Ana Sayfa » 2 Aralık 2020 tarihli 287. Toplantı Kararları

2 Aralık 2020 tarihli 287. Toplantı Kararları

1) 2020-21 Akademik yılı Güz yarıyılında yüz yüze yürütülmekte olan uygulamalı dersler ile diğer derslerin laboratuvar ve stüdyo gibi uygulamalı bileşenlerine katılmak, yarıyılın geriye kalan bölümünde öğrenciler için tercihe bağlı olacaktır. Uygulamalı bileşenleri eksik kalan öğrencilere yarıyıl sonunda “I” notu verilecek, eksik etkinlikler ileri bir tarihte telafi edilecektir.

2) Lisans derslerinde güz yarıyılı final sınavları yüz yüze yapılmak üzere ileri bir tarihe ertelenecektir. Ancak, sadece mezuniyet durumunda olan öğrenciler için ve başvuru yapmaları durumunda, koşulların uygun olması şartıyla, Ocak ayı içerisinde yüz yüze yapılacak final sınavları düzenlenecektir. Lisansüstü derslerde dersi veren öğretim elemanları final sınavını çevrimiçi olarak yürütebilir.

3) Geçerli ve onaylanmış mazeretleri nedeniyle Kasım ayında yapılan ara sınavlara girememiş olan öğrenciler için yüz yüze yapılacak telafi sınavları, koşulların elverişli olduğu bir tarihte gerçekleştirilecektir. Bu öğrenciler için eğer varsa ara sınav sonucuna bağlı olan FZ koşulları ertelenecek, telafi sınavı sonucunda final sınavına girme hakkı elde edemeyen öğrencilere FZ notu sonradan verilebilecektir.

4) Tüm değerlendirme etkinliklerinin tamamlanabilmiş olduğu derslerde yarıyıl sonu harf notları 8 Ocak 2021 tarihine kadar verilecektir. Final sınavının ertelenmiş olduğu derslerde öğrencilere “I” notu verilecektir.

5) Bahar yarıyılı ders kayıtları 7 – 8 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacaktır. Bahar yarıyılı ders kayıtlarında derslerin ön koşulları bakımından Güz yarıyılında “I” notu alınmış dersler “başarılı” kabul edilecektir. Akademik başarı durumu bakımından “I” notu alınmış dersler “C” notu ile tamamlanmış gibi düşünülerek geçici bir genel not ortalaması hesaplanacak, yeni ders sınırlamaları bu ortalamaya esas alınarak işletilecek, ancak geçici ortalama not çizelgelerinde gösterilmeyecektir. 

6) Bahar yarıyılı ders kayıtlarında isteyen öğrenciler “I” aldıkları bir dersi tekrar alabilecek, daha sonra bu “I” notunun “D” veya daha yüksek bir nota dönüşmesi durumunda eğer isterlerse Bahar yarıyılı dersini bırakabilecektir.

7) Bahar yarıyılı dersleri 11 Ocak 2021 günü başlayacaktır. Güz yarıyılı final sınavları yapılıp bu yarıyıla ait harf notları belli olunca Güz yarıyılı not ortalaması ve genel not ortalaması not çizelgelerine yansıyacaktır.

8) İngilizce Hazırlık Programı düzey bitirme sınavlarının (ECA ve PAE) Ocak ayında yüz yüze yapılması planlanmaktadır.