Ana Sayfa » 24 Nisan 2015 Tarihli Senato Toplantısı Kararları

24 Nisan 2015 Tarihli Senato Toplantısı Kararları

 1. 2015 Yılı Eğitimde Üstün Başarı Komitesi üyeleri aşağıdaki şekilde kabul edildi;

  Tuğrul Dayar (Başkan)
  Maria Nowotna (MSSF)
  Özer Ergenç (İİSBF)
  Hasan Tolga Bölükbaşı (İİSBF)
  Selim Aksoy (MF)
  Emrah Özensoy (FF)
  Ayşen Çilenti (HF, mezun)
  Ayça Turgay (GSTMF, Asil PhD öğrencisi)
  Begüm Ulusoy (GSTMF, Yedek PhD öğrencisi)

 2. Fen Fakültesi Matematik ve Fizik Bölümlerinde ikinci bir anadal programı açılması görüşülerek kabul edildi.
 3. Eğitim Bilimleri Enstitüsü MA in CI, MA in CITE ve MA in TEFL programları zorunlu ve seçmeli ders sayılarında yapılan değişiklikler görüşülerek kabul edildi.
 4. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Pedagojik Formasyon Sertifika Programı alanına fizik alanının da eklenmesi görüşülerek kabul edildi.
 5. Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi ve sınav listesi görüşülerek kabul edildi.
 6. Hukuk Fakültesi bünyesinde Türk Patent Enstitüsü, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı ve Bilkent Üniversitesi’nin birlikte yürütecekleri “Fikri Mülkiyet Hukuku” Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi.