseköğretim kurumlarından merkezi yerleştirme yoluyla Bilkent Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilerin kayıt, intibak, İngilizce yeterlik, yarıyıl ve ders kaydı işlemleri Rektörlük ile ilgili bölümlerin bu amaçla görevlendireceği birer bölüm sorumlusu tarafından Bilkent Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılır.

Özel Öğrenci Olarak Başka Üniversitede Ders Alacaklar:

YÖK kuralları gereği, özel öğrenci olarak ders alınacak yükseköğretim programının eğitim dilinin İngilizce olması şarttır.

Bilkent Üniversitesi’ne yerleştirildiği halde başka bir üniversitede özel öğrenci olarak ders alacak öğrencilerin, e-devlet üzerinden kayıt yaptırdıktan sonra ayrıca Bilkent Üniversitesi’ne gelerek kayıt yaptırmaları ve İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girmeleri gerekli değildir.